IFLA - Biblioteka Narodowa

IFLA

IFLA - The International Federation of Library Associations and Institutions (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich). Zadaniem jej jest wspomaganie i reprezentowanie interesów środowiska bibliotekarskiego na świecie.

IFLA została powołana w Edynburgu w 1927 r. Należy do instytucji niezależnych, niepublicznych i niekomercyjnych. IFLA zrzesza obecnie 1700 członków ze 155 krajów z całego świata, w tym Polski, reprezentowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Narodową.

Swoje cele Federacja realizuje poprzez:

  • propagowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informacyjnych
  • rozpowszechnianie korzyści płynących z usług bibliotecznych i informacyjnych
  • reprezentowanie interesów swoich członków na świecie.

W skład IFLA wchodzi osiem zespołów, którym przyporządkowanych jest czterdzieści osiem sekcji. W naszym serwisie skupiamy się głównie na działalności:

W 2009 r. Sekcja katalogowania opublikowała międzynarodowe zasady katalogowania, International Cataloguing Principles (ICP), które na nowo podkreśliły potrzebę spójnego opracowywania zbiorów w różnych instytucjach i bibliotekach na świecie. Oparto się w nich na modelu FRBR, z którego zaczerpnięto koncepcję porządkowania danych i terminologię (np. dzieło, realizacja, materializacja, egzemplarz). Zwrócono uwagę na korzyści płynące z możliwości wymiany informacji bibliograficznych pomiędzy katalogującymi ośrodkami, a przede wszystkim na użytkownika, któremu prezentacja danych w tej nowej ale ustandaryzowanej formie ułatwia jej zrozumienie i wyszukiwanie w tak bardzo obecnie nasyconej przestrzeni informacyjnej.

Dokumentacja w wersji polskiej:

Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania [online]. Tłum. Magdalena Krynicka, 2009. Dostępny jako plik PDF:http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-pl.pdf

M. Krynicka. Międzynarodowe Zasady katalogowania. Nowe zasady katalogowania oraz zmiany w terminologii, czyli nowoczesne podejście do katalogów (preprint). Biblioteka Narodowa. Dostępny jako plik PDF: /download/document/1329232478.pdf

Dokumentacja w wersji angielskiej:

Strona IFLA poświęcona publikacji ICP (wersja oryginalna wraz z listą dostępnych tłumaczeń): http://www.ifla.org/publications/statement-of-international-cataloguing-principles