„Rękodzieło i nowoczesne technologie” – podsumowanie konferencji konserwatorskiej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

„Rękodzieło i nowoczesne technologie” – podsumowanie konferencji konserwatorskiej

Data publikacji:

2 października br. zakończyła się w Bibliotece Narodowej dwudniowa konferencja, na której zaprezentowane zostały doświadczenia i osiągnięcia w konserwacji i restauracji zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. Okazją do jej zorganizowania była 80. rocznica utworzenia w Narodowej Książnicy przez prof. Bonawenturę Lenarta pierwszej pracowni konserwatorskiej.

W ocenie organizatorów i uczestników obrady konferencji były bardzo owocne. Wzięło w nich udział ponad stu pięćdziesięciu specjalistów z polskich i zagranicznych ośrodków konserwatorskich oraz bibliotekarze zawodowo związani z problematyką konserwatorską. Uczestnicy oceniają tę konferencję jako jedną z ciekawszych tego typu konferencji w Polsce — z satysfakcją komentuje główna inicjatorka spotkania, zastępca dyrektora BN do spraw ochrony i udostępniania zbiorów Ewa Potrzebnicka — Dzięki konferencji mogliśmy przedstawić szerzej historię i organizację prac konserwatorskich w Bibliotece Narodowej i Archiwach Państwowych, poznać istotne zmiany w procesie kształcenia konserwatorów, wywołane m.in. rozwojem nowych technologii, a także zapoznać się z ciekawymi przykładami prac prowadzonych bezpośrednio na zabytkowych kodeksach, zbiorach fotograficznych, pastelach czy innych obiektach bibliotecznych. Podsumowując konferencję dyrektor Potrzebnicka zapowiedziała, że Biblioteka Narodowa będzie opracowywać specjalny program edukacyjny dla osób zajmujących się przechowywaniem i ochroną zbiorów w bibliotekach. Program uruchomiony zostanie w przyszłym roku.

Pełne materiały z konferencji konserwatorskiej zostaną opublikowane w kolejnym numerze „Notesu Konserwatorskiego”, który powinien ukazać się jeszcze w tym roku.