Normalizacja na świecie - Biblioteka Narodowa

NORMALIZACJA NA ŚWIECIE

ISO

Międzynarodową normalizacją w zakresie informacji i dokumentacji zajmuje się Komitet Techniczny ISO/TC 46 Information and documentation, działający w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej - ISO (International Organization for Standardization). ISO zrzesza organizacje normalizacyjne ze 157 państw. ISO jest organizacją pozarządową, należące do niej organizacje nie są delegowane przez rządy. Każdy kraj reprezentuje, z zasady, tylko jedna organizacja. Prace ISO koordynuje Sekretariat Generalny z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. ISO jest największym światowym dostawcą i wydawcą międzynarodowych norm. Wśród członków-założycieli ISO jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

CEN, CENELEC

W Europie prace normalizacyjne w dziedzinie informacji i dokumentacji prowadzą Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (European Committee for Standardization) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Organizacje te nie mają, w przeciwieństwie do ISO, wyodrębnionych komitetów, poświęconych zagadnieniom dokumentacji i informacji. Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem obu Komitetów.