Biblioteka Narodowa – Centrum Kompetencji - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa – Centrum Kompetencji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteka Narodowa 29 października 2009 roku zorganizowały Konferencja prasowakonferencję prasową, podczas której minister Bogdan Zdrojewski przedstawił główne założenia Programu digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020 oraz oficjalnie powierzył Bibliotece Narodowej pełnienie funkcji Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych.

Zgodnie z założeniami Programu digitalizacji dóbr kultury... Centra Kompetencji będą instytucjami wiodącymi w danym obszarze, stanowiąc wzór dla innych instytucji oraz prowadząc szkolenia z zakresu digitalizacji dziedzictwa Konferencja prasowakulturowego. Do zadań Centrów Kompetencji należeć będzie wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania zasobów cyfrowych, koordynacja w zakresie gromadzenia i przechowywania tych zasobów, edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację, udostępnianie materiałów zdigitalizowanych oraz promocja zasobów cyfrowych. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski przedstawił funkcjonowanie i plany rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, w której ostatnio zamieszczono dwudziestotysięczny obiekt. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

czytaj więcej o Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu