Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015

Data publikacji:

Prezentujemy podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015 zrealizowane przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej. Podobne badania na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej prowadzone były co dwa lata od 1992 r., a od 2014 r. – corocznie.

Zapraszamy także do skorzystania z aplikacji Lokalizator, pozwalającej przyglądać się, w jaki sposób praktyki lekturowe powiązane są ze zmiennymi takimi jak wiek, miejsce zamieszkania czy wykształcenie. Aplikacja powstała w oparciu o dane pochodzące z badania.