Sukces konferencji poświęconej muzycznemu dziedzictwu epoki jagiellońskiej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Sukces konferencji poświęconej muzycznemu dziedzictwu epoki jagiellońskiej

Data publikacji:

Ponad pięćdziesięciu wybitnych muzykologów z czternastu krajów wzięło udział w zakończonej w sobotę 29 sierpnia czterodniowej konferencji naukowej The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries. Organizatorami konferencji były Biblioteka Narodowa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy. W zgodnej ocenie uczestników i organizatorów konferencja była dużym sukcesem.

W blisko pięćdziesięciu wygłoszonych na konferencji referatach zaprezentowano najnowsze wyniki badań nad kulturą muzyczną Europy Środkowej i Wschodniej w XV i XVI wieku. Podjęto też dyskusję na temat miejsca i roli państw jagiellońskich w kulturze Europy. W organizację konferencji włączyli się wolontariusze - studenci muzykologii z Warszawy i Wrocławia.

Konferencji towarzyszyły dwa wyjątkowe koncerty muzyki dawnej. Podczas inauguracji obrad wystąpił zespół Ars Cantus z koncertem „Musica divina. Muzyka z rękopisu Krasińskich”, a 28 sierpnia w kościele Nawiedzenia NMP licznie przybyłym melomanom Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewicza zaprezentował współczesne prawykonanie, po ponad 400 latach, dwuchórowej mszy w formie echa: Missa super Iniquos odio habui znanego włoskiego kompozytora Luki Marenzia.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji (w języku angielskim)