Archiwum - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum

Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej biblioteki cyfrowej POLONA. Projekt obejmuje zaprojektowanie, wytworzenie i implementację aplikacji przeznaczonej dla dotychczasowych i nowych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z POLONY na urządzeniach mobilnych.

  • W oparciu o API (interfejs programistyczny aplikacji) POLONY i szereg rozwiązań otwartego oprogramowania, m.in. zbiór narzędzi do prezentacji obrazów cyfrowych IIIF (International Image Interoperability Framework), powstanie program odzwierciedlający i rozszerzający funkcjonalności standardowej aplikacji webowej POLONY, dostosowany do urządzeń z ekranem dotykowym. Aby zoptymalizować pracę na innego typu urządzeniach, zostanie opracowany nowy interfejs, a także mechanizmy dostosowania przeglądanych treści do urządzenia, np. poprzez zautomatyzowane kadrowanie obrazu.
  • Aplikacja będzie dostępna dla najpopularniejszych mobilnych systemów operacyjnych iOS i Android.
  • Aplikacja mobilna POLONY będzie umożliwiać wszystkim użytkownikom płynne i mobilne przeglądanie, przeszukiwanie, udostępnianie i pobieranie publicznie dostępnych zasobów POLONY.

Kierownik projektu: Maciej Nadulski

Wartość dofinansowania: 1 245 377,84 PLN

Termin realizacji projektu: październik 2020 – październik 2022

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozostałą część dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.