Konferencja Cyfrowość bibliotek i archiwów - Biblioteka Narodowa

KONFERENCJA CYFROWOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

Materiały z konferencji
„CYFROWOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW”
Warszawa, 26-27 listopada 2009 r.