Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Zmarła Julia Hartwig

Data publikacji:

W piątek 14 lipca w zmarła w USA Julia Hartwig. Wybitna poetka, eseistka i tłumaczka miała 96 lat.

Urodziła się w Lublinie, gdzie w 1939 r. zdała maturę. Podczas II wojny światowej studiowała filologię polską i romańską na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, należała do AK. Po wojnie studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1948 wyjechała na stypendium do Francji, gdzie pracowała w dziale kultury Ambasady Polskiej w Paryżu. W roku 1954 wyszła za mąż za poetę Artura Międzyrzeckiego i wydała tom reportaży Z dalekich podróży. Debiutancki zbiór wierszy Pożegnania ogłosiła w roku 1956.

Opublikowała wiele znakomitych tomów poetyckich, takich jak: Dwoistość, Czuwanie, Obcowanie, Jasne niejasne, Zapisane. Uprawiała także prozę poetycką, ogłoszoną w książkach Chwila postoju oraz Mówiąc nie tylko do siebie. Wydała trzy tomy zapisków wierszem i prozą pod tytułem Błyski. Jest autorką książek prozatorskich, takich jak Dziennik amerykański oraz Zawsze powroty. Ważną rolę w jej dorobku pełnią książki monograficzne poświęcone poetom francuskim Guillaume Apollinaire’owi oraz Gérardowi de Nervalowi, a także liczne przekłady, m.in. Diderota, Gautiera, Cendrarsa, Jacoba, Michauxa, ale również Allena Ginsberga. Ponadto tłumaczyła poezje Marianny Moore oraz Sylvii Plath. Wraz z Arturem Międzyrzeckim wydała antologię poezji amerykańskiej Opiewam nowoczesnego człowieka i samodzielnie antologię poetek amerykańskich Dzikie brzoskwinie.

Była laureatką wielu nagród literackich krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Pen Clubu oraz im. im. Cypriana Kamila Norwida i Wisławy Szymborskiej, ale także fundacji Hautvilliers oraz im. Thorntona Wildera, przyznawaną przez uniwersytet Columbia, została wyróżniona orderem oficera Legii Honorowej i tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto pełniła wiele funkcji w Związku Literatów Polskich, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i Polskim PEN Clubie. Od 2014 była honorowym prezesem SPP.

W zbiorach Biblioteki Narodowej przechowywane są listy Julii Hartwig do poetek i poetów: Ewy Lipskiej, Antoniego Słonimskiego, Adama Ważyka, Zbigniewa Herberta, do prozaików i eseistów: Kazimierza Brandysa, Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Ryszarda Matuszewskiego, Michała Głowińskiego, Michała Jagiełły, a także do wieloletniej redaktorki Państwowego Instytutu Wydawniczego i „Czytelnika” Ireny Szymańskiej.