Krzysztof Soliński kierownikiem Zakładu Starych Druków - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Krzysztof Soliński kierownikiem Zakładu Starych Druków

Krzysztof Soliński kierownikiem Zakładu Starych Druków
DYREKTOR BIBLIOTEKI NARODOWEJ DR TOMASZ MAKOWSKI Z NOWYM KIEROWNIKIEM ZAKŁADU STARYCH DRUKÓW

Z dniem 1 lipca 2021 roku funkcję kierownika Zakładu Starych Druków obejmie Krzysztof Soliński.

Pracę w Bibliotece Narodowej podjął we wrześniu 2012 roku w Zakładzie Starych Druków na stanowiskach od bibliotekarza do starszego kustosza. Od 2013 roku jest redaktorem serii „Polonika XVI–XVIII Wieku w Bibliotekach Rzymskich”. Od 2016 roku jest członkiem Rady Naukowej Katalogu Poloników XVI wieku Biblioteki Narodowej.

W latach 2014–2019 z ramienia Biblioteki Narodowej uczestniczył w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym”. W kooperacji z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie kontynuował badania nad polonikami XVI–XVIII-wiecznymi w Biblioteca Casanatense, Biblioteca Angelica, Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca dell’Accademia dei Lincei e Corsiniana oraz Biblioteca Vallicelliana. Zainwentaryzował i opracował księgozbiory starodruków biblioteki PISK-u oraz Fundacji Rzymskiej im. J.Z. Umiastowskiej w Rzymie.

W latach 2017–2019 był zaangażowany w projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”.

DYREKTOR BIBLIOTEKI NARODOWEJ DR TOMASZ MAKOWSKI WRĘCZA NOMIANCJĘ KRZYSZTOFOWI SOLIŃSKIEMU, NOWEMU KIEROWNIKOWI ZAKŁADU STARYCH DRUKÓW

Autor kilkunastu publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliologii historycznej. Twórca, współautor i współorganizator wystaw okolicznościowych, pokazów, wykładów i prezentacji dotyczących zbiorów specjalnych, opiekun praktyk oraz realizator szkoleń z zakresu rudymentów opracowania kolekcji historycznych oraz prezentacji warsztatu pracy bibliotekarza naukowego. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na studiach filologicznych ze specjalizacją z bibliologii i informacji naukowej. Obecnie doktorant w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2008–2012 pracował w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w Oddziale Zbiorów Specjalnych, gdzie między innymi był odpowiedzialny za Pracownię oraz Czytelnię Zbiorów Zabytkowych i Starych Druków, a także był redaktorem publikacji w projekcie trójmiejskich bibliotek naukowych „Pomorska Biblioteka Cyfrowa”.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

UKD

Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych

czytaj więcej o Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych

Zastosowanie DBN w katalogowaniu publikacji z poszczególnych dyscyplin – podsumowanie cyklu wykładów

czytaj więcej o Zastosowanie DBN w katalogowaniu publikacji z poszczególnych dyscyplin – podsumowanie cyklu wykładów

Katalogi Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączone z katalogami Biblioteki Narodowej

czytaj więcej o Katalogi Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączone z katalogami Biblioteki Narodowej