Majątek - Biblioteka Narodowa

MAJĄTEK

Majątek Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa posiada następujące nieruchomości:

  • Gmach główny przy al. Niepodległości 213, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 57 289 m kw. (na mocy decyzji nr 42/02 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2002 r.)
  • Pałac Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 3341 m kw. (na mocy decyzji nr 665/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)

Wartość majątku Biblioteki Narodowej (brutto) stan na 31 grudnia 2019 r.

tabelka budzetu

Opracowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opracowania: 
2013-01-11 10:44:57
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2013-01-11 10:44:57
Data ostatniej modyfikacji: 
2020-03-10 12:46:16