Dr Paweł Leleń w składzie Komitetu Sterującego Sekcji Bibliografii IFLA - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dr Paweł Leleń w składzie Komitetu Sterującego Sekcji Bibliografii IFLA

Dr Paweł Leleń w składzie Komitetu Sterującego Sekcji Bibliografii IFLA

Przedstawiciel Biblioteki Narodowej dr Paweł Leleń został wybrany do Komitetu Sterującego Sekcji Bibliografii Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji (The International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) na kadencję 2021–2025. Sekcja Bibliografii IFLA zajmuje się opracowaniem i rozpowszechnianiem standardów oraz informacji bibliograficznych. Szczególną uwagę poświęca bibliografii narodowej, jednocześnie promując wiedzę o bibliografii jako dyscyplinie naukowej wśród bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek.

Dr Paweł Leleń jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. W Bibliotece Narodowej zatrudniony jest od 2017 roku. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz katalogujący publikacje z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 był zatrudniony w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 do czerwca 2021 roku pełnił obowiązki zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: IFLA

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego