Kontakt - Biblioteka Narodowa

EN

Kontakt

Biblioteka Narodowa
Instytut Bibliograficzny
Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii

Szymon Kiełpiński – kierownik
tel. (22) 608 24 28
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl