Identyfikacja próbek odręcznego pisma historycznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Identyfikacja próbek odręcznego pisma historycznego

W najnowszym numerze czasopisma „Polish Libraries” znalazł się artykuł poświęcony zagadnieniu identyfikacji próbek odręcznego pisma historycznego za pomocą cech indywidualnych autora z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów.

Dr inż. Jakub Leszek Pach z Zakładu Technologii Informatycznych Biblioteki Narodowej przedstawia architekturę systemu automatycznej identyfikacji próbek pisma ręcznego. Jak zaznacza autor, system ten uwzględnia fakt, iż pozyskanie obrazów z rękopisów łacińskich jest szczególnie trudne ze względu na specyfikę tego typu tekstów i z powodzeniem pozwala na uzyskiwanie tylko tych informacji, które są niezbędne do analizy cech pisma w próbce. Tak więc proponowany system nie tylko jest w stanie poprawnie rozpoznać próbki pisma pojedynczego autora w różnych skalach, lecz także, po odpowiedniej modyfikacji, zidentyfikować cechy pisma odręcznego, którym zostały sporządzone. Prace te mogą również pomóc we wstępnym oszacowaniu czasu powstania danego tekstu.

Artykuł Identifying samples of historical handwriting via image processing with the help of characteristic features of the author’s handwriting jest dostępny online na stronie internetowej czasopisma.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

czytaj więcej o Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych

czytaj więcej o Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych