Komitet organizacyjny - Biblioteka Narodowa

EN

Komitet organizacyjny

dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej

bp prof. Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

 

Julia Konopka-Żołnierczuk, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej s. Natanaela Wiesława Błażejczyk, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
Liliana Skoczylas, kierownik Biura Komunikacji i Promocji Biblioteki Narodowej ks. dr Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
Tomasz Gruszkowski, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych Biblioteki Narodowej br. Grzegorz Filipiuk OFMCap, dyrektor Biblioteki Prowincjalnej i Prowincjalnego Archiwum Honoratianum w Zakroczymiu, zastępca przewodniczącego Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
Joanna Piekarska, kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej

ks. dr Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, skarbnik Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”

 

  ks. dr Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, kierownik Biblioteki Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sekretarz Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”

_____

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego