Archiwum - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum

Celem projektu jest stworzenie e-usługi LUMEN świadczonej za pomocą aplikacji mobilnej. Za jej pośrednictwem będą agregowane i udostępniane użytkownikom:

  • wybrane informacje sektora publicznego, tj. zasoby Biblioteki Narodowej oraz polskich bibliotek różnych typów, biblioteki cyfrowej POLONA za pośrednictwem e-usługi „Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS” oraz wybranych zasobów innych instytucji publicznych za pośrednictwem portalu dane.gov.pl
  • treści pochodzące z blogosfery (blogi naukowe, publicystyczne, kulturalne) klasyfikowanie według uporządkowanego i spójnego języka informacyjno-wyszukiwawczego Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

Dzięki zapewnieniu dostępu do informacji za sprawą aplikacji mobilnej LUMEN użytkownicy będą mieli możliwość zaspokojenia swoich potrzeb informacyjnych. Zebrane w jednym miejscu informacje pozwolą na przekrojowe spojrzenie na wybrane zagadnienia. Pozwoli to także na zwalczanie zjawiska tzw. fake newsów, czyli fałszywych informacji znajdujących się w ogólnym obiegu informacyjnym, gdyż ułatwi ich weryfikację za pomocą wyszukanych źródeł.

Kierownik projektu: Maciej Nadulski

Wartość dofinansowania: 1 615 904,76 PLN

Termin realizacji projektu: październik 2020 – październik 2022

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozostałą część dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.