Agnieszka Grzybowska kierownikiem Biura Spraw Pracowniczych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Agnieszka Grzybowska kierownikiem Biura Spraw Pracowniczych

Data publikacji:

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku funkcję kierownika Biura Spraw Pracowniczych Biblioteki Narodowej objęła Agnieszka Grzybowska.

 

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski z nową kierownik Biura Spraw Pracowniczych Agnieszką Grzybowską
Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski z nową kierownik Biura Spraw Pracowniczych Agnieszką Grzybowską

 

Agnieszka Grzybowska jest specjalistą ds. kadr i płac. Od 2017 roku zatrudniona jest w Biurze Spraw Pracowniczych Biblioteki Narodowej. Pełniła nadzór nad obsługą kadrową projektów prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, przygotowywała dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, prowadzeniem akt osobowych oraz sporządzała sprawozdania statystyczne w zakresie spraw pracowniczych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu strategicznego zarządzania personelem.