Doktorat Magdaleny Wijaty - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Doktorat Magdaleny Wijaty

Data publikacji:

Z wielką radością informujemy, że 22 listopada 2018 roku Magdalena Wijata obroniła doktorat na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. Tematem rozprawy jest: Reakcja plonu i cech jakości ziarna odmian pszenicy jarej na zróżnicowane warunki środowiska oraz intensywność technologii uprawy.

Magdalena Wijata ukończyła Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, zajmuje się zagadnieniem uprawy zbóż ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości ziarna zbóż, a także analizy stabilności odmian oraz szerokiej adaptacji odmian do zróżnicowanych warunków środowiska. Pracowała jako asystent naukowy w Katedrze Agronomii SGGW, jednocześnie realizując badania do pracy doktorskiej w ramach projektu „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od listopada 2015 roku pracuje w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz dziedzinowy z zakresu rolnictwa i zootechniki.

Tagi: Doktorat