Skrzydła Dedala 2015 - Biblioteka Narodowa

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala

W roku 2015 Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala otrzymał Przemysław Dakowicz „za odważną, oryginalną poznawczo i artystycznie refleksję nad destrukcją polskiej świadomości historycznej, opisaną w książce Afazja polska (Wydawnictwo Sic! 2015) oraz w innych tomach eseistycznych i poetyckich opublikowanych w ciągu ostatnich lat.”

Laureata wyłoniło jury w składzie:

  • Włodzimierz Bolecki (przewodniczący),
  • Tomasz Burek,
  • Dariusz Gawin,
  • Antoni Libera,
  • Wanda Żmigrodzka.