Małgorzata Kozłowska zakończyła wieloletnią pracę w Bibliotece Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Małgorzata Kozłowska zakończyła wieloletnią pracę w Bibliotece Narodowej

Małgorzata Kozłowska zakończyła wieloletnią pracę w Bibliotece Narodowej

Blisko trzydziestoletni etap pracy etatowej w BN zamknęła z dniem 30 czerwca 2021 roku Małgorzata Kozłowska, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, redaktor w Wydawnictwie BN, z którym była związana nieprzerwanie od 1992 roku.

Zawsze interesowały ją tematy związane z recepcją twórczości, kulturą książki i komunikacji piśmiennej, historią sztuki. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe i kontakty nawiązane w pracy w oficynie wydawniczej Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w wydawnictwie Związku Polskich Artystów Plastyków „Sztuka Polska” wykorzystała w opracowywanych w BN publikacjach poświęconych szeroko rozumianym sztukom wizualnym. Swoje zainteresowania twórczością artystyczną i sylwetkami jej wybitnych przedstawicieli miała okazję rozwijać, pracując redakcyjnie nad tekstami monograficznymi o artystach oraz przygotowując materiały do organizowanych w Bibliotece Narodowej ważnych wystaw, prezentujących jej niezwykle interesujące, często unikatowe, zasoby.

Dla Małgorzaty Kozłowskiej jako redaktora zawsze istotna była nie tylko zawartość merytoryczna i poprawność językowa przygotowywanych materiałów, ale także ich edytorski kształt – architektura prezentacji. Opracowała redakcyjnie, we współpracy z grafikiem Jackiem Brzozowskim, ciekawą również edytorsko, książkę Hanny Widackiej „Ogród miłości” i 99 innych rycin (1996), omawiającą arcydzieła grafiki europejskiej i japońskiej z XV–XX wieku ze zbiorów BN. Brała udział w pracach koncepcyjnych i realizacji projektu kalendarza BN, wydanego z okazji przełomu stuleci, który – w oryginalnym opracowaniu graficznym Andrzeja Strumiłły i z tekstami Agaty Pietrzak – ukazał się w 2000 roku pod tytułem Szkice z wyobraźni końca wieku. Znalazły się w nim, wybrane z kolekcji BN, prace znanych polskich grafików i malarzy.

Ważnym etapem w pracy redakcyjnej Małgorzaty Kozłowskiej była współpraca z Elżbietą Dzikowską i Wiesławą Wierzchowską, autorkami studium biograficznego dwóch wybitnych grafików polskich – Jerzego Panka i Józefa Gielniaka – Panek/Gielniak. Zycie, przyjaźń, sztuka. Korespondencja 1962–1972 (2005). Kanwę bogato ilustrowanej opowieści o życiu i relacjach między tymi dwiema skrajnie różnymi indywidualnościami artystycznymi stanowią listy obu twórców. Niezwykle inspirujące były też dla Małgorzaty Kozłowskiej kontakty z Urszulą Kenar w pracy nad dwujęzyczną albumową monografią Antoniego Kenara – wybitnego rzeźbiarza, twórcy i realizatora nowatorskiego programu edukacji artystycznej w powojennej Polsce (Urszula Kenar, Antoni Kenar 1906–1959, 2006). Z inicjatywy Małgorzaty Kozłowskiej książkę uzupełniono o niezwykły dokument – zarejestrowany na płycie kompaktowej archiwalny film Szkoła Kenara w reżyserii Konstantego Gordona.

W wyniku współpracy Wydawnictwa BN z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (z redakcyjnym udziałem M. Kozłowskiej) ukazało się przełomowe, zdaniem badaczy, naukowe opracowanie Jacka Tomaszewskiego z dziedziny tegumentologii – Oprawy haftowane i tekstylne z XVI–XIX wieku w zbiorach polskich. Tom I: Kontekst historyczny. Tom II: Katalog opraw haftowanych (2013).

Wśród licznych publikacji Wydawnictwa BN, powstających pod opieką redakcyjną Małgorzaty Kozłowskiej, znalazło się wiele edycji specjalnych, druków bibliofilskich i tomów serii wydawniczych. Redagowała tytuły z cyklu Katalogi Rękopisów Biblioteki Narodowej, wśród nich: Archiwum Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Andrzeja Kaszleja (2019), Teki Gorskiego Patryka Sapały (2020), opracowane przez Mateusza Melskiego Archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego (2021). Przygotowywała też redakcyjnie poszczególne tomy prac Krzysztofa Solińskiego, ukazujące się w serii Polonika XVI–XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich.

W latach 2015–2020 gromadziła materiały i opracowywała kolejne tomy „Sprawozdań Biblioteki Narodowej”. Małgorzata Kozłowska pozostaje w Wydawnictwie BN w charakterze redaktora współpracującego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Przerwa techniczna w działaniu polona.pl

czytaj więcej o Przerwa techniczna w działaniu polona.pl

Dwusetna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida

czytaj więcej o Dwusetna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida