Joanna Cieloch-Niewiadomska kierownikiem Zakładu Katalogowania Dziedzinowego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Joanna Cieloch-Niewiadomska kierownikiem Zakładu Katalogowania Dziedzinowego

Data publikacji:

Po przeprowadzonej rekrutacji kierownikiem Zakładu Katalogowania Dziedzinowego została Joanna Cieloch-Niewiadomska.

Joanna Cieloch-Niewiadomska jest absolwentką filozofii i filologii polskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W Bibliotece Narodowej pracuje od 2014 roku, najpierw przy katalogowaniu poloników angielskich, rosyjskich i hebrajskich w Pracowni Bibliografii Poloników Zagranicznych, a następnie jako koordynator tego zespołu. W latach 2016–2018 pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego, w którym zajmowała się tworzeniem zespołu bibliotekarzy dziedzinowych. Jest autorką artykułu Szkoła nieczytania i współautorką artykułu Kryteria gromadzenia poloników zagranicznych wobec pojęć narodowości i obywatelstwa. Pisze doktorat na temat funkcji bibliotekarza dziedzinowego w bibliotekach narodowych.