Anna Iwanicka-Nijakowska kierownikiem Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Anna Iwanicka-Nijakowska kierownikiem Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych

Data publikacji:

Z dniem 1 grudnia Anna Iwanicka-Nijakowska obejmie stanowisko kierownika Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej.  

Anna Iwanicka-Nijakowska jest absolwentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów przy Polskiej Akademii Nauk.

Pracowała w Związku Kompozytorów Polskich (Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC), w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, była współpracownikiem Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Biura Chopin 2010. Należy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, w którym od 2017 roku pełni funkcję sekretarza Samodzielnego Koła nr 102 Biblioteki Narodowej (Samodzielnego Koła Muzykologów).

W Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej pracuje od 2015 roku.