Przekazywanie czasopism do repozytorium Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Przekazywanie czasopism do repozytorium Biblioteki Narodowej

Przekazywanie czasopism do repozytorium Biblioteki Narodowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nowy program „Rozwój czasopism naukowych”, którego celem jest wsparcie polskich czasopism naukowych. W jego ramach wydawcy polskich czasopism mogą uzyskać dofinansowania na wsparcie projektów, których celem jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym, ujętych w opracowanej strategii rozwoju czasopisma.

Zgodnie z § 6. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” podmioty zobowiązane są do:
– nieodpłatnego przekazania czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma
– udzielenia Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach biblioteki cyfrowej polona.pl oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych academica.edu.pl.

Powyższe działania pozwolą nie tylko wieczyście i bezpiecznie archiwizować egzemplarze czasopism, ale także włączyć je do katalogu oraz wymienionych wyżej e-usług Biblioteki Narodowej. Tak umieszczone dane będą dostępne dla wyszukiwarek, co umożliwi dotarcie z informacją o czasopiśmie i ofertą wydawniczą do szerszej grupy odbiorców.

Sposób przekazywania czasopisma do repozytorium Biblioteki Narodowej

Czasopismo można przekazać na dwa sposoby:

1. Jako egzemplarz fizyczny
a) egzemplarze należy przesłać na adres:
Biblioteka Narodowa
Kancelaria
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Egzemplarz obowiązkowy”

Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych.

b) lub dostarczyć osobiście:
adres jak wyżej, pok. 283.

Do egzemplarzy należy dołączyć wypełniony Wykaz publikacji.

Kontakt:  e-wydawcy@bn.org.pl, tel. 22 608 22 14, 22 608 24 60

2. Jako egzemplarz cyfrowy
Publikacje w formie cyfrowej można nadsyłać po zarejestrowaniu się w Repozytorium Cyfrowym BN poprzez usługę POLONA dla bibliotek.

W sprawie przekazywania publikacji cyfrowych prosimy o kontakt: e-wydawcy@bn.org.pl, tel. 22 608 22 14, 22 608 24 60

W sprawie udzielania licencji prosimy o kontakt: m.cichorska@bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności