Teresa Szymorowska gościem Salonu Bibliotekarzy - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Teresa Szymorowska gościem Salonu Bibliotekarzy

Data publikacji:

Gościem drugiej edycji Salonu Bibliotekarzy była Teresa Szymorowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Z wielu poruszonych tematów największe kontrowersje wywołała aktualna sprawa ustawowego zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami. Dyrektor Szymorowska jest przeciwniczką tego zakazu. Spotkanie, które odbyło się w poniedziałek, 28 września w Sali Darczyńców BN, przyciągnęło liczne grono zainteresowanych, od studentów po profesorów. Gospodarzem i pomysłodawcą Salonów Bibliotekarzy jest dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski.

Dyrektor Szymorowska opowiedziała ponadto m.in. o wielowiekowej historii Książnicy Kopernikańskiej, ambitnych planach jej rozbudowy, a także o swojej karierze zawodowej - od pierwszej pracy w bibliotece, polegającej na stemplowaniu książek.

Salon Bibliotekarzy powstał z inicjatywy dyrektora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego. Jego adresatem jest szeroko pojęta społeczność bibliotekarzy. Spotkania przeznaczone są zarówno dla pracowników bibliotek wszystkich szczebli, jak i dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z działalnością bibliotek. Salon służy wymianie doświadczeń dotyczących gromadzenia, ochrony, udostępniania, czy digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Na forum Salonu prowadzone są także dyskusje zmierzające do określania i rozwiązywania bieżących problemów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem bibliotek. Spotkania Salonu odbywają się w cyklu comiesięcznym.