Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

MAJĄTEK

Majątek Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa posiada następujące nieruchomości:

  • Gmach główny przy al. Niepodległości 213, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 57 289 m kw. (na mocy decyzji nr 42/02 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2002 r.)
  • Pałac Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 3341 m kw. (na mocy decyzji nr 665/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)

Wartość majątku Biblioteki Narodowej (brutto) stan na 31 grudnia 2013 r.

Nazwa Kwota (zł.)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52 381 078,24
Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu 29 998 350,64
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 5 331 633,48
Wartości niematerialne i prawne 2 909 382,86
Zbiory biblioteczne 339 296 128,64
w tym:  
- zbiory cenne 268 998 755,06
- zbiory pozostałe 70 297 373,58

 

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2013-01-11 10:44:57
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2013-01-11 10:44:57
Data ostatniej modyfikacji: 
2013-12-17 10:58:52