Edukacja - Biblioteka Narodowa

EN

Edukacja

 • Klasyfikowanie publikacji z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019

Biblioteka Narodowa przygotowała bezpłatny cykl szkoleń prezentujących klasyfikowanie publikacji z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019. Zaprezentowano poszczególne działy UKD od 0 do 9 oraz poddziały wspólne formy. Przedstawiono zasady zapisu pionowego, działy główne, poddziały analityczne oraz noty stosowania i przykłady. Omówiono metodykę klasyfikowania i reguły pragmatyczne w zakresie stosowania symboli UKD w omawianych działach i poddziałach.

W prezentacji znajdują się również odniesienia do wybranych rozdziałów Poradnika UKD, Materiałów metodycznych UKD i Biuletynów UKD. 

Wykłady prowadzą dr Jolanta Hys i Joanna Kwiatkowska z Pracowni Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. 

Klasyfikowanie publikacji z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019 (pdf i nagranie)

 • Dział ogólny 0

Dział ogólny 0.pdf

Dział ogólny 0.nagranie

 

 • Dział 1 Filozofia. Psychologia

Dział 1 Filozofia. Psychologia.pdf

Dział 1 Filozofia. Psychologia.nagranie

 

 • Dział 2 Religia. Teologia

Dział 2 Religia. Teologia.pdf

Dział 2 Religia. Teologia.nagranie

 

 • Dział 3 Nauki społeczne

Dział 3 Nauki społeczne.pdf

Dział 3 Nauki społeczne.nagranie

 

 • Dział 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze

Dział 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze.pdf

Dział 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze.nagranie

 

 • Dział 6 Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo

Dział 6 Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo.pdf   

Dział 6 Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo. nagranie

 

 • Dział 7 Sztuka. Rozrywki. Sport

Dział 7 Sztuka. Rozrywki. Sport.pdf

Dział 7 Sztuka. Rozrywki. Sport,nagranie

 

 • Dział 80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia. Dział 81 Językoznawstwo. Języki

Dział 80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia. Dział 81 Językoznawstwo. Języki.pdf

Dział 80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia. Dział 81 Językoznawstwo. Języki.nagranie

 

 • Dział 82 Nauka o literaturze. Literatura piękna

Dział 82 Nauka o literaturze. Literatura piękna.pdf

Dział 82 Nauka o literaturze. Literatura piękna.nagranie

 

 • Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia

Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia.pdf

Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia.nagranie

 

 • Poddziały wspólne formy

Poddziały wspólne formy.pdf

Poddziały wspólne formy.nagranie

 

 • WEBINARIA

Webinarium „Tablice skrócone UKD nr 102/2019 – prezentacja najważniejszych zmian w słownictwie i rozbudowie (symbole dodane, zmodyfikowane i usunięte)”

 

Webinarium „Opracowanie rzeczowe publikacji z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019 – metodyka klasyfikowania – część I (poddziały wspólne i działy 0/3)”

 

Webinarium „Opracowanie rzeczowe publikacji z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019 – metodyka klasyfikowania – część II (działy 5/9)”

 

Webinarium „Polska UKD Online – prezentacja bazy”