Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2008 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2008

Szanowni Państwo,

w rozpoczynającym się dziś Tygodniu Bibliotek pragniemy zaprezentować Państwu „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2008”. Zawiera ono komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także wszelkich prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Narodową Książnice w minionym roku.

Był to rok pod wieloma względami wyjątkowy. Udało nam się zlikwidować zaległości w opracowaniu książek, a także dokonać znaczącego postępu w retrokonwersji zbiorów. O prawie milion rekordów powiększyliśmy także bazę danych INNOPAC/MILLENIUM oraz doprowadziliśmy do znacznego wzrostu wpływu egzemplarza obowiązkowego, szczególnie w obszarze dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych.

W dobie rewolucji cyfrowej staraliśmy się podjąć szereg działań mających na celu zaspokojenie nowych potrzeb Czytelników. Dlatego tak duży nacisk kładliśmy na rozwój baz danych, katalogów internetowych i powołanej we wrześniu 2006 r. cyfrowej Biblioteki Narodowej cBN Polona, która w 2008 r. zarejestrowała aż 6 325 000 odwiedzin.

Byliśmy też aktywni na arenie międzynarodowej: w europejskich projektach bibliotek cyfrowych, konferencjach naukowych czy międzynarodowych targach ksiązki. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa BN, jako jedynej w Polsce instytucji, w projekcie Europeana, aktywny udział w projekcie TELplus oraz przystąpienie w styczniu 2008 r. do międzynarodowego stowarzyszenia International Internet Preservation Consortium, którego celem jest archiwizacja zasobów światowego Internetu oraz popularyzacja narzędzi i standardów archiwizacyjnych w tym zakresie.
Duży sukces przyniosły także koordynowane przez Narodową Książnicę obchody Roku Zbigniewa Herberta, a szczególnie organizowane przez nas wystawy, konferencje, czy spektakle multimedialne poświęcone Poecie. Międzynarodowym echem odbiła się także przygotowana przez BN we współpracy z MSZ wyjątkowa wystawa multimedialna „Rzeczpospolita wielu kultur. Dziedzictwo polskie” zaprezentowana dotychczas za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych w piętnastu krajach europejskich.

O wszystkich tych działaniach i przedsięwzięciach informuje szczegółowo niniejsze „Sprawozdanie”, do którego lektury bardzo serdecznie Państwa zachęcam.

dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej

Pobierz Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2008 w pliku .pdf

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

czytaj więcej o Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie przynależności kulturowej dzieła

czytaj więcej o Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie przynależności kulturowej dzieła

Sympozjum Bibliotheca Baltica Biblioteki i społeczeństwa demokratyczne w erze cyfrowej

czytaj więcej o Sympozjum Bibliotheca Baltica Biblioteki i społeczeństwa demokratyczne w erze cyfrowej