Biblioteka Jagiellońska w Projekcie „e-usługa OMNIS” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Jagiellońska w Projekcie „e-usługa OMNIS”

Data publikacji:

Biblioteka Jagiellońska została zakwalifikowana jako pierwsza biblioteka akademicka do wdrożenia systemu Alma i wyszukiwarki Primo, a zatem do pracy we wspólnym środowisku katalogowym z Biblioteką Narodową w ramach realizacji umowy nr 00082/BN/2018 dotyczącej „Zakupu i Implementacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek”, zawartej pomiędzy Biblioteką Narodową a firmą Ex Libris.

Zakup systemu Alma i wyszukiwarki Primo został zrealizowany jako najistotniejsza część Projektu „e-usługa OMNIS”, współfinansowanego w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tagi: OMNIS