Czasopisma BN - Biblioteka Narodowa

CZASOPISMA BN

Biblioteka Narodowa wydaje czasopisma własne, których podstawowym zadaniem jest prezentacja Biblioteki oraz wszelkich zagadnień związanych z dziejami i współczesną sytuacją książki i bibliotek, a ich adresatem - polskie środowisko bibliotekarskie i naukowe.  

„Rocznik Biblioteki Narodowej”

ISSN 0083-7261
ISSN dla wersji elektronicznej 1689-3182

„Rocznik Biblioteki Narodowej" jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN" dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

„Notes Konserwatorski”

ISSN 1509-5681
ISSN dla wersji elektronicznej 2657-3083

Czasopismo poświęcone problematyce ochrony i konserwacji zbiorów, stworzone z myślą o ogólnopolskim środowisku konserwatorów książki. Szeroka formuła umożliwia publikację specjalistycznych tekstów, materiałów sprawozdawczych i publicystycznych. Seria zaprojektowana została w bogatej szacie graficznej, z barwnymi ilustracjami.

„Polish Libraries”

ISSN 2300-9217
ISSN dla wersji elektronicznej 2353-1835

„Polish Libraries” to angielskojęzyczny periodyk wydawany przez Bibliotekę Narodową, adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich. Jego zadaniem jest przedstawianie wybranych zagadnień z dziejów i teraźniejszości polskiego bibliotekarstwa zainteresowanym tą problematyką cudzoziemcom. Artykuły, pisane przez specjalistów z dziedziny bibliotekarstwa i nauk pokrewnych, przekładane są na język angielski przez wypróbowanych i fachowych tłumaczy i weryfikowane przez osobę posługującą się językiem angielskim jako własnym.

Wersję papierowe czasopism można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Biblioteki Narodowej.