Spotkania Konserwatorskie „Sztuka Konserwacji” 2020 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Spotkania Konserwatorskie „Sztuka Konserwacji” 2020

Biblioteka Narodowa zaprasza na kolejną, XXIV edycję warszawskich Spotkań Konserwatorskich „Sztuka Konserwacji”, które odbędą się w dniach od 9 do 14 września 2020 roku.

Ważnym punktem programu wydarzenia będzie sesja poświęcona konserwacji zbiorów bibliotecznych pod merytorycznym patronatem Biblioteki Narodowej, zorganizowana 11 września w Domu Artysty Plastyka przy ul. Mazowieckiej 11a. Pełnomocnik dyrektora BN ds. NZB Ewa Potrzebnicka zaprezentuje obecną sytuację narodowego zasobu bibliotecznego, stan zbiorów bibliotek zaliczonych do NZB oraz przedstawi procedury pracy Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego działającej przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Referat Badania powietrza pomieszczeń Biblioteki Narodowej realizowane przez Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych – wynik z lat 2008–2018 wygłosi Bogdan Filip Zerek, zastępca kierownika Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN.

Do udziału w sesji konserwatorskiej poświęconej zbiorom bibliotecznym Biblioteka Narodowa zaprosiła przedstawicieli: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Warszawy, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Wydziału Biologii UW, którzy poruszą zagadnienia związane z profilaktyką i konserwacją zbiorów bibliotecznych.

Organizatorzy: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stacja Muzeum, Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Biblioteka Narodowa.

Wstęp wolny.

Program do pobrania.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Hekatomba bibliotek w czasie drugiej wojny światowej

czytaj więcej o Hekatomba bibliotek w czasie drugiej wojny światowej

Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939-1945

czytaj więcej o Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939-1945

Katalogowanie publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem Deskryptorów BN

czytaj więcej o Katalogowanie publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem Deskryptorów BN