Biblioteka Narodowa na XXVII Targach Książki Historycznej w Warszawie - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Narodowa na XXVII Targach Książki Historycznej w Warszawie

Data publikacji:

W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2018 roku odbywają się tradycyjnie na Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego XXVII Targi Książki Historycznej, których jednym z patronów jest Biblioteka Narodowa.

Z ofertą Wydawnictwa Biblioteki Narodowej zapoznać się można na stoisku nr 48.

Każdy zakup będzie premiowany drobnym upominkiem.

Godziny otwarcia Targów dla zwiedzających:

29 listopada – 2 grudnia – godz. 10.00 – 18.00

Wstęp wolny

Wszystkich zainteresowanych, a szczególnie młodzież, zapraszamy na spotkanie pt. Zwyczajna Niepodległa. Przegląd zasobów cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA – wykład z elementami warsztatowymi.

Zajęcia skierowane są do młodzieży i wszystkich zainteresowanych materiałami dostępnymi w cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. Podczas spotkania wśród zbiorów największej biblioteki cyfrowej w kraju poszukamy odpowiedzi na pytania: Jak wyglądało życie codzienne po odzyskaniu niepodległości? Jaka była ówczesna moda? O czym pisała prasa w dwudziestoleciu międzywojennym? Spotkanie będzie miało formę wykładu z aktywnymi warsztatami rozwiązania zagadek i szarad zaczerpniętych z archiwalnych numerów czasopism z pocz. XX wieku.

POLONA to największa w Polsce i najnowocześniejsza na świecie biblioteka cyfrowa, która umożliwia nie tylko przeglądanie, ale również pobieranie oraz pracę ze zdigitalizowanymi materiałami z Biblioteki Narodowej oraz innych instytucji. W POLONIE obecnie znajdują się już ponad 2 miliony obiektów – od najstarszych i najcenniejszych zabytków języka polskiego, rękopisów Kochanowskiego, Mickiewicza i Słowackiego, rysunków Norwida po ulotki, afisze i pocztówki oraz ogromny zasób numerów czasopism z dawnych lat. Obecnie zbiory udostępniane w cyfrowej Bibliotece Narodowej digitalizowane są w ramach projektu Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, dzięki któremu do 2020 r. zostanie udostępniony kolejny milion, który będzie można wykorzystać nie tylko w celach naukowych czy edukacyjnych, ale także artystycznych czy komercyjnych.

Na spotkaniu, jego uczestnikom zostaną rozdane materiały informacyjne nt. POLONY.

Termin: 29 listopada 2018 r., godz. 11.15 - 12.15

Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie, Arkady Kubickiego, Sala Kinowa

Prowadzący: Aleksandra Masny, Zakład Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej

Plakat