Kartoteka UKD - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

KARTOTEKA UKD

Kartoteka Wzorcowa Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=50

Baza oparta jest na tablicach Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: publikacja nr UDC-P058 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji UDC-2005/06. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych.

Kartoteka UKD prezentuje symbole UKD budowane zgodnie z przyjętą w Bibliotece Narodowej metodą zapisu pionowego symboli UKD. Zapis pionowy symboli UKD jest stosowany w Przewodniku Bibliograficznym od 2011 r. Kartoteka wzorcowa UKD jest kontrolowana przez Pracownię Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Baza zawiera:

 • poddziały wspólne formy z tablic UDC-P058,
 • symbole proste, rozwinięte i złożone z tablic UDC-P058,
 • symbole rozwinięte i złożone spoza tablic skróconych UDC-P058 stworzone zgodnie z przyjętą metodą zapisu pionowego,
 • hasła indeksowe do symboli UKD,
 • noty stosowania,
 • instrukcje dalszego podziału i łączenia symboli z przykładami.

Kartoteka UKD nie jest automatycznie powiązana z rekordami bibliograficznymi. Stanowi rodzaj słownika UKD zbudowanego zgodnie z metodą zapisu pionowego.

Bazę można przeszukiwać przez trzy indeksy:

 • termin indeksowy
 • symbol UKD
 • tropy

W indeksie terminów znajdują się:

 • terminy jednowyrazowe
 • terminy wielowyrazowe
 • terminy z określnikami
 • terminy odsyłające do instrukcji dalszego podziału, umieszczonej w polu 761 (Rozbudowa), np.:
  Biblia dla dzieci zobacz rozbudowę 27-235/-236

Rekord kartoteki wzorcowej
761 %e Biblia dla dzieci: 27-235/-236 oraz (02.053.2)
Zapisany po wyrazie „oraz" symbol UKD w rekordzie bibliograficznym umieszcza się w kolejnym polu 080, tj.

Rekord bibliograficzny
080 %a 27-235/-236
080 %a (02.053.2)

Struktura kartoteki stanowi adaptację formatu dla klasyfikacji MARC 21 Format for Classification Data (MARC 21 Format for Classification Data [online]. [Dostęp 6 grudnia 2011]. Dostępny w World Wide Web http://www.loc.gov/marc/classification/eccdhome.html). Rekordy wzorcowe prezentowane są na dwa sposoby. W pierwszym sposobie prezentowane są następujące etykiety: Symbol UKD; Nie używaj (symbol UKD odrzucony); Trop UKD; Uwaga (nota stosowania); Hasło (termin indeksowy); Rozbudowa (instrukcja rozbudowy wraz z przykładami). W drugim sposobie prezentowane są etykiety pól i podpól formatu MARC21.

Zaadaptowano następujące pola z formatu dla klasyfikacji:
MARC LEADER
008 Dane kontrolne
040 Instytucja sporządzająca rekord
084 Schemat klasyfikacji i wydanie
153 Symbol klasyfikacji i Odpowiednik słowny symbolu
353 Odsyłacz uzupełniający (zob. też)
453 Symbol klasyfikacji odrzucony (NU)
553 Symbol klasyfikacji - Tropy (TK) i Odpowiednik słowny symbolu
680 Tekst objaśniający - Nota stosowania
753 Termin indeksowy
761 Tekst objaśniający - Instrukcje dalszego podziału i łączenia symboli i przykłady symboli

Baza aktualizowana jest co miesiąc.