Polskie Normy - Biblioteka Narodowa

POLSKIE NORMY

Wykaz norm:

Lista aktualnych polskich norm (zarówno własnych, jak i wprowadzających normy międzynarodowe) znajduje się na stronie Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji. Zgodnie z zakresem tematycznym Komitetu dotyczą one m. in.:

 • terminologii
 • opisu bibliograficznego
 • haseł opisu bibliograficznego
 • transliteracji i kodowania znaków
 • zasad szeregowania bibliograficznego
 • międzynarodowych numerów znormalizowanych
 • przypisów bibliograficznych i powołań
 • zastosowania IT
 • statystyki bibliotecznej
 • wskaźników funkcjonalności bibliotek
 • warunków przechowywania materiałów bibliotecznych.

Oznaczenia norm:

 • PN-N - Polska Norma o zasięgu krajowym; litera N oznacza następującą dziedzinę normalizacji: Nauka, oświata, kultura, dokumentacja, poligrafia
 • PN-ISO - Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę międzynarodową
 • PN-EN - Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę europejską
 • PN-EN ISO - Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, uznaną przez CEN za normę europejską lub opracowaną jednocześnie przez ISO i CEN (zob. zakładka „Normalizacji na świecie”)

Każda norma posiada numer referencyjny, którego elementem jest rok publikacji w Polsce. W przypadku nowelizacji norma zachowuje dotychczasowy numer, zmienia się tylko rok wydania.

Pozostałe oznaczenia polskich norm i polskich dokumentów normalizacyjnych oraz zasady numeracji polskich norm znajdują się na stronie PKN.

Wycofanie normy nie zawsze jest jednoznaczne z zakazem jej stosowania. Wyjaśnia to PKN na stronie Stosowanie PN wycofanych.