Kontakt - Biblioteka Narodowa

KONTAKT

Biblioteka Narodowa
Instytut Bibliograficzny
Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii

Szymon Kiełpiński (kierownik)
tel.: (22) 608 24 28
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl