Szkolenia stacjonarne - Biblioteka Narodowa

EN

Szkolenia stacjonarne

Celem zapisania się na szkolenie należy:

 1. Wybrać jedno z poniższych szkoleń
 2. Zaznaczyć datę
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący sią na dole, pod listą szkoleń

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem zgłoszenia.
Pomoc techniczna w zakresie zapisów na szkolenia: pomoc.szkolenia@bn.org.pl.

Wybierz szkolenie
 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, bibliotekarzy oraz studentów kierunków pedagogicznych, a także rodziców i opiekunów zainteresowanych zapoznaniem się ze współczesną ofertą rynku wydawniczego. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną publikacje najnowsze, wydane po roku 2000, dotyczące ważnych i trudnych zagadnień: wojen, śmierci, straty, wykluczenia, akceptacji własnego ciała, chorób, tożsamości czy problemów rodzinnych. Zaprezentowane zostaną także współczesne wersje klasycznych baśni w nowych interpretacjach. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zjawiskami i trendami w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, prezentacja najbardziej wartościowych publikacji oraz omówienie możliwości ich wykorzystanie w pracy z niedorosłymi czytelnikami.

  Szkolenie poprowadzą pracownice Biblioteki Narodowej

  • Justyna Morawska – kustosz, koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej i Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.
  • Olga Szczypińska – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: animacja społeczno-kulturalna oraz edukacja artystyczna i medialna). Bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Kataloguje publikacje z zakresu edukacji i pedagogiki. 
  • Joanna Piekarska – kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej Biblioteki Narodowej. Jest absolwentką Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży” w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych szkoleń w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz możliwości ich wykorzystania we wspieraniu procesu edukacyjnego, rozwojowego, biblioterapeutycznego. Prezeska Polskiej Sekcji IBBY na obecną kadencję. Współpracowała z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy wystawie „Kolor życia. Frida Kahlo”. Wyróżniona Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  Program szkolenia 

  • Co słychać w literaturze dla dzieci i młodzieży? Najnowsze trendy, najciekawsze tematy, najpiękniejsze publikacje
  • Przegląd literatury na tematy szczególnie istotne dla młodych czytelników, m.in.: rodzin patchworkowych, tożsamości płciowej, odmienności, wojny, uchodźctwa
  • Baśnie – klasyczne motywy i ich współczesne interpretacje

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Konwersatorium

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie  O sztuce życia według Fridy Kahlo – czyli o prowadzeniu kreatywnych zajęć inspirowanych sztuką i jej twórcami.

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu adresowanym do nauczycieli, bibliotekarzy oraz animatorów zainteresowanych twórczym wykorzystaniem książek, obrazów oraz filmu w organizacji zajęć dla użytkowników w każdym wieku. Szkolenie skupione będzie na postaci meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Prowadzący przybliżą jej dorobek oraz opowiedzą o życiu zamkniętym w ramie łóżka i w ramach obrazów, przepełnionym bólem i cierpieniem, a jednak pełnym woli walki i twórczej siły; o ręcznie szytych strojach, które stały się dziełami sztuki i politycznym manifestem; i o kobiecie, która nie przestaje budzić kontrowersji i inspirować. Szkolenie zawiera także informacje na temat życia i twórczości ukraińskiej artystki Marii Prymaczenko oraz tradycjach sztuki ludowej regionu jej pochodzenia. Celem warsztatów jest opracowanie autorskiego programu kreatywnych zajęć w oparciu o sylwetkę wybranego twórcy, z wykorzystaniem literatury, filmu oraz dzieł sztuki wizualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ludowej. 

  Szkolenie prowadzą

  • Joanna Piekarska – kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej Biblioteki Narodowej. Jest absolwentką Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży” w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych szkoleń w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz możliwości ich wykorzystania we wspieraniu procesu edukacyjnego, rozwojowego, biblioterapeutycznego. Prezeska Polskiej Sekcji IBBY na obecną kadencję. Współpracowała z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy wystawie „Kolor życia. Frida Kahlo”. Wyróżniona Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
  • Pavlo Bardovskyi – zastępca kierownika Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej Biblioteki Narodowej. Wcześniej pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, odpowiadał za katalogowanie publikacji z zakresu poloników zagranicznych w języku ukraińskim. Absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia licencjackie ukończył na Czarnomorskim Uniwersytecie Narodowym (Ukraina).

  Program szkolenia

  • Wykłady na temat twórczości Fridy Kahlo oraz Marii Prymaczenko
  • Inspiracje pracami artystów związane z książką/ilustracją/projektowaniem
  • Ważne zasady współpracy/zabawy/procesu twórczego 
  • Gdzie szukać inspiracji/źródła
  • Propozycje zadań wykorzystujących różne formy, materiały i narzędzia (zajęcia integracyjne i ogólnorozwojowe z wykorzystaniem obrazów obu malarek, zajęcia plastyczne inspirowane sztuką ludową, tworzenie „koron kwiatowych”, szycie tradycyjnej meksykańskiej bluzki huipil)
  • Pytania/dyskusja/wymiana doświadczeń

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Konwersatorium
  • Zajęcia warsztatowe

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 500 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

  Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz do pracowników innych instytucji (muzeów, archiwów), którzy chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

  Program szkolenia

  • Czynniki mikrobiologiczne w konserwacji i ochronie zbiorów: 
   • wprowadzenie do mikrobiologii i mikologii 
   • ocena stanu zachowania obiektów i kolekcji pod kątem mikrobiologicznym 
   • typowanie miejsc pobrania prób mikrobiologicznych
  • Sterylność, sterylizacja – wprowadzenie:
   • dezynfekcja jako działanie konserwatorskie
   • metody i ograniczenia dezynfekcji 
   • podstawy toksykologii
   • liofilizacja jako działanie konserwatorskie w obliczu katastrofy
   • wprowadzanie nowych obiektów do magazynów
  • Zasady sterylnej pracy w laboratorium mikrobiologicznym:
   • pobieranie prób mikrobiologicznych kontaktowych: odcisk, wymazówka, test ATP/AMP
   • pobieranie prób mikrobiologicznych impakcyjnych z powietrza
   • interpretacja wyników
  • Systemy liofilizacji i dezynfekcji BN:
   • komora przewietrzająca
   • przekazywanie zbiorów do dezynfekcji – regulamin, zasady, praktyka
  • Kontrola mikrobiologiczna jako proces konserwatorski i profilaktyka

  Metody pracy

  • Wykład
  • Prezentacja
  • Warsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia:

  • 500 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych

  Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli ono nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów przedmiotowych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich tworzenia. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów, jak również informacje o tym, jak wykorzystywać źródła danych i jakich błędów należy unikać w trakcie konstruowania rekordów wzorcowych. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie stworzyć własne rekordy wzorcowe, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

  Szkolenie prowadzi:

  dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

  Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Źródła danych: w jakich sytuacjach należy tworzyć deskryptory przedmiotowe i z jakich źródeł korzystać
  • Struktura, forma, pisownia i język deskryptora przedmiotowego
  • Odsyłacze
  • Zastosowanie deskryptora przedmiotowego

  Warsztaty

  • Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych w praktyce

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

  Oferta ta jest odpowiedzią na zgłaszaną przez bibliotekarzy, archiwistów i muzealników potrzebę doskonalenia umiejętności związanych z gromadzeniem i ochroną zbiorów fotograficznych.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

  Program zajęć

  • Identyfikacja i charakterystyczne zniszczenia obiektów wykonanych technikami fotograficznymi: pozytywy na metalu, pozytywy na szkle, pozytywy na filmie plastikowym, pozytywy na papierze, negatywy na papierze, negatywy na szkle, negatywy na filmie plastikowym. Konserwacja właściwa, a ochrona – profilaktyka.
  • Profilaktyka i ochrona obiektów wykonanych technikami fotograficznymi: przyczyny zniszczeń (fizyczne i chemiczne), stabilność i przewidywana żywotność obiektów, standardy i normy przechowywania, przechowywanie – używane materiały, przechowywanie – warunki środowiskowe (monitorowanie i analiza ryzyka), katastrofy: zapobieganie i likwidowanie skutków, udostępnianie, ekspozycja i transport, digitalizacja i dokumentacja.

  Metody pracy

  • Wykład
  • Prezentacja laboratorium
  • Praca z obiektami

  Czas trwania

  • 14 godzin – od 10.00 do 17.00  (2 dni)

  Cena szkolenia

  • 800 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest omówienie zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz przybliżenie najważniejszych zasad doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej przy katalogowaniu książek i artykułów z tego zakresu. W ramach szkolenia zostanie omówiony szereg praktycznych przykładów sporządzania wyczerpujących opisów bibliograficznych, które będą pomocne podczas codziennej pracy przy katalogowaniu.

  Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami katalogowania przedmiotowego publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, obejmujących między innymi inżynierię materiałową, inżynierię mechaniczną, inżynierię medyczną, inżynierię produkcji, inżynierię rolniczą, inżynierię środowiska, automatykę i robotykę, elektronikę, elektrotechnikę, biotechnologię oraz metalurgię.

  Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, a także do wszystkich zainteresowanych katalogowaniem oraz wyszukiwaniem publikacji z tego zakresu.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego

  • dr Paweł Leleń – doktor inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem lub współautorem artykułów z zakresu transportu, w szczególności transportu towarów szybko psujących się opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. W Bibliotece Narodowej zatrudniony jest od 2017 roku. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.
  • Natan Domel – ukończył fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej oraz fizykę teoretyczną ze specjalizacją w zakresie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułu na temat opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii z użyciem Deskryptorów BN, opublikowanego w "Roczniku Biblioteki Narodowej". Starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, w Bibliotece Narodowej pracuje od 2018 roku. Obecnie sprawuje funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Był także koordynatorem katalogowania w projekcie „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”. Prowadził liczne szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy.
  • Mariusz Mikołajewicz – absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pracował jako inżynier budowy przy inwestycjach mieszkaniowych dla inwestorów prywatnych oraz pełnił funkcję kierownika robót budowlanych. Członek Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od stycznia 2021 roku zatrudniony w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki.

  Program szkolenia

  • Deskryptory Biblioteki Narodowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych – przesłanki wprowadzania oraz zasady redakcji i prawidłowego doboru.
  • Typy publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych.
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych.
  • Warsztaty z katalogowania publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją, warsztat

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych

  Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli ono nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów przedmiotowych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich tworzenia. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów, jak również informacje o tym, jak wykorzystywać źródła danych i jakich błędów należy unikać w trakcie konstruowania rekordów wzorcowych. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie stworzyć własne rekordy wzorcowe, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

  Szkolenie prowadzi:

  dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w  „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

  Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Źródła danych: w jakich sytuacjach należy tworzyć deskryptory przedmiotowe i z jakich źródeł korzystać
  • Struktura, forma, pisownia i język deskryptora przedmiotowego
  • Odsyłacze
  • Zastosowanie deskryptora przedmiotowego

  Warsztaty

  • Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów przedmiotowych w praktyce

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych.

  Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz do pracowników innych instytucji (muzeów, archiwów), którzy chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

  Program szkolenia

  • Materiałoznawstwo i technologia:
   • podłoża historyczne: pergamin, papier czerpany; i nowożytne: papier maszynowy
   • nośniki informacji dawne: atrament, druk, farby, tusz, ołówek i współczesne: nośniki audio, cyfrowe, mikrofilmy
   • budowa książki historycznej i współczesnej
   • zbiory arkuszowe (kartografia, ikonografia, dokumenty życia społecznego)
  • Przechowywanie zbiorów:
   • polskie normy 
   • podstawowe zasady przechowywania (aspekty techniczne, sposób ułożenia na półkach, przechowywanie obiektów nietypowych, oprawy, magazyn, operowanie książką przez użytkownika)
  • Czynniki niszczące materiały biblioteczne:
   • czynniki fizykomechaniczne
   • mikrobiologia (badania mikrobiologiczne obiektów, postępowanie z zakażonym materiałem)
   • kwaśny papier (przygotowanie materiałów do odkwaszania, odkwaszanie)
   • udostępnianie zbiorów (ochrona w czasie ekspozycji, transport, nadzór)
   • katastrofy (zapobieganie, likwidacja skutków)

  Metody pracy

  • Wykład
  • Prezentacja
  • Warsztaty

  Czas trwania

  • 14 godzin – od 10.00 do 17.00  (2 dni)

  Cena szkolenia

  • 800 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takie sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych.

  Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów geograficznych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich tworzenia. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów, jak również informacje o tym, jak wykorzystywać źródła danych i jakich błędów należy unikać w trakcie konstruowania rekordów wzorcowych. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie stworzyć własne rekordy wzorcowe, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

  Szkolenie prowadzi:

  dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości", „Przeglądzie Humanistycznym", „Ruchu Literackim" i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

  Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Źródła danych dla deskryptora geograficznego
  • Struktura, forma, pisownia i język deskryptora geograficznego
  • Odsyłacze
  • Zastosowanie deskryptora geograficznego

  Warsztaty

  • Tworzenie rekordów wzorcowych dla deskryptorów geograficznych w praktyce

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Wwarsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie katalogowania, szczególnie do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie lub do tych, którzy planują dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie publikacji socjologicznych w z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii charakterystycznych dla tej dziedziny – grup odbiorców, deskryptorów przedmiotowych oraz deskryptorów gatunku. Szkolenie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem tego typu publikacji.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • Jacek Świdziński – koordynator dziedzinowy – zajmuje się katalogowaniem książek kulturoznawczych i komiksów. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej” i „Kwartalniku Filmowym”.
  • Maciej Lechnio – koordynator katalogowania publikacji z zakresu socjologii. Absolwent kulturoznawstwa, socjologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej
  • Jacek Świdziński: Rozróżnianie publikacji socjologicznych i kulturoznawczych
  • Warsztat: katalogowanie publikacji socjologicznych w praktyce

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją, warsztat

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Wprowadzenie Deskryptorów Biblioteki Narodowej jako obowiązującego języka opisu przedmiotowego zmieniło sposób katalogowania utworów z literatury pięknej. W ramach nowego opisu przedmiotowego można zawrzeć bardziej szczegółowe informacje dotyczące przynależności kulturowej utworów literackich, ich kwalifikacji gatunkowej, a także wyrazić najważniejsze tematy i motywy dzieł literackich. Prezentowane szkolenie, adresowane do wszystkich bibliotekarzy mających kontakt z literaturą piękną, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi opisu tego typu publikacji, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich katalogowania. Składa się ono z części teoretycznej, w trakcie której zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące wyrażania zakresu geograficznego, chronologicznego oraz tematycznego utworów literackich oraz części warsztatowej, w trakcie której uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

  Program szkolenia

  •  dr Michał Bandura
   • Opis przedmiotowy dzieł literackich w ramach JHP BN a opis z zastosowaniem deskryptorów BN (krótkie wprowadzenie)
  • dr Anna Osińska
   • Wyrażanie przynależności kulturowej dzieł literackich
  • dr Anna Zdanowicz
   • Wyrażanie przynależności gatunkowej dzieł literackich
   • Gatunki literatury popularnej (m.in. romans, kryminał, thriller, horror)
   • Inne gatunki literackie (m.in. powieść biograficzna, powieść autobiograficzna)
   • Publikacje pokonkursowe
   • Seria, cykl autorski, tzw. seria, tzw. cykl autorski w utworach literackich
  • Agata Kocot
   • Motywy literackie a użycie deskryptorów BN
   • Chronologia treści w utworach literackich
   • Wyrażanie zakresu geograficznego w utworach literackich

  Warsztaty

  • Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego

  • dr Michał Bandura (opieka merytoryczna) – pracuje jako starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekarstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.
  • Agata Kocot – koordynatorka katalogowania poloników zagranicznych oraz publikacji z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończyła filologię słowiańską (spec. serbsko-chorwacka) i polonistykę. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Studia Slavica”, „Tyglu Kultury”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” oraz w antologii manifestów awangard Europy Środkowej „Głuchy brudnopis” (Kraków, 2014).
  • dr Anna Osińska – pracuje w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej. W Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego katalogowała publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (filologia polska, literaturoznawstwo).
  • dr Anna Zdanowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kataloguje książki beletrystyczne i z dziedziny literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej; autorka książki Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności oraz wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury i czytelnictwa.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Wyrażanie zakresu chronologicznego i geograficznego z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem; pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów chronologicznych i geograficznych, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich stosowania. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

  Szkolenie prowadzi:

  dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

  Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Deskryptor chronologiczny: struktura, forma
  • Deskryptor geograficzny: źródła danych, struktura, forma, pisownia i język, dopowiedzenia, odsyłacze, atrybuty
  • Wyrażanie zakresu chronologicznego: czas powstania dzieła (pola 046 i 388)
  • Wyrażanie zakresu chronologicznego treści (pola 045 i 648)
  • Wyrażanie zakresu geograficznego (pole 651)

  Warsztaty

  • Katalogowanie publikacji z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem zakresu chronologicznego i geograficznego

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Wwarsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  Jak się zapisać

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Prawo autorskie w bibliotece. 

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawa autorskiego przydatnymi podczas codziennej pracy w instytucji kultury i placówkach edukacyjnych. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej. W pierwszej – zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, w tym kazusy związane z zarządzaniem ryzykiem prawnym, pojawiające się podczas udostępniania obiektów szerokiemu gronu odbiorców. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktyką oceny statusu prawnoautorskiego materiałów bibliotecznych.

  Uzupełnieniem szkolenia będzie prezentacja zasobów bibliotek cyfrowych, umożliwiających dostęp do dziedzictwa kulturowego.

  Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swój zakres wiedzy na temat ochrony z tytułu prawa autorskiego: pracowników instytucji kultury, bibliotekarzy oraz nauczycieli.

  Szkolenie prowadzi

  dr Tymoteusz Barański – adiunkt w Pracowni Praw Autorskich Biblioteki Narodowej; doktor nauk prawnych; adwokat; specjalizuje się w materialnym i procesowym prawie prywatnym, zwłaszcza w prawie własności intelektualnej w kontekście działalności instytucji dziedzictwa kulturowego.

  Piotr Anczewski – zastępca kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej; zajmuje się kwestiami związanymi z prawem autorskim, prowadził sprawy dotyczące wykorzystywania cyfrowych materiałów oraz pozyskiwania praw autorskich do dokumentów przeznaczonych do publikacji w Polonie. Uczestniczył w realizacji projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”, wykonując zadania związane z weryfikacją prawnoautorską obiektów wytypowanych do digitalizacji. Obecnie odpowiada m.in. za poprawność udostępnienia zasobu cyfrowego BN w serwisie polona.pl.

  Program szkolenia

  Prawo autorskie w bibliotece

  • Historyczne tło praw autorskich, zmiana podejścia do kwestii ochrony praw autorskich na przestrzeni wieków aż do obowiązującej ustawy
  • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego wraz z ich objaśnieniem
  • Z czego można korzystać w najszerszym zakresie (wyjątki nie podlegające ochronie, domena publiczna)
  • Dozwolony użytek chronionych utworów
  • Digitalizacja materiałów w instytucjach kultury - kwestie zarządzania ryzykiem prawnym
  • Umowy w kontekście praw autorskich: rodzaje, wykorzystywanie w praktyce
  • Cyfrowe strategie nakierowane na odbiorców: otwarte licencje
  • Podsumowanie i pytania uczestników

  Praktyka udostępniania obiektów, a względy prawne

  • Podstawy warsztatu weryfikatora obiektów: narzędzia, sposób działania
  • Rodzaje zbiorów – przykłady materiałów i różnic w ich ocenie
  • Weryfikacja na przykładach

  Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie

  • Omówienie najpopularniejszych inicjatyw cyfrowego dostępu do dorobku kulturowego
  • Polona.pl – cyfrowa biblioteka nie tylko dla czytelnika

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją 
  • Warsztat

  Czas trwania

  • 6 godzin – od 10.00 do 16.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

  Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie audiobooków w formacie MARC21.

  Celem szkolenia jest omówienie zasad katalogowania audiobooków oraz nauka praktycznych umiejętności tworzenia opisów bibliograficznych tego typu publikacji pod względem formalnym. Podczas zajęć zostaną omówione konkretne przykłady opisów bibliograficznych audiobooków, a następnie w części warsztatowej, uczestnicy będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę poprzez tworzenie opisów bibliograficznych. Szkolenie kierowane jest do bibliotekarzy, zajmujących się katalogowaniem audiobooków oraz zainteresowanych zdobyciem takiej umiejętności.

  Szkolenie prowadzi:

  Beata Wieczorkowska – starszy kustosz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się katalogowaniem audiobooków, e-booków, książek i artykułów z czasopism. Redaguje Bibliografię Zawartości Czasopism.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie audiobooków – prezentacja opisu bibliograficznego z omówieniem jego struktury
  • Przykłady opisów bibliograficznych audiobooków
  • Warsztaty z katalogowania audiobooków (zajęcia praktyczne)

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu językoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu językoznawstwa. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, stosowanie deskryptora ujęciowego Językoznawstwo oraz katalogowanie przedmiotowe książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu językoznawstwa, publikacji dydaktycznych do nauczania języków obcych oraz słowników.

  Uczestnicy poznają między innymi przykłady opracowania przedmiotowego: monografii i opracowań językoznawczych, prac zbiorowych, poradników językowych, podręczników, ćwiczeń, kompendiów i materiałów pomocniczych do nauki języków obcych oraz słowników jedno-, dwu- i wielojęzycznych. Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu językoznawstwa.

  Szkolenie prowadzi pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

  • Jan Kowalski – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, koordynator katalogowania publikacji z zakresu językoznawstwa. Pasjonuje się językami – zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi. Zna m.in. podstawy takich języków jak turecki, fiński, udmurcki, kazachski, japoński, arabski czy klasyczny nahuatl (aztecki). Absolwent filologii węgierskiej.

  Program szkolenia

  • Deskryptory z zakresu językoznawstwa
  • Publikacje naukowe i popularnonaukowe, poradniki
  • Publikacje informacyjne

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21.

  Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad katalogowania książek i artykułów. W ramach szkolenia przedstawione zostaną poszczególne strefy opisu bibliograficznego dla wybranych typów publikacji wraz z omówieniem przykładowych opisów bibliograficznych w formacie MARC 21.

  Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem (w tym publikacji beletrystycznych, fachowych, poradnikowych, popularnonaukowych, naukowych, publicystycznych i literatury faktu), a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

  • Michał Bebrysz – koordynator katalogowania publikacji z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautor artykułu Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie.
  • Natan Domel – ukończył fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej oraz fizykę teoretyczną ze specjalizacją w zakresie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułu Metodyka opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, w Bibliotece Narodowej pracuje od 2018 roku. Obecnie sprawuje funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Był także koordynatorem katalogowania w projekcie „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”. Prowadził liczne szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy.
  • Ewa Fabian – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu prawa i politologii, ekspertka terminologii prawniczej (adwokatka). Autorka m.in. artykułów: Polskie orzecznictwo autorskie 1929–1939 w twórczości Jana Brzechwy, Nullum crimen sine lege w prawie autorskim, Pokutne w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1926–1939.
  • Agata Kocot – koordynatorka katalogowania poloników zagranicznych oraz publikacji z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończyła filologię słowiańską (spec. serbsko-chorwacka) i polonistykę. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Studia Slavica”, „Tyglu Kultury”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” oraz w antologii manifestów awangard Europy Środkowej „Głuchy brudnopis” (Kraków, 2014).
  • Tomasz Królak – pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwent studiów kulturoznawczych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autor artykułów Fikcja jako tekst święty? Status „Gwiezdnych wojen” w społeczności Jedi i Chemofobia.
  • Paweł Leleń – doktor inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem lub współautorem artykułów z zakresu transportu, w szczególności transportu towarów szybko psujących się opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. W Bibliotece Narodowej zatrudniony jest od 2017 roku. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.
  • Justyna Morawska – kustosz, koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej i Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.
  • Róbert Damjan Rakovics – starszy bibliotekarz i koordynator katalogowania publikacji z zakresu religioznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego BN, slawista (Uniwersytet w Peczu), kulturoznawca (Wydział Orientalistyczny UW), politolog (Collegium Civitas), tłumacz, pasjonat historii (rękopisy, stare druki cerkiewnosłowiańskie) i praktyki (chórzysta, lektor) liturgii prawosławnej. Autor przekładów, m.in. Uwagi do węgierskiego postrzegania Europy Środkowej w latach trzydziestych XX wieku: o poglądach polityka Endre Bajcsy-Zsilinszkyego i pisarza László Németha.
  • Olga Szczypińska – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: animacja społeczno-kulturalna oraz edukacja artystyczna i medialna). Bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowego. Kataloguje publikacje z zakresu edukacji i pedagogiki.
  • Joanna Zdanowicz – kataloguje publikacje z zakresu psychologii oraz publikacje z zakresu pedagogiki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Psychologię (specjalność: psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, pedagogikę (specjalność: pedagogika społeczna) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie książek i artykułów – wprowadzenie teoretyczne
  • Omówienie poszczególnych stref opisu bibliograficznego na przykładach
  • Omówienie wybranych typów publikacji, m.in. beletrystycznych, literatury faktu, publicystycznych, fachowych, poradnikowych, popularnonaukowych, naukowych z zakresu różnych dziedzin Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy poszczególnych typów publikacji. Wskazanie różnic w opisach bibliograficznych
  • Dyskusja

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

   Czas trwania 

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 (warsztaty).

  Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego stosowania zasad katalogowania książek i artykułów. Doskonalone będą umiejętności prawidłowego wyszukiwania informacji niezbędnych do sporządzenia opisu bibliograficznego. Biorący udział w szkoleniu otrzymają publikacje do samodzielnego skatalogowania – uzupełnienia najważniejszych pól w opisie bibliograficznym w formacie MARC 21. Opisy zostaną następnie wspólnie omówione – będzie to stanowiło podstawę do dyskusji na temat katalogowania interesujących, nietypowych i problematycznych publikacji. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia związane z katalogowaniem.

  Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem (w tym publikacji beletrystycznych, fachowych, poradnikowych, popularnonaukowych, naukowych, publicystycznych i literatury faktu), a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

  • Michał Bebrysz – koordynator katalogowania publikacji z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautor artykułu Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie.
  • Natan Domel – ukończył fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej oraz fizykę teoretyczną ze specjalizacją w zakresie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułu Metodyka opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, w Bibliotece Narodowej pracuje od 2018 roku. Obecnie sprawuje funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Był także koordynatorem katalogowania w projekcie „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”. Prowadził liczne szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy.
  • Ewa Fabian – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu prawa i politologii, ekspertka terminologii prawniczej (adwokatka). Autorka m.in. artykułów: Polskie orzecznictwo autorskie 1929–1939 w twórczości Jana Brzechwy, Nullum crimen sine lege w prawie autorskim, Pokutne w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1926–1939.
  • Agata Kocot – koordynatorka katalogowania poloników zagranicznych oraz publikacji z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończyła filologię słowiańską (spec. serbsko-chorwacka) i polonistykę. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Studia Slavica”, „Tyglu Kultury”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” oraz w antologii manifestów awangard Europy Środkowej Głuchy brudnopis (Kraków, 2014).
  • Tomasz Królak – pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwent studiów kulturoznawczych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autor artykułów Fikcja jako tekst święty? Status „Gwiezdnych wojen” w społeczności Jedi i Chemofobia.
  • Paweł Leleń – doktor inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem lub współautorem artykułów z zakresu transportu, w szczególności transportu towarów szybko psujących się opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. W Bibliotece Narodowej zatrudniony jest od 2017 roku. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.
  • Justyna Morawska – kustosz, koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej i Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.
  • Róbert Damjan Rakovics – starszy bibliotekarz i koordynator katalogowania publikacji z zakresu religioznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego BN, slawista (Uniwersytet w Peczu), kulturoznawca (Wydział Orientalistyczny UW), politolog (Collegium Civitas), tłumacz, pasjonat historii (rękopisy, stare druki cerkiewnosłowiańskie) i praktyki (chórzysta, lektor) liturgii prawosławnej. Autor przekładów, m.in. Uwagi do węgierskiego postrzegania Europy Środkowej w latach trzydziestych XX wieku: o poglądach polityka Endre Bajcsy-Zsilinszkyego i pisarza László Németha.
  • Olga Szczypińska – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: animacja społeczno-kulturalna oraz edukacja artystyczna i medialna). Bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowego. Kataloguje publikacje z zakresu edukacji i pedagogiki.
  • Joanna Zdanowicz – kataloguje publikacje z zakresu psychologii oraz publikacje z zakresu pedagogiki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Psychologię (specjalność: psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, pedagogikę (specjalność: pedagogika społeczna) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

  Program warsztatów

  • Prezentacja sposobu wyszukiwania informacji niezbędnych przy katalogowaniu oraz wspólne przygotowanie opisów bibliograficznych
  • Indywidualna praca uczestników ze wsparciem prowadzących:
   • wyszukiwanie informacji 
   • przygotowanie opisów bibliograficznych
  • Ćwiczenia doskonalące umiejętności katalogowania
  • Pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń

  Formy i metody pracy

  • Konwersatorium
  • Zajęcia warsztatowe

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji w języku ukraińskim i innych językach zapisywanych alfabetem cyrylickim.

  Po agresji Rosji na Ukrainę coraz częściej w polskich bibliotekach można spotkać czytelników uchodźców, dla których polszczyzna nie jest językiem ojczystym. Wiele bibliotek w Polsce poszerza swoje księgozbiory o publikacje w języku ukraińskim. Niniejsze szkolenie jest adresowane przede wszystkim do bibliotekarzy. W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie pracy z książką wydawaną w krajach Europy Wschodniej, stosowania transliteracji według normy ISO 9, używanie pola 880 na tytuły w alfabecie niełacińskim, tworzenie haseł wzorcowych do publikacji w alfabecie cyrylickim. Szkolenie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem tego typu publikacji.

  Szkolenie będzie przydatne nie tylko dla katalogerów, ale także dla wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji w językach wschodniosłowiańskich.

  Program szkolenia

  • Jak pracować z książką wydawaną w Ukrainie?
  • Opis bibliograficzny książki w alfabecie cyrylickim (przedstawienie tego, w jaki sposób możemy rozróżnić języki wschodniosłowiańskie, kiedy nie znamy tych języków lub mamy niskie kompetencje językowe; omówienie transliteracji według normy ISO 9; przedstawienie tego do jakich pól tworzymy pole 880 na tytuł w alfabecie niełacińskim oraz do jakich pól podajemy zapis w transliteracji)
  • Tworzenie haseł wzorcowych do publikacji w alfabecie cyrylickim (omówienie możliwych dylematów podczas tworzeniach haseł wzorcowych; omówienie pytań, gdzie szukać informacji o autorach z krajów Europy Wschodniej)
  • Warsztaty z katalogowania

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

  • dr Maria Anufryieva – pracuje w Instytucie Bibliograficznym, wcześniej koordynowała katalogowanie książek w językach wschodniosłowiańskich w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym też obroniła rozprawę doktorską z dziedziny językoznawstwa na temat miejskiej polszczyzny Polaków z Grodzieńszczyzny na Białorusi. Biegle posługuje się językami wschodniosłowiańskimi w mowie i piśmie.
  • Pavlo Bardovskyi – absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej Biblioteki Narodowej, gdzie odpowiada za organizacje szkoleń. Wcześniej pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego gdzie odpowiadał za katalogowanie publikacji z zakresu historii oraz książek w języku ukraińskim.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Klasyfikowanie publikacji z zastosowaniem symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – poziom podstawowy.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zaczynają pracę z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną bądź dla osób, które chcą odświeżyć swoją wiedzę. Uczestnik szkolenia dowie się czym jest UKD, jakie są jej cele i zadania, jak jest zbudowana, pozna podstawowe reguły gramatyczne rządzące UKD, pozna podstawowe kategorie wyrażeń UKD w tym symbole główne i poddziały specjalne. Nauczy się klasyfikować z pomocą UKD na poziomie podstawowym i zgodnie ze stosowaną w Bibliotece Narodowej metodą zapisu pionowego. Prowadzący zaznajomią uczestników z materiałami metodycznymi, ułatwiającymi korzystanie z UKD oraz nauczą klasyfikować z pomocą symboli UKD.

  Program szkolenia

  • Wprowadzenie do UKD, prezentacja podstawowych informacji o UKD oraz historia UKD
  • Gramatyka i słownictwo UKD
  • Materiały pomocnicze (źródła opracowania UKD), w tym Poradnik UKD, Materiały metodyczne UKD , Kartoteka wzorcowa UKD 
  • Sposoby konstruowania charakterystyk wyszukiwawczych na poziomie podstawowym za pomocą wybranych poddziałów wspólnych z tablic pomocniczych i symboli głównych 0/9 ze zrębu głównego tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej z 2019 r. oraz kartoteki wzorcowej UKD, w tym:
   • tworzenie symboli z poddziałami wspólnymi
   • metodyka klasyfikowania z wykorzystaniem symboli z działów:
    • 0 Dział główny
    • 1 Filozofia. Psychologia
    • 2 Religia. Teologia
    • 3 Nauki społeczne
    • 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
    • 6 Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo. Przemysł
    • 7 Sztuka. Rozrywki. Sport
    • 8 Językoznawstwo. Literatura
    • 9 Archeologia. Geografia. Historia

  Szkolenie prowadzą pracownice Pracowni UKD Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej:

  • Dr Jolanta Hys – adiunkt w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej, kierownik Pracowni UKD. Jolanta Hys jest członkiem UDCC Advisory Board; UDCC Executive Committee; redaktorem naczelnym Polska UKD Online; przewodniczącą Zespołu ds. UKD. Wraz z Joanną Kwiatkowską przygotowały we współpracy z Konsorcjum UKD wersje polskie UDC Summary i UDC Online, jak również we współpracy z ZTI kartotekę wzorcową UKD. Jest autorką monografii Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Przewodniku Bibliograficznym; współautorką dwóch wydań Tablic skróconych UKD (2006; 2019) oraz Wykazu działów UKD dla bibliotek publicznych (2021); współautorką prezentowanego online Poradnika UKD; kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, referatów wygłoszonych na konferencjach i warsztatach oraz szkoleń.
  • Joanna Kwiatkowska – starszy bibliotekarz w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej, absolwentka studiów podyplomowych Literatura dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim i Teologia duchowości chrześcijańskiej w Collegium Bobolanum.Wspólnie z dr Jolantą Hys redaguje tablice UKD i dba o popularyzację UKD poprzez przygotowywanie materiałów metodycznych i szkoleń. Współprowadzi kartotekę wzorcową UKD, jest współautorką prezentowanego online Poradnika UKD.Jest współautorka dwóch wydań tablic skróconych UKD (2006 i 2019) oraz Wykazu działów UKD dla bibliotek publicznych (2021), współautorka artykułów na temat UKD oraz współredaktorka Polska UKD Online i polskiej wersji UDC Summary.

  Prowadzące zostały wyróżnione nagrodą naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowy za publikację Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z ćwiczeniami

  Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień) (rozpoczęcie o godz. 10.00)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

  Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Wyrażanie formy, rodzaju i gatunku z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Szkolenie adresowane jest do bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem. Pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania deskryptorów formy/rodzaju/gatunku, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich stosowania. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące struktury, formy, pisowni oraz stosowania deskryptorów. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

  Szkolenie prowadzi:

  dr Michał Bandura – starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekoznawstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

  Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

  • Deskryptor formy/rodzaju/gatunku:
   • struktura
   • forma
   • pisownia i język
   • dopowiedzenia
   • odsyłacze
  • Forma i typ publikacji (pole 380)
  • Rodzaj i gatunek publikacji (pole 655)

  Warsztaty

  • Katalogowanie publikacji z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem formy, rodzaju i gatunku

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  Jak się zapisać

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji w znakach i alfabetach niełacińskich – zasady i sposoby transkrypcji

  Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z kwestią transkrypcji i transliteracji znaków i alfabetów niełacińskich. Podczas zajęć zostaną omówione właściwości i cechy charakterystyczne wybranych pism, przyjęte zasady ich transkrypcji, częste błędy i pułapki oraz sposoby na radzenie sobie z transkrypcją bez znajomości danego języka.

  Szkolenie obejmuje między innymi zasady transkrypcji cyrylicy, greki, najważniejszych pism Bliskiego Wchodu, regionu Indii i Azji Wschodniej. Kurs jest przydatny zarówno dla osób nieznających omawianych języków jak i dla osób władających nimi na różnych poziomach.

  Szkolenie prowadzi pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

  • Jan Kowalski – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, koordynator katalogowania publikacji z zakresu językoznawstwa. Pasjonuje się językami – zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi. Zna m.in. podstawy takich języków jak turecki, fiński, udmurcki, kazachski, japoński, arabski czy klasyczny nahuatl (aztecki). Absolwent filologii węgierskiej.

  Program szkolenia

  • Transkrypcja alfabetów właściwych (cyrylica, greka, pismo ormiańskie, gruzińskie)
  • Transkrypcja abdżadów i abugid (pismo arabskie, hebrajskie, pisma regionu Indii)
  • Transkrypcja pism Azji Wschodniej (chińskie, japońskie, koreańskie)
  • Stosowanie pola 880

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

   W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie literatury faktu, esejów i publicystyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych.

  Wprowadzenie Deskryptorów Biblioteki Narodowej jako obowiązującego języka opisu przedmiotowego zmieniło sposób katalogowania utworów z zakresu literatury faktu, esejów i publicystyki. W ramach nowego opisu przedmiotowego można zawrzeć bardziej szczegółowe informacje dotyczące przynależności kulturowej publikacji, ich kwalifikacji gatunkowej, a także wyrazić najważniejsze tematy i motywy tych dzieł. Prezentowane szkolenie, adresowane do wszystkich bibliotekarzy mających kontakt z literaturą faktu, eseistyką i publicystyką, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi opisu tego typu publikacji, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie ich katalogowania. Składa się ono z części teoretycznej, w trakcie której zostaną przedstawione informacje dotyczące sposobu tworzenia opisu przedmiotowego tego typu publikacji (ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych) oraz części warsztatowej, w trakcie której uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

  Program szkolenia

  • dr Michał Bandura
   • Opis przedmiotowy literatury faktu, esejów i publicystyki w ramach JHP BN a opis z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (krótkie wprowadzenie)
  • Agata Kocot
   • Wyrażanie przynależności kulturowej literatury faktu, esejów i publicystyki
   • Gatunki literatury faktu, eseistyczne i publicystyczne: reportaż, esej, felieton
  • Marta Dudkowska
   • Formy autobiograficzne: pamiętniki i wspomnienia, dziennik, autobiografia
   • Chronologia treści w literaturze faktu, esejach i publicystyce
  • Ewa Firewicz
   • Wyrażanie zakresu geograficznego w literaturze faktu, esejach i publicystyce
   • Wyrażanie zakresu tematycznego w literaturze faktu, esejach i publicystyce

  Warsztaty

  • Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej w praktyce

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego

  • dr Michał Bandura (opieka merytoryczna) – pracuje jako starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekarstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.
  • Marta Dudkowska –  kataloguje polonika zagraniczne oraz publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa. Absolwentka polonistyki, bohemistyki oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim.
  • Ewa Firewicz –  kataloguje polonika zagraniczne oraz publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka zarządzania UW oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, a także podyplomowych studiów z redakcji językowej tekstu na Wydziale Polonistyki UW.
  • Agata Kocot  – koordynatorka katalogowania poloników zagranicznych oraz publikacji z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończyła filologię słowiańską (spec. serbsko-chorwacka) i polonistykę. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Studia Slavica”, „Tyglu Kultury”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” oraz w antologii manifestów awangard Europy Środkowej „Głuchy brudnopis” (Kraków, 2014).

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauki o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest omówienie zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu fizyki (i integralnie z nią związanej astronomii) oraz nauk o Ziemi. W trakcie zajęć zostanie przedstawiona charakterystyka omawianych dyscyplin – tematyka przez nie obejmowana i ich aparat pojęciowy. Uczestnicy poznają zasady tworzenia i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej z obu tych obszarów wiedzy. Omówionych będzie wiele przykładów opisów bibliograficznych książek oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych z zakresu fizyki i nauk o Ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych), sporządzonych zgodnie z aktualnymi przepisami katalogowania i praktykami wypracowanymi w Bibliotece Narodowej w przeciągu ostatnich lat. W trakcie warsztatów zamykających ten jednodniowy kurs uczestnicy będą mieli możliwość skatalogowania przykładowych publikacji z tych dyscyplin, wykorzystując przy tym zdobytą wcześniej wiedzę.

  Szkolenie kierowane jest do bibliotekarzy katalogujących publikacje z zakresu fizyki i nauk o Ziemi oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego

  • Natan Domel – ukończył fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej oraz fizykę teoretyczną ze specjalizacją w zakresie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułu Metodyka opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, w Bibliotece Narodowej pracuje od 2018 roku. Obecnie sprawuje funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Był także koordynatorem katalogowania w projekcie Patrimonium – zabytki piśmiennictwa. Prowadził liczne szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy.
  • dr Wiesław Studencki – ukończył geologię na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat obronił w Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 1973–1990 pracował w Muzeum Ziemi PAN. Obecnie wolontariusz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, zajmujący się katalogowaniem publikacji z zakresu nauk o Ziemi. Autor artykułów z dziedziny sedymentologii i paleontologii.

  Program szkolenia

  • Fizyka i nauki o Ziemi – charakterystyka dyscyplin
  • Deskryptory Biblioteki Narodowej z zakresu fizyki i nauk o Ziemi
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu fizyki i nauk o Ziemi
  • Warsztaty z katalogowania publikacji z zakresu fizyki i nauk o Ziemi

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania 

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Uwaga: Szkolenie zarezerwowane dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie i planujących dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie publikacji podejmujących szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad kulturą, z zakresu studiów kulturowych (cultural studies) i medioznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (osobne szkolenie dotyczące publikacji z zakresu etnografii odbędzie się 8 marca 2023 roku). Spotkanie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • Jacek Świdziński – koordynator dziedzinowy, zajmuje się katalogowaniem książek kulturoznawczych i komiksów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego.  Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 roku pracownik Biblioteki Narodowej, gdzie jako Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Zeszytach Komiksowych” i „Kwartalniku Filmowym”. Autor siedmiu albumów komiksowych.
  • Tomasz Królak – kataloger w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwent studiów kulturoznawczych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autor artykułów Fikcja jako tekst święty? Status „Gwiezdnych wojen w społeczności JediChemofobia.

  Program szkolenia

  • Wprowadzenie do katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa
   • Różnice między katalogowaniem z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej a katalogowaniem z wykorzystaniem Języka Haseł Przedmiotowych
   • Podstawowe zagadnienia dotyczące katalogowania publikacji kulturoznawczych: prezentacja i omówienie całego opisu bibliograficznego
  • Deskryptory przedmiotowe i ujęciowe w publikacjach z zakresu kulturoznawstwa
   • Przykłady i zastosowanie deskryptorów przedmiotowych w publikacjach z zakresu kulturoznawstwa
   • Budowa i zasady tworzenia deskryptorów służących do katalogowania publikacji kulturoznawczych
   • Stosowanie deskryptorów ujęciowych w publikacjach z zakresu kulturoznawstwa
  • Rodzaje publikacji z zakresu kulturoznawstwa
   • Sposoby rozróżniania publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu kulturoznawstwa
   • Przedstawienie i omówienie najpopularniejszych deskryptorów rodzaju/gatunku wykorzystywanych w opisach publikacji kulturoznawczych
   • Przykłady najczęstszych rodzajów publikacji z zakresu kulturoznawstwa
  • Warsztaty
   • Powtórzenie i utrwalenie informacji o katalogowaniu publikacji z zakresu kulturoznawstwa w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje, na podstawie których z pomocą prowadzących stworzą własne opisy bibliograficzne. Na koniec zostaną omówione opisy i publikacje, na podstawie których powstały.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji religioznawczych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Podczas szkolenia, za pomocą przykładowych opisów bibliograficznych publikacji z zakresu religioznawstwa oraz z pogranicza publikacji religioznawczych i religijnych, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi schematami zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej dla tego typu publikacji. W pierwszej części zostanie przedstawiony ogólny zakres tematyczny katalogowanych publikacji z użyciem deskryptora ujęciowego Religia i duchowość, oraz najczęstszej stosowane kategorie przedmiotowe w katalogowaniu z omawianego zakresu tematycznego według poszczególnych rodzajów deskryptorów. W części drugiej zostanie przedstawiony proces katalogowania przedmiotowego publikacji z zakresu religioznawstwa na praktyce.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego

  • Róbert Damjan Rakovics – starszy bibliotekarz i koordynator katalogowania publikacji z zakresu religioznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego BN, slawista (Uniwersytet w Peczu), kulturoznawca (Wydział Orientalistyczny UW), politolog (Collegium Civitas), tłumacz, pasjonat historii (rękopisy, stare druki cerkiewnosłowiańskie) i praktyki (chórzysta, lektor) liturgii prawosławnej. Autor przekładów, m.in. Uwagi do węgierskiego postrzegania Europy Środkowej w latach trzydziestych XX wieku: o poglądach polityka Endre Bajcsy-Zsilinszkyego i pisarza László Németha.
  • dr Przemysław Nowogórski – archeolog, historyk, i historyk sztuki; adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UKSW; w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej kataloguje artykuły z czasopism i prac zbiorowych z zakresu religioznawstwa i historii sztuki. Autor wielu artykułów, m.in. Synagogi w Palestynie w okresie drugiej świątyni w kontekście historycznym i archeologicznym, Sefforis – perła Galilei – w historii i w tradycji: (do podboju arabskiego), Najazd faraona Sziszaka/Szeszonka na Kanaan. Relacja biblijna a źródła egipskie, Najstarsze hebrajskie inskrypcje alfabetyczne: (analiza epigraficzna), Egipski kontekst wynalezienia alfabetu (inskrypcje z Serabit Al.-Chadim oraz Wadi Al.-Hôl), Od Lusławic do Zakliczyna, czyli o braciach polskich i kontrreformacji nad Dunajcem.
  • Maria Małgorzata Andruszko – zajmuje się katalogowaniem książek o tematyce religijnej, absolwentka teologii (specjalizacja: teologia duchowości) na UKSW oraz podyplomowych Studiów Bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim.

  Program szkolenia

  • Zakres tematyczny, deskryptory
   • Publikacje z zakresu religioznawstwa inne niż religijne a publikacje religijne 
   • Deskryptor ujęciowy Religia i duchowość a ujęcie religijne, duchowe w języku naturalnym
   • Najczęstsze typy publikacji religioznawczych
   • Częste kategorie przedmiotowe według rodzajów deskryptorów oraz typowe połączenia deskryptorów w opisach bibliograficznych
  • Katalogowanie przedmiotowe
   • Schematy opisów według rodzajów deskryptorów i tematów, przykłady:
    • deskryptor osobowy w schematach opisów publikacji religioznawczych
    • deskryptor korporatywny i geograficzny oraz deskryptor imprezy w schematach opisów publikacji religioznawczych
    • tytuł ujednolicony w schematach opisów publikacji religioznawczych
    • deskryptor tematyczny oraz deskryptor formy/rodzaju/gatunku w schematach opisów publikacji religioznawczych
  • Z pogranicza publikacji religioznawczych i religijnych (naukowe, popularnonaukowe, dydaktyczne, fachowe, poradniki)
   • Schematy opisów według tematów i typowych połączeń deskryptorów, przykłady:
    • publikacje z zakresu teologii
    • podręczniki z religii i pomoce metodologiczne dla nauczycieli
    • publikacje z zakresu ezoteryki i magii

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Klasyfikowanie publikacji z zastosowaniem symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – poziom zaawansowany.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już klasyfikują z zastosowaniem UKD, a chcą podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie. Prowadzący zaznajomią ze stosowanymi w Polsce wersjami UKD.  W trakcie szkolenia uczestnik poszerzy umiejętności klasyfikowania z pomocą UKD, rozwiąże trudniejsze przypadki, wymagające znajomości reguł pragmatycznych UKD, zgodnych z zapisem pionowym stosowanym w Bibliotece Narodowej.

  Program szkolenia

  • Wersje UKD:
   • pełne
   • skrócone
   • bardzo skrócone
   • wykazy działów
  • Wersja wzorcowa UKD w języku polskim – Polska UKD Online
  • Sposoby konstruowania charakterystyk wyszukiwawczych na poziomie zaawansowanym za pomocą wybranych poddziałów wspólnych z tablic pomocniczych i symboli głównych 0/9 ze zrębu głównego tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej z 2019 r. oraz kartoteki wzorcowej UKD, w tym:
   • tworzenie symboli z poddziałami wspólnymi
   • metodyka klasyfikowania z wykorzystaniem symboli z działów:
    • 0 Dział główny
    • 1 Filozofia. Psychologia
    • 2 Religia. Teologia
    • 3 Nauki społeczne
    • 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
    • 6 Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo. Przemysł
    • 7 Sztuka. Rozrywki. Sport
    • 8 Językoznawstwo. Literatura
    • 9 Archeologia. Geografia. Historia

  Szkolenie prowadzą pracownice Pracowni UKD Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej

  • Dr Jolanta Hys – adiunkt w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej, kierownik Pracowni UKD. Jolanta Hys jest członkiem UDCC Advisory Board; UDCC Executive Committee ; redaktorem naczelnym Polska UKD Online; przewodniczącą Zespołu ds. UKD. Wraz z Joanną Kwiatkowską przygotowały we współpracy z Konsorcjum UKD wersje polskie UDC Summary i UDC Online, jak również we współpracy z ZTI kartotekę wzorcową UKD. Jest autorką monografii Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Przewodniku Bibliograficznym; współautorką dwóch wydań Tablic skróconych UKD (2006; 2019) oraz Wykazu działów UKD dla bibliotek publicznych (2021); współautorką prezentowanego online Poradnika UKD; kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, referatów wygłoszonych na konferencjach i warsztatach oraz szkoleń.
  • Joanna Kwiatkowska – starszy bibliotekarz w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej, absolwentka studiów podyplomowych Literatura dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim i Teologia duchowości chrześcijańskiej w Collegium Bobolanum.Wspólnie z dr Jolantą Hys redaguje tablice UKD i dba o popularyzację UKD poprzez przygotowywanie materiałów metodycznych i szkoleń. Współprowadzi kartotekę wzorcową UKD, jest współautorką prezentowanego online Poradnika UKD.Jest współautorka dwóch wydań tablic skróconych UKD (2006 i 2019) oraz Wykazu działów UKD dla bibliotek publicznych (2021 r.), współautorka artykułów na temat UKD oraz współredaktorka Polska UKD Online i polskiej wersji UDC Summary.

  Prowadzące zostały wyróżnione nagrodą naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowy za publikację Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z ćwiczeniami

  Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień) (rozpoczęcie o godz. 10.00)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

  Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie zasad i praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu druków ulotnych. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane: kwestie terminologiczne (w tym aktualna definicja druków ulotnych Biblioteki Narodowej), metodyka katalogowania różnych druków ulotnych z wykorzystaniem DBN oraz konkretne przykłady rekordów bibliograficznych wraz z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów.

  Uczestnicy poznają zasady i przykłady opracowania zarówno współczesnych druków ulotnych z XXI w., jak i ich starszych odpowiedników wydanych w stuleciach XIX i XX (np. w czasach powstania styczniowego, II RP i PRL-u). Zaprezentowane zostaną przykłady opracowania różnych materiałów, takich jak m.in.: ulotki, odezwy, zaproszenia, programy imprez, afisze, plakaty, katalogi handlowe czy pocztówki. Po zapoznaniu się z wprowadzeniem teoretycznych (w postaci wykładu z prezentacją), uczestnicy będą uczestniczyć w warsztatach z katalogowania druków ulotnych.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej

  • dr Lech Walkiewicz – kierownik Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej, absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Maria Sagan – starszy bibliotekarz Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej, absolwentka informacji naukowej  i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wprowadzenie teoretyczne
  • Przykłady opisów bibliograficznych różnych druków ulotnych
  • Konstruowanie opisów bibliograficznych – ćwiczenia

  Formy i metoda pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Warsztat

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Gatunki publikacji dla dzieci i młodzieży: teoria i praktyka katalogowania.

  Szkolenie jest skierowane zarówno do osób, które brały już udział w szkoleniach z katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Narodowej (wrzesień i październik 2022, kwiecień 2023), jak i do wszystkich innych bibliotekarzy, którzy mają kontakt z publikacjami dla najmłodszych odbiorców i chcieliby poszerzyć wiedzę na temat poszczególnych deskryptorów gatunku stosowanych podczas ich katalogowania. Omówione zostaną deskryptory wykorzystywane do opisania literatury pięknej, publikacji popularnonaukowych oraz dydaktycznych, a także gatunki szczególnie charakterystyczne w dziedzinie książek dla dzieci i młodzieży: książki zabawki, książki dla małych dzieci, książki do kolorowania, książki do wypełniania, gry i zabawy umysłowe oraz książki obrazkowe. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z przykładowymi publikacjami z poszczególnych gatunków oraz omówić własne doświadczenia z praktyki bibliotekarskiej.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego

  • Justyna Morawska – kustosz, koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej i Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.
  • dr Grażyna Lewandowicz-Nosal – adiunkt, kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Członek kolegium redakcyjnego czasopism „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” i „Poradnik Bibliotekarza”. Juror ogólnopolskiej nagrody literackiej im. K. Makuszyńskiego, wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji fachowych na temat bibliotek publicznych dla dzieci, literatury dziecięcej, tłumacz Wytycznych IFLA dla bibliotek dla dzieci.
  • Iwona Laskowska – kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Program szklenia

  • Katalogowanie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Narodowej – powtórzenie wiadomości i omówienie gatunków literackich
   • Podstawowe informacje o opisach bibliograficznych publikacji dla dzieci i młodzieży
   • Omówienie deskryptorów gatunków literackich wykorzystywanych podczas katalogowania literatury pięknej dla dzieci i młodzieży (m.in. powieść przygodowa, obyczajowa, fantastyka, fantasy, science fiction, dystopia, kryminał)
  • Katalogowanie publikacji popularnonaukowych i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży: cechy charakterystyczne i problematyczne kwestie
   • Publikacje popularnonaukowe a publikacje dydaktyczne – definicje i zastosowanie
   • Omówienie najpopularniejszych deskryptorów gatunków stosowanych podczas katalogowania publikacji popularnonaukowych i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży
   • Przykłady opisów i omówienie problematycznych przypadków
  • Książka zabawka i nie tylko: o publikacjach dla najmłodszych czytelników
   • Przegląd deskryptorów gatunku wykorzystywanych podczas katalogowania publikacji dla najmłodszych odbiorców: od „Gier i zabaw umysłowych” po „Książki dla małych dzieci”
   • Publikacje służące do zabawy: książki zabawki i książki do kąpieli
   • Przykłady zastosowania poszczególnych deskryptorów
  • Książka obrazkowa – historia, trudności definicyjne, katalogowanie
   • Przegląd definicji współczesnych książek obrazkowych (picturebooków)
   • Książka obrazkowa w praktyce katalogowania Biblioteki Narodowej – przykłady opisów bibliograficznych
   • Co jest książką obrazkową, a co nią nie jest? Problematyczne „gatunki pokrewne”
  • Warsztaty

  Część warsztatowa szkolenia oparta będzie na prezentacji książek dla dzieci i młodzieży pochodzących z bieżącego wpływu egzemplarza obowiązkowego i stanowiących ciekawe lub problematyczne przykłady zastosowania poszczególnych deskryptorów gatunku. Uczestnicy szkolenia będą mogli w tym czasie podzielić się swoimi doświadczeniami, pytaniami i wątpliwościami związanymi z katalogowaniem publikacji z dziedziny literatury dla dzieci i młodzieży.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W tym celu należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszytkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się zazanaczjac poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formukarz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu rolnictwa, leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii. Podczas zajęć zostaną omówione również wybrane deskryptory przedmiotowe oraz stosowanie deskryptorów ujęciowych. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione będą zasady katalogowania różnego rodzaju publikacji, od poradników i przewodników po publikacje naukowe, dydaktyczne i fachowe. Szkolenie przeznaczone jest dla katalogerów i dla wszystkich bibliotekarzy, którzy poszukują informacji, jak najlepiej wyszukiwać publikacje z omawianych dziedzin.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu opieki nad zwierzętami i weterynarii
  • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z dziedzin rolnictwo i leśnictwo oraz opieka nad zwierzętami i weterynaria i zasady ich tworzenia
  • Zasady stosowania i łączenia deskryptorów ujęciowych w rolnictwie i leśnictwie oraz w weterynarii
  • Warsztaty dotyczące uzupełniania i poprawy opisu przedmiotowego w rekordach bibliograficznych

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • dr Katarzyna Janiec – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii, medycyny i ochrony środowiska. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej
  • Marta Godlewska – kataloguje w BN publikacje z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz opieki nad zwierzętami i weterynarii

  Formy i metody pracy

  • Wykłady z prezentacjami, warsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie i planujących dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Spotkanie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • Jacek Świdziński – koordynator katalogowania książek kulturoznawczych i komiksów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Zeszytach Komiksowych” i „Kwartalniku Filmowym”. Autor siedmiu albumów komiksowych.
  • Krzysztof Umiński – w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego BN zajmuje się katalogowaniem publikacji kulturoznawczych. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, tłumacz literatury anglojęzycznej i francuskojęzycznej, autor książki Trzy tłumaczki.

  Program szkolenia

  • Wprowadzenie do katalogowanie publikacji z zakresu etnografii
   • Różnice między katalogowaniem z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej a katalogowaniem z wykorzystaniem Języka Haseł Przedmiotowych
   • Podstawowe zagadnienia dotyczące katalogowania publikacji etnograficznych: prezentacja i omówienie całego opisu bibliograficznego
  • Deskryptory przedmiotowe i ujęciowe w publikacjach z zakresu etnografii
   • Przykłady i zastosowanie deskryptorów przedmiotowych w publikacjach z zakresu etnografii
   • Budowa i zasady tworzenia deskryptorów służących do katalogowania publikacji etnograficznych
   • Stosowanie deskryptora ujęciowego Etnologia i antropologia kulturowa
  • Rodzaje publikacji z zakresu etnografii
   • Sposoby rozróżniania publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu etnografii
   • Przedstawienie i omówienie najpopularniejszych deskryptorów rodzaju/gatunku wykorzystywanych w opisach publikacji etnograficznych
   • Przykłady najczęstszych rodzajów publikacji z zakresu etnografii
  • Warsztaty
   • Powtórzenie i utrwalenie informacji o katalogowaniu publikacji etnograficznych w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje, na podstawie których z pomocą prowadzących stworzą własne opisy bibliograficzne. Na koniec opisy i publikacje, na podstawie których powstały, zostaną omówione.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące katalogowania publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, zarówno w aspekcie formalnym, jak i rzeczowym. Liczne przykłady opisów bibliograficznych umożliwią uczestnikom zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi w Bibliotece Narodowej przepisami katalogowania, jak i z praktykami ukształtowanymi w ciągu kilku ostatnich lat w ramach pracy prelegenta na stanowisku bibliotekarza dziedzinowego. Szczególna uwaga poświęcona będzie doborowi deskryptorów do opisów bibliograficznych poszczególnych typów publikacji oraz zakresów tematycznych.

  Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich bibliotekarzy, którzy w swojej pracy napotykają na publikacje z dziedziny matematyki lub informatyki, zarówno o charakterze edukacyjnym i poradnikowym, jak i fachowym oraz naukowym.

  Szkolenie prowadzi pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

  • dr Daniel Chlastawa – koordynator katalogowania publikacji z zakresu matematyki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, doktor filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. artykułów Trzy argumenty przeciwko konstruktywizmowi matematycznemu, Bertrand Russell i uniwersalia, Indeterminizm Jana Łukasiewicza i jego słabości, Krytyka modalnego dowodu ontologicznego Alvina Plantingi, Uwagi krytyczne o Kazimierza Ajdukiewicza semantycznej krytyce idealizmu subiektywnego oraz Modified Gaunilo-type objections against modal ontological arguments.

  Program szkolenia

  • Wprowadzenie do Deskryptorów Biblioteki Narodowej stosowanych w katalogowaniu publikacji z zakresu matematyki i informatyki
  • Typy publikacji z zakresu matematyki i informatyki i ich opis bibliograficzny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej
  • Warsztaty z katalogowania

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Wprowadzenie Deskryptorów Biblioteki Narodowej jako obowiązującego języka opisu przedmiotowego zmieniło sposób katalogowania publikacji z zakresu literaturoznawstwa. Prezentowane szkolenie, adresowane do wszystkich bibliotekarzy mających kontakt z tego typu publikacjami, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi opisu przedmiotowego, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie katalogowania. Składa się ono z części teoretycznej oraz części warsztatowej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione informacje dotyczące użycia deskryptora ujęciowego „Literaturoznawstwo” (występującego pojedynczo oraz z innymi deskryptorami ujęciowymi), jak również deskryptorów gatunkowych oraz deskryptorów przedmiotowych,  pozwalających na wyrażenie zakresu chronologicznego, geograficznego i tematycznego danej publikacji. W trakcie części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje z zakresu literaturoznawstwa, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i  propozycjami.

  Program szkolenia

   dr Michał Bandura

  • Opis przedmiotowy publikacji z zakresu literaturoznawstwa w ramach JHP BN a opis z zastosowaniem deskryptorów BN (krótkie wprowadzenie)

  dr Anna Osińska

  • Deskryptory ujęciowe
  • Deskryptory gatunkowe

   Marta Dudkowska

  • Edycja krytyczna
  • Lektura z opracowaniem
  • Opis przedmiotowy: pola 600, 610, 630, 648

  dr Anna Zdanowicz

  • Opis przedmiotowy: pola 650, 651

  Warsztaty

  • Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów BN w praktyce.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

  • dr Michał Bandura (opieka merytoryczna) pracuje jako starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekarstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.
  • Marta Dudkowska –  kataloguje polonika zagraniczne oraz publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa. Absolwentka polonistyki, bohemistyki oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim.
  • dr Anna Osińska – pracuje w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej. W Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego katalogowała publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (filologia polska, literaturoznawstwo).
  • dr Anna Zdanowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kataloguje książki beletrystyczne i z dziedziny literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej; autorka książki Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności oraz wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury i czytelnictwa.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu archeologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu archeologii. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, stosowanie deskryptora ujęciowego Archeologia oraz katalogowanie przedmiotowe książek i artykułów (szczególnie przykłady rekordów bibliograficznych wraz z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów).

  Uczestnicy poznają między innymi przykłady opracowania przedmiotowego: publikacji naukowych (monografie i opracowania), książek popularyzujących archeologię, podręczników akademickich, literatury faktu (pamiętniki i wspomnienia). Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu archeologii.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • Pavlo Bardovskyi – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  • Łukasz Zieliński – bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, absolwent archeologii i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie publikacji z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wprowadzenie teoretyczne
  • Przykłady opisów bibliograficznych publikacji książkowych
  • Przykłady opisów bibliograficznych publikacji książkowych, artykułów z czasopism i prac zbiorowych
  • Konstruowanie opisów bibliograficznych – ćwiczenia

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją, warsztat

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu z zakresu historii wojskowej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii wojskowej. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, stosowanie deskryptorów ujęciowych Historia oraz Bezpieczeństwo i wojskowość, a także katalogowanie przedmiotowe książek i artykułów (szczególnie przykłady rekordów bibliograficznych wraz z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów).

  Uczestnicy poznają między innymi przykłady opracowania przedmiotowego: publikacji naukowych (monografie, opracowania i wydawnictwa źródłowe), książek popularyzujących historię, publikacji informacyjnych (słowniki biograficzne i tematyczne, leksykony), literatury faktu (dzienniki, pamiętniki i wspomnienia). Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu historii wojskowej.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Dokumentów Życia Społecznego i Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • dr Lech Walkiewicz – kierownik Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej, absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Adrian Drapich – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, absolwent historii i filologii włoskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie publikacji z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wprowadzenie teoretyczne
  • Przykłady opisów bibliograficznych publikacji książkowych
  • Przykłady opisów bibliograficznych artykułów z czasopism i prac zbiorowych
  • Konstruowanie opisów bibliograficznych – ćwiczenia

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją, warsztat

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu ochrony środowiska  z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu ochrony środowiska. Podczas zajęć zostaną omówione również wybrane deskryptory przedmiotowe oraz stosowanie deskryptorów ujęciowych. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione będą zasady katalogowania różnego rodzaju publikacji, od poradników i przewodników po publikacje naukowe, dydaktyczne i fachowe. Szkolenie przeznaczone jest dla katalogerów i dla wszystkich bibliotekarzy, którzy poszukują informacji, jak najlepiej wyszukiwać publikacje z omawianych dziedzin.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie publikacji z zakresu ochrony środowiska:
   • publikacje naukowe
   • fachowe
   • dydaktyczne 
  • Przykłady nowych deskryptorów przedmiotowych
  • Porównanie stosowania deskryptorów z ochrony środowiska i ekologii jako deskryptorów przedmiotowych i ujęciowych
  • Warsztaty dotyczące uzupełniania i poprawy opisu przedmiotowego w rekordach bibliograficznych

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • dr Katarzyna Janiec – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii, medycyny i ochrony środowiska. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
  • Marta Godlewska – kataloguje w BN publikacje z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz opieki nad zwierzętami i weterynarii.

  Formy i metody pracy

  • Wykłady z prezentacjami, warsztaty

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu architektury i sztuk plastycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu architektury oraz sztuk plastycznych. Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej oraz części warsztatowej. Podczas zajęć teoretycznych zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, deskryptory gatunkowe oraz wskazówki dotyczące stosowanie deskryptorów ujęciowych Architektura i budownictwo oraz Kultura i sztuka. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione zostaną zasady katalogowania różnego rodzaju publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla danej dziedziny rodzajów i gatunków, takich jak albumy, książki artystyczne, katalogi wystaw, przewodniki po wystawach, jak również innych publikacji naukowych, popularnonaukowych, czy literatury faktu, w tym recenzji i relacji z wydarzeń artystycznych.

  W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli okazję na samodzielne skatalogowanie przykładowych publikacji. Szkolenie przeznaczone jest dla katalogerów, ale także dla wszystkich bibliotekarzy, którzy poszukują informacji, jak najlepiej wyszukiwać publikacje z omawianych dziedzin.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • Marcelina Palińska – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu sztuki oraz kulinariów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka historii sztuki ze specjalnością kuratorską w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Embarras de richesse, czyli O dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych.
  • Bartłomiej Szczepankowski – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, członek zespołu zajmującego się katalogowaniem publikacji o sztuce. Student Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Katarzyna Wardzyńska – historyk sztuki i bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Zajmuje się katalogowaniem publikacji z zakresu sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki oraz Podyplomowych Studiów Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka artykułów Johannes Söffrens (1660-po 1721) – rzeźbiarz niderlandzki w Elblągu: wstęp do monografii, Ołtarz główny i łuk tęczowy kościoła Benedyktynek pw. św. Jakuba w Toruniu: nieznane dzieła Johanna Antona Langenhana Starszego i Jerzego Judy Tadeusza Dąbrowicza i Ephraim Gerlach, rzeźbiarz chełmiński doby późnego baroku i rokoka współautorka artykułów Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Gross Rohdau-Rodau) pod Prabutami (Riesenburg): przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich, Nieznane nastawy w kościołach Reformatów w Choczu i Dzierzgoniu z 1 ćw. XVIII w., „Putti fiamminghi” François du Quesnoya a rzeźba figuralna Andreasa Schlütera II w Rzeczypospolitej oraz autorka tekstów do albumu Serce miasta: kościół Świętego Krzyża w Warszawie.

  Program szkolenia

  • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu architektury i sztuk plastycznych i zasady ich tworzenia
  • Zasady stosowania deskryptorów ujęciowych Architektura i budownictwo oraz Kultura i sztuka
  • Przykłady i omówienie opisów bibliograficznych publikacji książkowych z zakresu architektury i sztuk plastycznych
  • Przykłady opisów bibliograficznych artykułów z czasopism i prac zbiorowych z zakresu architektury i sztuk plastycznych
  • Warsztaty z konstruowania opisów bibliograficznych

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania 

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Funkcjonowanie, dostępność, relacje.

  Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji kultury, umożliwia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami. Szkolenie skoncentrowane jest na szczególnych potrzebach w dostępie do kultury osób niepełnosprawnościami sensorycznymi (osób niewidomych, głuchych, głuchoniewidomych) oraz osób, których dotyczą inne rodzaje przyczyn niepełnosprawności. Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę w zakresie dostępności, organizacji wsparcia, a także w zakresie warunków zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

  Udział w szkoleniu rekomendujemy pracownikom oraz kadrze zarządzającej, ze względu na możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami zatrudnienia, w tym z korzyściami i istotnymi aspektami funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w zespole pracowników.

  Szkolenie prowadzi Michał Żejmis, politolog ze specjalnością polityka społeczna; z doświadczeniem w realizacji licznych projektów wspierających i badań mniejszości społecznych. Główny specjalista w Biurze Spraw Pracowniczych BN, kierownik Projektu „Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” zwiększającego dostępność BN dla osób z niepełnosprawnościami.

  Program szkolenia

  • Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami we współczesnym społeczeństwie
  • Ograniczenia dostępności instytucji kultury, z czego wynikają i jak można je eliminować
  • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako wsparcie dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami
  • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami
  • Uwarunkowania obejmujące zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością

  Dodatkowym elementem szkolenia jest prezentacja praktycznego zastosowania rozwiązań służących wsparciu dostępności instytucji kultury, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb określonych grup użytkowników. Prezentacja zostanie przeprowadzona w zmodernizowanej przestrzeni Czytelń Biblioteki Narodowej.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją
  • Ćwiczenia warsztatowe
  • Prezentacja rozwiązań w praktycznym zastosowaniu w przestrzeni publicznej

  Czas trwania:

  • 6 godzin – od 10.00 do 16.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia: 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

  Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu medycyny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

  Celem szkolenia jest przybliżenie stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu medycyny. Podczas zajęć omówione będą wybrane deskryptory przedmiotowe z medycyny oraz ich stosowanie w opisie przedmiotowym różnych typów dokumentów: od popularnych poradników do publikacji naukowych z tej dziedziny. Przedstawimy również stosowanie deskryptora ujęciowego Medycyna i zdrowie.

  Szkolenie jest przydatne dla wszystkich katalogujących publikacje z medycyny; obejmuje także część warsztatową, w której będziemy korygować i uzupełniać opisy przedmiotowe w rekordach bibliograficznych.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • dr Łukasz Rymer – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny.
  • dr Katarzyna Janiec – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
  • Adriana Mróz – mgr farmacji, kataloguje publikacje z zakresu medycyny.
  • Mateusz Leśniewski – student ostatniego roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kataloguje publikacje z zakresu medycyny.

  Program szkolenia   

  • Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu medycyny
  • Struktura i zasady tworzenia różnego typu deskryptorów przedmiotowych z medycyny
  • Zastosowanie deskryptorów medycznych w publikacjach naukowych, podręcznikach i poradnikach
  • Warsztaty dotyczące uzupełniania opisu przedmiotowego w rekordach bibliograficznych

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu muzyki, filmu i teatru z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu muzyki, filmu oraz teatru. Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej oraz części warsztatowej. Podczas zajęć teoretycznych omówione zostaną wybrane przykłady deskryptorów przedmiotowych, deskryptory gatunkowe oraz zasady stosowania deskryptora ujęciowego Kultura i sztuka. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione zostaną reguły i wskazówki dotyczące doboru deskryptorów w katalogowaniu książek i artykułów, od opracowań naukowych i popularnonaukowych, publikacje z zakresu literatury faktu (m.in. biografie, pamiętniki i wspomnienia, wywiady), publikacje promocyjne (programy wydarzeń), po recenzje i relacje z wydarzeń artystycznych.

  W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli także okazję na samodzielne skatalogowanie przykładowych publikacji. Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu muzyki, filmu czy teatru.

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego oraz Zakładu Zbiorów Muzycznych

  • Marcelina Palińska – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu sztuki oraz kulinariów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka historii sztuki ze specjalnością kuratorską w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Embarras de richesse, czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych.
  • Bartłomiej Szczepankowski – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, członek zespołu zajmującego się katalogowaniem publikacji o sztuce. Student Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Łukasz Szulim – w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego oraz w Zakładzie Zbiorów Muzycznych zajmuje się katalogowaniem nut i publikacji o muzyce oraz polonikami zagranicznymi. Absolwent muzykologii oraz iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor m.in. opracowań: Dwa latynoskie przekłady Konrada Wallenroda z XIX wieku, La música española en el contexto europeo en tiempos de Cervantes oraz Przekłady polskiej literatury pięknej w Hiszpanii w XIX wieku.

  Program szkolenia

  • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu muzyki, filmu i teatru i zasady ich tworzenia
  • Zasady stosowania deskryptora ujęciowego Kultura i sztuka
  • Przykłady i omówienie opisów bibliograficznych publikacji książkowych z zakresu muzyki, filmu i teatru
  • Przykłady opisów bibliograficznych artykułów z czasopism i prac zbiorowych z zakresu muzyki, filmu i teatru
  • Warsztaty z konstruowania opisów bibliograficznych

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień) 

  Cena szkolenia:

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu biologii i chemii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu biologii i chemii. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe oraz stosowanie deskryptorów ujęciowych Biologia i Chemia. Na przykładach rekordów bibliograficznych przedstawione zostaną reguły i wskazówki dotyczące katalogowania różnego rodzaju publikacji, od poradników i przewodników przez podręczniki i pomoce dydaktyczne do publikacji naukowych.

  Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu biologii i chemii.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z dziedziny biologii
  • Budowa deskryptorów przedmiotowych z biologii
  • Przykłady deskryptorów dla nowych pojęć i technik pojawiających się w biologii
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z dziedziny chemii
  • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z chemii i zasady ich tworzenia
  • Warsztaty dotyczące uzupełniania opisu przedmiotowego rekordów bibliograficznych

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • dr Łukasz Rymer – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny.
  • dr Katarzyna Janiec – dr nauk biologicznych, kataloguje w BN publikacje z zakresu biologii i medycyny. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
  • Kinga Wesołowska – kataloguje w BN publikacje z zakresu chemii, z wykształcenia inżynier chemii.

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją, warsztat

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie Katalogowanie publikacji z zakresu kulinariów oraz poradników z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu kulinariów oraz publikacji poradnikowych m.in. z zakresu medycyny, psychologii, inżynierii czy techniki. Szkolenie obejmuje wykłady połączone z prezentacjami oraz ćwiczenia z katalogowania. Podczas wykładów zostaną przedstawione wybrane deskryptory przedmiotowe, zasady stosowanie poszczególnych deskryptorów ujęciowych oraz przykłady rekordów bibliograficznych książek. Ćwiczenia będą polegać na katalogowaniu przedmiotowym. Uczestnicy zostaną poproszeni o zapoznanie się z wybranymi poradnikami, a następnie uzupełnienie brakujących deskryptorów w rekordach bibliograficznych (w systemie Alma) z pomocą prowadzącego szkolenie. 

  Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

  • Marcelina Palińska – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu kulinariów oraz sztuki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka historii sztuki ze specjalnością kuratorską w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Embarras de richesse, czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych.
  • dr Paweł Leleń – doktor inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Autor m.in. artykułów Działania mające na celu wydłużenie dopuszczalnego czasu transportu owoców i warzyw oraz Opakowania transportowe stosowane do owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia. Współautor artykułu Zadania bibliotekarza dziedzinowego przy tworzeniu deskryptorów przedmiotowych z chemii i nauk technicznych.
  • dr Katarzyna Janiec – doktor nauk biologicznych, koordynatorka publikacji z zakresu biologii i medycyny. Współautorka artykułu Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk biologicznych, rolniczych oraz medycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
  • Michał Bebrysz – koordynator katalogowania publikacji z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautor artykułu Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie.

  Program szkolenia

  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu kulinariów, przedstawienie przykładowych rekordów bibliograficznych książek kucharskich oraz innych publikacji o tematyce kulinarnej, wybranych deskryptorów przedmiotowych z zakresu kulinariów, a także reguł stosowanie deskryptora ujęciowego Kulinaria
  • Katalogowanie przedmiotowe poradników z zakresu medycyny, omówienie wybranych rekordów bibliograficznych poradników medycznych (w tym m.in. wskazanie różnic między poradnikiem medycznym z zakresu dietetyki a poradnikiem kulinarnym), przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu medycyny
  • Katalogowanie przedmiotowe poradników z zakresu psychologii, prezentacja przykładowych rekordów bibliograficznych publikacji poradnikowych, wybranych deskryptorów przedmiotowych z zakresu psychologii oraz zasad stosowanie deskryptorów ujęciowych: Psychologia, Rodzina relacje międzyludzkie, Rozwój osobisty, Praca, kariera, pieniądze 
  • Katalogowanie przedmiotowe poradników z zakresu inżynierii i techniki, omówienie zasad tworzenia wyczerpujących opisów bibliograficznych publikacji fachowych i poradników z tego zakresu oraz zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy poszczególnych typów publikacji (wskazanie różnic w opisach bibliograficznych)

  Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

  Czas trwania

  • 7 godzin – od 10.00 do 17.00 (1 dzień)

  Cena szkolenia 

  • 300 zł netto + 23% VAT

  W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. 

  Biblioteka Narodowa spełnia wszystkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  JAK SIĘ ZAPISAĆ

  Na szkolenie można zapisać się, zaznaczając poniżej termin szkolenia oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod listą szkoleń.

  Serdecznie zapraszamy!

Uczestnik szkolenia
 • Sposób rozliczenia

Instytucja
Dane do faktury
 • Oświadczam, że nabyta od Biblioteki Narodowej usługa: wybrane powyżej szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego,

 • Uwaga: Przed wyborem i zaznaczeniem odpowiedniego punktu konieczne jest każdorazowe uzyskanie stosownej informacji od osoby decyzyjnej w Państwa jednostce.