Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej

Przestrzenie publiczne Biblioteki Narodowej to wizytówka całej instytucji, która chce funkcjonować jako miejsce nowoczesne, przyjazne, otwarte i spełniające oczekiwania wielu grup społecznych. Biblioteka to miejsce pracy i spotkań dla środowisk naukowych (kadry akademickiej, studentów), literatów, bibliotekarzy, dziennikarzy, polityków, działaczy społecznych a także wszelkich odbiorców kultury, czytelników z Polski i zagranicy, w tym młodzieży i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

W trakcie realizacji projektu czytelnie i przestrzenie publiczne Biblioteki zostaną zmodernizowane i zaaranżowane w sposób umożliwiający korzystanie ze zbiorów na kilka sposobów:

 • w sposób tradycyjny
 • najnowocześniejszy w momencie tworzenia  dokumentacji projektowej (komputery, ekrany dotykowe, bazy danych, itp.)
 • przyszłościowy, czyli umożliwiający w najbliższych latach wprowadzenie technologii, będących aktualnie na etapie badań.

Celem projektu jest także stworzenie możliwości odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej Biblioteki Narodowej.

Zakres prac w ramach projektu

 • wykonanie robót rozbiórkowych budowlanych wraz z wywozem gruzu
 • wykonanie konstrukcji żelbetowych i murowych
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej i zadaszenia patio
 • wymiana sufitów podwieszanych (demontaż istniejących oraz montaż nowych sufitów podwieszanych)
 • wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej i stalowej wraz z częściowym demontażem istniejącej ślusarki
 • wykonanie podłóg i posadzek
 • kompleksowe wykonanie pomieszczeń sanitarnych
 • dostawa i montaż dźwigów osobowych
 • renowacja i uzupełnienie istniejących okładzin kamiennych ścian i posadzek
 • dostawa i montaż instalacji elektro-energetycznych
 • dostawa i montaż instalacji teletechnicznych
 • dostawa i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • wykonanie robót zagospodarowania patiów
 • dostawa i montaż wyposażenia szatni, informacji wizualnej oraz korekta trasy transportera książek
 • dostawa i montaż wyposażenia stałego i mobilnego.

Projekt realizowany w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 37 966 088,99 zł, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  zakładany jest na 22 231 451,70 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na maj/czerwiec 2021)

Trwają prace wykończeniowe. Pierwszym w pełni wykończonym pomieszczeniem jest Czytelnia Zasobu Wieczystego. W pozostałych przestrzeniach prowadzone są prace związane z wykończeniem podłóg i okładzin ściennych, montażem paneli sufitowych i oświetlenia.

W Czytelni Dolnej montowane są schody wraz z balustradą wokół szybu windowego.

Więcej zdjęć w galerii.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na marzec 2021)

Trwają prace wykończeniowe. Montowane są okładziny ścienne, sufity i oświetlenie. Wykonano szklaną zabudowę pomieszczeń pracy cichej.

Więcej zdjęć w galerii.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na luty 2021)

W czytelniach zostały zakończone główne prace konstrukcyjno-budowlane. Rozpoczął się etap prac wykończeniowych.

Na ścianach w czytelni technicznej, po wygłuszeniu wełną mineralną, układane są panele dźwiękochłonne.

Montowane są panele sufitowe i oświetlenie.

Konstrukcja świetlika została pomalowana na docelowy kolor – czarny matowy. Rozpoczęto przymiarki do montażu balustrady przy schodach w czytelni ogólnej otwartej.

Dostarczono wzory mebli i próbki zabudowy meblowej.

Więcej zdjęć w galerii.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na styczeń 2021)

W czytelni ogólnej otwartej na owalnym szybie windowym kontynuowany jest montaż stalowej konstrukcji schodów. Wewnątrz szybu zamontowana została winda.

W czytelni specjalistycznej i czytelni ogólnej zamontowano już większość stalowych paneli wykończeniowych przy świetlikach.

W większości pomieszczeń trwają przygotowania do montażu wykończenia sufitu panelami z siatki cięto-ciągnionej z miedzi.

W czytelni technicznej układane są podłogi w ciągach komunikacyjnych, zakończono montaż windy.

Na patio „A2”, które będzie dostępne z czytelni ogólnej otwartej, trwają nasadzenia zieleni i nawożenie żyznej warstwy gleby.

Więcej zdjęć w galerii.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na listopad/grudzień 2020)

W czytelni specjalistycznej i czytelni ogólnej montowane są stalowe panele wykończeniowe.

Trwa układanie podłóg w częściach ogólnodostępnych.

W czytelni ogólnej otwartej na owalnym szybie windowym powstaje stalowa konstrukcja schodów. Wewnątrz szybu montowana jest winda.

Także w czytelni technicznej trwa montaż windy. Rozpoczęły się prace wykończeniowe w łazienkach.

Na patio, dostępnym z czytelni ogólnej otwartej, posadzono drzewa. Kontynuowane są prace związane z instalacjami technicznymi i teletechnicznymi.

Więcej zdjęć w galerii.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na październik 2020)

Trwa układanie posadzki w częściach ogólnodostępnych. Warstwę wykończeniową stanowi nowoczesne lastryko w kolorze dopasowanym do kamiennej okładziny ścian. Ostateczny efekt widać już na fragmentach wypolerowanej posadzki.

W pomieszczeniach czytelń i częściach ogólnodostępnych, na ścianach montowane są konstrukcje pod panele dźwiękochłonne, które jednocześnie pełnić będą rolę wykończenia ścian.

Więcej zdjęć w galerii.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na wrzesień 2020)

Zakończono montaż dachu świetlika nad czytelnią ogólna otwartą. Powstała także szklana ściana zewnętrzna od strony patio.

W pomieszczeniu czytelni zamontowane zostały próbnie elementy wykończeniowe sufitu i panele osłaniające ściany.

W czytelni technicznej ułożono warstwę podkładową podłóg.

Więcej zdjęć w galerii.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na lipiec 2020)

Montaż paneli szklanych zadaszenia świetlika nad czytelnią ogólną otwartą.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na maj 2020)

Konstrukcja świetlika nad czytelnią ogólna otwartą została zakończona. Montowane są elementy stelażu, do którego umocowane zostaną szyby.

Widok szybu windowego, wokół którego zainstalowane zostaną schody.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na luty 2020)

Zamontowano zewnętrzne elementy konstrukcji świetlika. Ważące ponad 3,5 tony elementy były unoszone specjalistycznymi dźwigami, dopasowywane i spawane do konstrukcji.

Zdjęcia - modernizacja czytelń

Zakończono konstrukcję szybu windowego i wykonano uzupełnienia stropów.

Zdjęcia - modernizacja czytelń

W czytelni ogólnej i czytelni specjalistycznej montowana jest konstrukcja podłóg.

Zdjęcia - modernizacja czytelń

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na listopad 2019)

W nowej czytelni ogólnej otwartej, po wykonaniu posadzki betonowej, rozpoczęto montaż konstrukcji świetlika. Na stalowych słupach zamontowano konstrukcję pokrycia. Wykonywane są także stropy okalające świetlik.

Konstrukcja świetlika

W czytelni technicznej, w miejscach gdzie w wyniku demontażu antresoli powstały ubytki w kamiennej okładzinie ścian, zostały one uzupełnione odzyskanym w innych miejscach kamieniem.

Czytelnia techniczna

Zamontowano wyposażenie szaf w punktach dystrybucyjnych instalacji teletechnicznej i wykonano okablowanie światłowodowe pomiędzy punktami.

Szafy technologiczne

Wydłużenie terminu realizacji projektu

Na wniosek Biblioteki Narodowej, decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 września br., okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu pn.:  „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wydłużenie terminu realizacji Projektu było spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych, niezbędnych i koniecznych do wykonania zakresu podstawowego Projektu, które pojawiły się  na etapie wykonawczym przedmiotowej inwestycji na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na wrzesień 2019)

Zakończono demontaże ścian i stropów w przestrzeni nowej czytelni ogólnej otwartej. Trwa budowa szybu windowego, dookoła którego poprowadzone będą schody. Na posadzce układana jest warstwa chudego betonu.

Dostarczone zostały pierwsze elementy konstrukcji świetlika, słupy nośne, na których oparta zostanie konstrukcja zadaszenia świetlika.

Wykonano przejścia w ścianach pomiędzy czytelnią ogólną a nowymi czytelniami technicznymi, co wymagało także przeniesienia części instalacji, które kolidowały z zaprojektowanymi otworami. W nowej czytelni technicznej rozpoczęto układanie wykończeń ścian z płyt kartonowo – gipsowych.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na lipiec/sierpień 2019)

Trwają prace przy przygotowaniu przestrzeni nowej czytelni ogólnej otwartej. Wycinane i usuwane są ostatnie elementy starych ścian i fundamentów. Słupy konstrukcyjne, na których oparty będzie świetlik nad czytelnią zostały odpowiednio wzmocnione, powstają fundamenty nowych elementów konstrukcyjnych.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na lipiec 2019)

Ostatnie trzy miesiące to okres intensywnych prac w czytelniach. Wycinając fragment po fragmencie żelbetowych ścian i stropów odkryto już niemal całkowicie przestrzeń nowej czytelni ogólnej otwartej, która częściowo zostanie przykryta świetlikiem.

Ukończono konstrukcję szybu windowego w czytelni technicznej, powstały też schody i zamontowano izolację akustyczną sufitów. W pomieszczeniach toalet ukończono montaż instalacji kanalizacyjnych, wykonano wylewki podłóg i rozpoczęto budowę ścianek działowych.

W pomieszczeniach czytelni ogólnej i czytelni specjalistycznej, po zamontowaniu izolacji akustycznej sufitów przygotowywane są trasy kablowe.

Wybrano grunt i oczyszczono patia.

Modernizacja czytelń – postęp prac (stan na marzec 2019)

Znaczna część prac związanych z niezbędnymi rozbiórkami, demontażami i przekładaniem instalacji została już wykonana.

Trwa usuwanie gruntu z patio nr V i przygotowania do wykonania konstrukcji dla świetlika nad nowymi czytelniami otwartymi.

Równolegle trwa montaż izolacji akustycznej sufitów. W czytelni ogólnej okryto i oczyszczono belki konstrukcyjne, które pozostaną widoczne.

Wzmocniono słupy nośne konstrukcji i rozpoczęto budowę szybu windowego w czytelniach technicznych.

Modernizacja czytelń – postęp prac

Po wprowadzeniu na teren budowy prace w czytelniach ruszyły pełna parą. W pierwszej kolejności wykonawca, firma PROCHEM S.A. przygotowała teren budowy. Wydzielono przestrzenie podlegające modernizacji od funkcjonującej części budynku. Tam gdzie było to konieczne wykonano tymczasowe, szczelne ścianki zabezpieczające oraz śluzy wejściowe.

Obecnie trwają intensywne prace polegające na rozbiórce starych elementów podlegających wymianie i demontażu dotychczasowych instalacji.

Zwiększenie dofinansowania projektu

Na wniosek Biblioteki Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zgodę na zwiększenie ponad limit 5 mln euro kosztów kwalifikowanych dofinansowanie projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

W dniu 5 września 2018 roku podpisany został aneks do umowy zwiększający dofinansowanie projektu ze środków EFRR o kwotę  9 238 699,18 zł. 

Po dokonanych zmianach całkowita wartość projektu wynosi: 35 796 838,88 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 27 789 314,63 zł z EFRR oraz kwota 8 007 524,25 zł z budżetu państwa.

Modernizacja ruszyła!

W związku z podpisaniem 9 sierpnia umowy na modernizację czytelń Biblioteki Narodowej, w piątek 10 sierpnia nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na obiekt.


Przedstawiciele Biblioteki Narodowej przekazali wykonawcy dokumentację projektową i dziennik budowy.


W najbliższym czasie ruszają prace budowlane, a ich efekt końcowy zobaczymy za około dwa lata.

Umowa na modernizację czytelń podpisana

9 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej podpisano umowę na realizację prac w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213” w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.


Wybranym w drodze przetargu wykonawcą modernizacji została warszawska firma Prochem S.A.


Umowę podpisali Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Jarosław Stępniewski, Prezes Zarządu Prochem S.A. w obecności przedstawicieli wykonawcy, projektanta - firmy Konior Studio - oraz Biblioteki Narodowej, m.in. dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2020 roku.

Wielki Remont Biblioteki Narodowej

W sobotnio – niedzielnym wydaniu Gazety Stołecznej (9-10 grudnia) ukazał się artykuł redaktora Michała Wojtuczuka dotyczący planowanej modernizacji czytelń Biblioteki Narodowej.

Artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 4.12.2017 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła przetarg na „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

 • Etap I obejmuje wykonanie zadania pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach »A« Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.
 • Etap II obejmuje wykonanie dwóch zadań pn.: „Roboty budowlane” oraz „Sprzęt i wyposażenie”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: /bip/zamowienia-publiczne

Konferencja inaugurująca modernizację czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej

W środę 12 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Konferencję rozpoczął dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który przedstawił główne cele projektu oraz poinformował zebranych o uzyskanym dofinansowaniu. Dofinansowanie wynosi w sumie 16,2 mln złotych, a pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Nasz gmach od początku powstawał z myślą o rozwoju, ponieważ to właśnie rozwój, wraz ze zmianami technologii i oczekiwań użytkowników, wpisany jest w misję i cele Biblioteki Narodowej. – powiedział dyrektor Tomasz Makowski. – W tej chwili rozpoczynamy kolejny etap tego rozwoju – modernizację czytelń i przestrzeni publicznych – według świetnego projektu zespołu architekta Tomasza Koniora, który zwyciężył w konkursie, oraz dzięki funduszom europejskim, które otrzymaliśmy decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podkreślił dyrektor.

Dzięki modernizacji Biblioteka Narodowa ma stać się miejscem nowoczesnym i otwartym, a więc przede wszystkim przyjaznym dla czytelników. Przebudowane czytelnie umożliwią łatwiejszy dostęp do zbiorów – powstanie przestronna, otwarta sala z wolnym dostępem do książek oraz mniejsze, specjalistyczne czytelnie o kameralnym charakterze. Korzystanie z Biblioteki stanie się znacznie prostsze również dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym. Biblioteka Narodowa ma pełnić rolę nie tylko miejsca nauki i pracy, ale też centrum kultury, które zachęca do spotkań, rozmowy i relaksu. W tym celu użytkownikom udostępnione zostaną cztery do tej pory zamknięte patia, z których każde zostanie urządzone jako ogród o odmiennym charakterze.

W szczegóły dotyczące projektu architektonicznego wprowadził uczestników konferencji jego autor, architekt Tomasz Konior. – W pracy skupiliśmy się na założeniu, by budynek Biblioteki Narodowej – zachowując wszystkie swoje dotychczasowe zalety – stał się bardziej intuicyjny – powiedział architekt - by już od progu prowadził czytelnika do swego serca, będącego centrum informacji, rejestracji czytelników i wydawania książek. Projektant omówił ogólne założenia dotyczące intuicyjności poruszania się po budynku, ergonomii, likwidacji barier architektonicznych oraz ekonomiki utrzymania obiektu (planowana modernizacja energetyczna ma obniżyć poziom zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczynić się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń). Przedstawił również ujęte w projekcie zagadnienia związane z aranżacją wnętrz, a także szczegóły dotyczące oświetlenia, materiałów oraz detali architektonicznych – budynek ma być nie tylko użyteczny, ale też atrakcyjny wizualnie, dlatego w planach jest użycie szlachetnych materiałów: miedzi, stali, drewna i kamienia, które jednocześnie będą nawiązywały do otoczenia Biblioteki.

Marzec 2017

Dofinansowanie wysokości 16,2 mln zł otrzymała Biblioteka Narodowa na modernizację czytelń i przestrzeni publicznych w gmachu głównym na Polu Mokotowskim. 80% tych środków – 13 mln zł – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Pozostałe 20% – 3,2 mln zł – przekaże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa. W poniedziałek 6 marca w siedzibie Ministerstwa odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Umowę podpisali: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz dyrektor BN dr Tomasz Makowski i wicedyrektor BN Grażyna Spiechowicz-Kristensen.

Dzięki modernizacji wnętrza Biblioteki Narodowej zostaną dostosowane do najnowocześniejszych standardów. W odnowionym gmachu głównym znajdować się będą różnorodne przestrzenie, w których każdy znajdzie odpowiednie dla siebie warunki do pracy. Powstanie przestronna, otwarta sala z wolnym dostępem do książek, jak i mniejsze, specjalistyczne czytelnie o bardziej kameralnym charakterze. Zmodernizowane zostaną także przestrzenie pomocnicze, m.in. szatnie czy umożliwiające odpoczynek ogrody w patiach, każdy o odmiennej stylistyce. Autorzy projektu dużą wagę przykładają nie tylko do użyteczności, ale także do atrakcyjności wizualnej architektury. W planach jest użycie szlachetnych materiałów: miedzi, stali, drewna i kamienia.

Styczeń 2017

Wizualizacja wykonana przez KONIOR STUDIO + SOKKA

Biblioteka Narodowa przygotowuje się do rozpoczęcia modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie użytkownikom w pełni nowoczesnej, funkcjonalnej infrastruktury, co ułatwi dostęp do zbiorów i zwiększy atrakcyjność przestrzeni biblioteki.

W dniu 2 stycznia 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Spośród wybranych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (dla typu „infrastruktura nie zabytkowa&rdqurdquo;) projekt uzyskał najwyższą kwotę dofinansowania. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie następujących celów:

 • zwiększenie powierzchni przestrzeni czytelniczej
 • zwiększenie strefy wolnego dostępu do zbiorów
 • zwiększenie powierzchni rekreacyjnej
 • zakup wyposażenia trwałego nowej generacji.

Pozwoli to w nowoczesny sposób zaspokajać potrzeby czytelnicze, przyczyniając się do wzrostu społecznej aktywności kulturalnej, a pośrednio również do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Celem projektu jest także poprawa warunków eksponowania zgromadzonych w Bibliotece obiektów dziedzictwa narodowego, co wpłynie na większą ich dostępność dla zwiedzających oraz użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych (realizacja celów przeciwdziałających wykluczeniu).

Zmodernizowany budynek Biblioteki stanie się jednym z najważniejszych obiektów aktywności kulturalno-edukacyjnej regionu, przyciągającym zarówno społeczność lokalną, jak i przyjezdnych z Polski i zagranicy.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyVIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu