„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” - Biblioteka Narodowa

„BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH NOWYCH, ZAWIESZONYCH I ZMIENIAJĄCYCH TYTUŁ”

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” rejestruje na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej pierwsze numery czasopism, które zaczęły się ukazywać oraz ostatnie, jeśli zmieniły tytuł lub przestały ukazywać się.

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii wydawnictw ciągłych uwzględnia się wydawnictwa ciągłe publikowane w Polsce, niezależnie od języka tekstu, o częstotliwości od dziennika do rocznika, czasopisma publikowane nieregularnie, wydawnictwa zbiorowe, kalendarze, sprawozdania.

Wydawnictwa nie objęte rejestracją:

 • wydawnictwa ciągłe publikowane przez cały okres swojego istnienia tzw. małą poligrafią,
 • wydawnictwa ciągłe wydawane w formie wyłącznie elektronicznej,
 • monografie ukazujące się w seriach wydawniczych numerowanych lub nienumerowanych,
 • materiały ze zjazdów lub konferencji,
 • bieżące sprawozdania instytucji,
 • czasopisma wydawane przez zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, szkoły i inne instytucje na wewnętrzny użytek tych instytucji, zwykle nie przeznaczone do dystrybucji wewnętrznej,
 • czasopisma wydawane przez społeczności lokalne: parafialne, dzielnicowe lub osiedlowe,
 • biuletyny organizacji i partii politycznych wydawanych przez instancje stopnia podstawowego,
 • biuletyny organizacji społecznych, towarzystw szczebla lokalnego o wyraźnie ograniczonym zasięgu, odbiorze i dystrybucji,
 • okresowe sprawozdania statystyczne ogólne i branżowe, wydawane przez urzędy szczebla wojewódzkiego i niższych,
 • okresowe sprawozdania finansowe wydawane przez banki i zakłady na użytek giełdy,
 • katalogi wydawnicze i księgarskie poszczególnych wydawców i księgarń,
 • informatory adresowe, książki telefoniczne,
 • wykazy nabytków bibliotek,
 • czasopisma reklamowe, ogłoszeniowe,
 • krzyżówki, rebusy, szarady, dowcipy,
 • czasopisma dla dzieci do kolorowania, wycinania, wyklejania,
 • kalendarze zawierające wyłącznie lub w większości kalendarium,
 • czasopisma powszechnie uznane za pornograficzne.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii, format danych

Opisy wydawnictw ciągłych sporządzane są zgodnie z polską normą PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe, z pewnymi zmianami dokonanymi po opublikowaniu w 2002 r. przepisów IFLA ISBD(CR) International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources.

Opisy sporządza się w trzecim stopniu szczegółowości, zawierającym wszystkie elementy opisu, zarówno obowiązkowe jak i zalecane. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie ze formacie MARC 21 (poprzednio w MARC BN, od 1998 r. w formacie USMARC).

Forma publikacji

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” publikowana jest w cyklu kwartalnym. Do 2008 r. „Bibliografia” wydawana była drukiem, od 2009 r. wyłącznie w wersji PDF na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Ogłoszone opisy dostępne są w formie bazy danych:

Kontakt

Zakład Czasopism
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

mgr Urszula Stasiak
tel. (22) 608 24 09
e-mail: u.stasiak@bn.org.pl