2023 - Biblioteka Narodowa

EN

2023

Regulamin na lata 2023–2025

W dniu 24 marca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin na lata 2023–2025 Priorytetu 1 Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2023 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 34 mln złotych.

Regulamin K.I. 1.1. na lata 2023–2025

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 14 kwietnia 2023 roku zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji w roku 2023 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2023 znajdują się w następujących dokumentach:

KONKURS 2/2023

Lista rankingowa 2/2023

W dniu 16 listopada 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania zostaną udostępnione na indywidualnych kontach w portalu Witkac.pl.

Nabór wniosków 2/2023

Nabór wniosków trwał od 25 października do 2 listopada 2023 roku. 

KONKURS 1/2023

Lista rankingowa 1/2023

W dniu 17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Nabór wniosków 1/2023

Nabór wniosków trwał od 25 maja do 7 czerwca 2023 roku.

DO POBRANIA

*) Zamieszczone w tej sekcji wzory stanowią tylko wizualizację dokumentów (bez sumy kontrolnej), które generowane będą na platformie Witkac.pl podczas każdego z etapów trwania zadania i oznaczane właściwą sumą kontrolną.

INSTRUKCJE

WNIOSEK *)

UMOWA*)

RAPORT

LOGOTYPY