Doktorat Katarzyny Garczewskiej-Semki - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Doktorat Katarzyny Garczewskiej-Semki

Data publikacji:

Z wielką radością informujemy, że 25 października 2018 roku Katarzyna Garczewska-Semka obroniła doktorat na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tematem rozprawy jest: Problem montażu kolekcjonerskiego rysunków na przykładzie kolekcji rodziny Potockich z Wilanowa - aspekty technologiczne i konserwatorskie.

Katarzyna Garczewska-Semka ukończyła Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalizacją konserwacji zabytkowego papieru i skóry. Pracowała w pracowniach konserwacji Muzeum Azji i Pacyfiku i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej, gdzie zajmuje się przede wszystkim konserwacją zbiorów ikonograficznych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kolekcjonerstwa grafiki i rysunku oraz historycznych praktyk restauracji zabytków papierowych.

Tagi: Doktorat