Ewidencje i archiwa - Biblioteka Narodowa

EN

Ewidencje i archiwa

Ewidencje i archiwa Biblioteki Narodowej

Archiwum

Kontakt
tel. (22) 608 25 62
fax (22) 608 25 62
e-mail: archiwum@bn.org.pl

Maria Remisz – kierownik
tel. (22) 608 29 75
e-mail: m.remisz@bn.org.pl

Tomasz Mińko – pracownik
e-mail: t.minko@bn.org.pl

Zasób

W Archiwum zgromadzona jest dokumentacja obejmująca okres tuż przed powstaniem Biblioteki Narodowej do jej powstania w 1928 roku, ocalała dokumentacja z czasów międzywojennych i wojennych, oraz dokumentacja powojenna do chwili obecnej.

Godziny otwarcia dla użytkowników: od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

Z Archiwum można korzystać pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Dyrektora BN i telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami terminu wizyty.

 

Regulamin udostępniania zasobu Archiwum

 

Ewidencja bibliotek

Biblioteka Narodowa, zgodnie z odpowiednimi zapisami Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) prowadzi ewidencję bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz wykaz bibliotek naukowych.

Opis biblioteki zawarty w ewidencji składa się z jej nazwy oraz adresu. Dodatkowo uwzględniane są inne dane, ważne ze względów użytkowych. Filie bibliotek publicznych, będące ich elementami integralnymi, nie są w ewidencji uwzględniane.

Ewidencję bibliotek prowadzi Zakład Zbiorów Bibliologicznych BN.

Kontakt
tel. (22) 608 26 78 
e-mail: zzb@bn.org.pl 

Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2020-08-26 17:33:00
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2020-08-26 17:33:00
Data ostatniej modyfikacji: 
2020-08-26 17:28:57