Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

AKTUALNOŚCI

„Katalogowanie starych druków" - nowe szkolenie ZEBID BN

czytaj więcej o „Katalogowanie starych druków" - nowe szkolenie ZEBID BN

Kurs Biblioteki Narodowej „Projekt digitalizacyjny dla małych i średnich instytucji kultury”

czytaj więcej o Kurs Biblioteki Narodowej „Projekt digitalizacyjny dla małych i średnich instytucji kultury”

Michał Jagiełło: Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach - promocja książki

czytaj więcej o Michał Jagiełło: Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach - promocja książki

Jurorzy Konkursu Chopinowskiego zwiedzili wystawę „Wizytówka Chopina"

czytaj więcej o Jurorzy Konkursu Chopinowskiego zwiedzili wystawę „Wizytówka Chopina"

Papież i Prezydent Włoch otrzymali faksymile autografów Chopina ze zbiorów BN

czytaj więcej o Papież i Prezydent Włoch otrzymali faksymile autografów Chopina ze zbiorów BN

Materiał filmowy z wystawy „Wizytówka Chopina”

czytaj więcej o Materiał filmowy z wystawy „Wizytówka Chopina”

Zamek Soria Moria. Baśnie norweskie - promocja książki

czytaj więcej o Zamek Soria Moria. Baśnie norweskie - promocja książki

O bibliotekach cyfrowych dla nauczycieli-bibliotekarzy - kolejna edycja szkolenia

czytaj więcej o O bibliotekach cyfrowych dla nauczycieli-bibliotekarzy - kolejna edycja szkolenia

Moja Warszawa Stanisława Gieysztora - promocja książki

czytaj więcej o Moja Warszawa Stanisława Gieysztora - promocja książki