Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

FAQ - Biblioteka Narodowa

Omnis - baner

FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Na czym polega projekt „e-usługa OMNIS”?

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

2. Jakie są cele projektu „e-usługa OMNIS”?

Głównym celem projektu jest utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych oraz poprawa jakości już istniejących e-usług publicznych, które w sposób przyjazny użytkownikom znacząco poprawią dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonych w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju, do publikacji przygotowywanych do rozpowszechnienia przez wydawców, a także wyników prac naukowych.

3. Jakie usługi powstaną w wyniku realizacji projektu „e-usługi OMNIS”?

W wyniku realizacji projektu „e-usługa OMNIS” powstaną 4 odrębne i zintegrowane e-usługi publiczne:

  • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS – usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;
  • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;
  • Polona w Chmurze dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi, zarządzania pracą zespołu naukowego i rozpowszechniania wyników badań;
  • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

4. Kiedy uruchomione zostaną e-usługi?

Zakończenie realizacji projektu „e-sługi OMNIS” planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2019 roku.

5. Czy e-usługi udostępnione w ramach projektu OMNIS będą bezpłatne?

Wszystkie usługi w ramach projektu „e-usługa” OMNIS będą świadczone bezpłatnie dla każdej instytucji i użytkowników indywidualnych.

6. W jaki sposób można przystąpić do „e-usługi OMNIS”?

W ramach projektu zostaną uruchomione 4 odrębne i zintegrowane e-usługi. Przystąpienie do każdej z nich jest dobrowolne i odbywa się oddzielnie. Informacje na temat możliwości współpracy w ramach e-usług będą się sukcesywnie pojawiać na stronie internetowej projektu. Aktualnie uruchomiona została możliwość dołączenia do e-usługi Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS.

7. Czy przystąpienie do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS jest obligatoryjne?

Nie – instytucje, które zdecydują się na przystąpienie i udostępnią swoje dane źródłowe ze swoich katalogów zostaną włączone do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS. Niesie to ze sobą korzyści takie jak zwiększenie widoczności zasobów w internecie, jak i samej instytucji, do której użytkownik poszukujący publikacji trafi dzięki geolokalizacji.

8. W jaki sposób mogę udostępnić dane źródłowe do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS?

Sposób cyklicznego udostępniania danych jest uzależniony od możliwości technicznych programu do katalogowania używanego przez bibliotekę. W przypadku udostępniania danych poprzez protokół OAI-PMH proces ten jest całkowicie zautomatyzowany i pozwala cyklicznie pobierać dane nawet codziennie. Podobnie wygodnym sposobem udostępniania danych jest protokół API. Istnieje także możliwość cyklicznego eksportu danych bibliograficznych w formie pliku statycznego w tzw. formacie wymiennym (ISO 2709) i przekazywanie go Bibliotece Narodowej na serwer ftp lub poprzez formularz http.

9. Czy do przesyłania danych do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS można wykorzystać protokół Z39.50?

Istnieje możliwość udostępniania danych poprzez protokół Z39.50, jednak protokół ten nie został zaprojektowany do pobierania dużej liczby rekordów jednocześnie w czasie rzeczywistym. Nie jest to zatem preferowany sposób komunikacji, ale jak najbardziej możliwy.

10. Czy udostępnienie danych źródłowych w ramach Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS wymaga dostosowania opisów bibliograficznych do zasad obowiązujących w Bibliotece Narodowej?

Nie – dostosowanie przepisów katalogowania do zasad BN będzie wymagane jedynie w przypadku dołączenia do wspólnego środowiska katalogowania w chmurze w ramach Zintegrowanego systemu zarządzania zasobami dla polskich bibliotek.

11. Jaki system biblioteczny trzeba posiadać, aby dołączyć do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS?

Do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS mogą przystąpić wszystkie zainteresowane instytucje bez względu na typ i wykorzystywany system biblioteczny.

12. Czy udostepnienie danych źródłowych w ramach Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS wymaga konsultacji z producentem systemu bibliotecznego?

Udostępnianie metadanych nie wymaga zgody producenta oprogramowania. Jednak w niektórych przypadkach konsultacje techniczne mogą ułatwić ten proces.

13. Czym będzie różnić się Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS od innych dostępnych w Polsce i na świecie multiwyszukiwarek?

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie działać w oparciu o model OMNIS zgodny z ideą FRBR. Oznacza to, że użytkownik w wynikach wyszukiwania otrzyma rekord jednego dzieła, który obejmie wszystkie jego egzemplarze dostępne w instytucjach.

14. Czy powinniśmy obawiać się podłączenia do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS ze względu na jakość naszych rekordów?

Nie – w ramach systemu integrujemy wiele rekordów pobranych od instytucji źródłowych w jeden rekord dla danego dzieła. W Zintegrowanej wyszukiwarce OMNIS jest on wyświetlany w oparciu o metadane referencyjne z katalogu Biblioteki Narodowej. W przypadku, gdy BN nie posiada metadanych dla danego zasobu, w oparciu o uspójnione i zweryfikowane dane zaimportowane ze źródeł. Użytkownik Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS zobaczy oryginalne metadane instytucji źródłowej tylko w przypadku, gdy postanowi kliknąć w odpowiedni link i przejść na stronę jej katalogu.