Jury Nagrody - Biblioteka Narodowa

EN

Jury Nagrody

Skład Kapituły Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego:

  • Maciej Urbanowski – przewodniczący
  • Wojciech Chmielewski – wiceprzewodniczący
  • Włodzimierz Bolecki
  • Irena Makarewicz
  • Krzysztof Masłoń
  • Mateusz Matyszkowicz.