Tablice przejścia UKD - Biblioteka Narodowa

EN

Tablice przejścia UKD

Zmiany symboli UKD wprowadzone do tablic skróconych UKD nr 102 (2019 r.) w stosunku do tablic skróconych UDC-P058 (2006 r.)

Symbole zmienione i zastąpione zostały podane drukiem wytłuszczonym, symbole stare zostały podane drukiem zwykłym.

Nie podano symboli, przy których zmieniły się odpowiedniki słowne lub poszerzył się ich zakres.

Zmiany obowiązują od stycznia 2020 r.

Znaczenie używanych znaków:

            X   likwidacja symbolu

            →  zamiana symbolu

            +    nowy symbol

            !     istotna modyfikacja tekstu

            >    pominięcie symbolu, odesłanie do symbolu nadrzędnego

Tablice pomocnicze

Tablice główne