Dublin Core - Biblioteka Narodowa

DUBLIN CORE

Dublin Core jest otwartym, wymiennym standardem metadanych do opisu zasobów internetowych. Rozwijany jest przez Dublin Core Metadata Initiative

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES), ten podstawowy 15-elementowy zestaw metadanych, opracowany został w 1995 roku na warsztatach organizowanych przez OCLC i NCSA w Dublinie (Ohio, USA).

W 2007 roku rozpoczęto prace nad ujednoliceniem zapisu elementów metadanych Dublin Core zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w RDF (Resource Description Framework) przez Konsorcjum 3W. Obecnie równolegle funkcjonują dwa opracowania metadanych Dublin Core:

  • DCMES v. 1.1 zawierający podstawowy 15-elementowy zestaw metadanych Dublin Core
  • DCMI Metadata Terms, w którym - oprócz elementów DCMES (z tą różnicą, że tutaj identyfikowanych w URI nową przestrzenią nazwową dcterms) - znajduje się kilkadziesiąt dodatkowych elementów (własności i klas, oraz słowników kontrolowanych i kodowanych wykazów danych). DCMI Metadata Terms jest wersją rekomendowaną przez DCMI.

DCMES upowszechniany jest również w postaci norm międzynarodowych (to są normy uwzględniające zmiany z 2007 r.): RFC 5013/2007, ANSI/NISO Z39.85-2007 oraz ISO 15836:2009 (polska norma PN-ISO 15836:2006 jest wersją sprzed zmian 2007 r.).

Dokumentacja w wersji angielskiej:

Dokumentacja w wersji polskiej:

Materiały dodatkowe: