Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rocznik „Polish Libraries” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rocznik „Polish Libraries”

Grant wysokości 50 tys. zł na przekształcenie anglojęzycznego periodyku „Polish Libraries Today” w regularnie ukazujący się rocznik wraz z wydaniem internetowym pt. „Polish Libraries” zdobyła Biblioteka Narodowa w otwartym konkursie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego INDEX PLUS. Spośród 357 złożonych do programu wniosków dofinansowanie otrzymało zaledwie 88.

Grant z programu INDEX PLUS dla Biblioteki Narodowej przeznaczony jest na roczny projekt Umiędzynarodowienie, rozwój i unowocześnienie czasopisma „Polish Libraries Today”, którego celem jest przekształcenie tego periodyku w regularnie wydawany rocznik naukowy o randze międzynarodowej, zatytułowany „Polish Libraries”. „Polish Libraries” publikować będzie tłumaczenia najważniejszych artykułów z „Rocznika BN”, innych ważnych periodyków bibliologicznych oraz artykuły oryginalne, pisane specjalnie dla tego czasopisma. Projekt obejmuje także poszerzenie grona autorów i recenzentów periodyku o naukowców zagranicznych oraz stworzenie wydania internetowego i projekt nowej szaty graficznej.

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego INDEX PLUS ma na celu nadanie międzynarodowego charakteru wydawanym w kraju czasopismom naukowym lub umocnienie ich międzynarodowej pozycji. Obecnie rozstrzygnięta została II edycja tego programu.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności