Królewska msza Luki Marenzia - prawykonanie po 400 latach - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Królewska msza Luki Marenzia - prawykonanie po 400 latach

Data publikacji:

Kilkukrotnymi bisami zakończył się koncert „Złoty wiek muzyki w Polsce”, towarzyszący współorganizowanej przez BN międzynarodowej konferencji muzykologicznej „The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries".

Główną atrakcją było współczesne prawykonanie, po ponad 400 latach, dwuchórowej mszy w formie echa: Missa super Iniquos odio habui znanego włoskiego kompozytora Luki Marenzia, który w latach 1595-1597 kierował kapelą królewską Zygmunta III Wazy. Mszę Marenzia, a także inne utwory kompozytorów związanych z ówczesnym polskim dworem monarszym, wykonywał Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Koncert, odbywający się w piątek, 28 sierpnia w warszawskim kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zgromadził bardzo liczne grono melomanów.

Program koncertu:

  • Jerzy Liban z Legnicy: Ortus de Polonia
  • Wacław z Szamotuł: Już się zmierzcha, Ego sum pastor bonus
  • Mikołaj Gomółka: Pana ja wzywać będę (Psalm 77)
  • Mikołaj Zieleński: Motetto de S. Adalberto: Per merita Sancti Adalberti, Motetto de S. Stanislao: Ortus de Polonia
  • Andrzej Hakenberger: Surge propera à 8, Veni dilecte mi à 8, Vulnerasti cor meum à 12, Nigra sum à 12
  • Luca Marenzio: Missa super Iniquos odio habui