„Bibliografia Dokumentów Kartograficznych” - Biblioteka Narodowa

„BIBLIOGRAFIA DOKUMENTÓW KARTOGRAFICZNYCH”

„Bibliografia Dokumentów Kartograficznych” opracowywana w Zakładzie Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej jest częścią polskiej bieżącej bibliografii narodowej. Jej opracowanie rozpoczęto w 2005 roku, począwszy od rocznika 2002.

Dobór i selekcja materiału

„Bibliografia Dokumentów Kartograficznych” rejestruje wszystkie typy drukowanych dokumentów kartograficznych (mapy, atlasy, globusy) na podstawie egzemplarzy obowiązkowych dostarczanych przez wydawców do Biblioteki Narodowej.
Bibliografia nie zawiera opisów dokumentów kartograficznych zapisanych w formie elektronicznej, ponieważ są one rejestrowane w „Bibliografii Dokumentów Elektronicznych”. Uwzględnione są jedynie dokumenty elektroniczne towarzyszące drukowanym dokumentom kartograficznym.

Przepisy katalogowania i format

Opisy bibliograficzne sporządza się z autopsji zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-N-01152-5 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne, ogłoszonej 7 marca 2001 r. z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań zawartych w Instrukcji katalogowania dokumentów kartograficznych, 2012.
Wszystkie opisy bibliograficzne są udostępnione w opartym na formacie MARC21, zarządzanym w systemie INNOPAC, katalogu głównym Biblioteki Narodowej i stanowią część rekordów zasobu Zakładu Zbiorów Kartograficznych.
Jednostką opisu bibliograficznego jest samoistnie wydany dokument kartograficzny.

Forma wydawnicza i cykl wydawniczy

„Bibliografia Dokumentów Kartograficznych” za lata 2002-2006 (opracowywana w latach 2005-2008) była publikowana w postaci papierowej jako rocznik (1 lub 2 wol. – w zależności od objętości).
Od BDK 1-2/2007 Biblioteka Narodowa zaprzestała publikowania bibliografii dokumentów kartograficznych w formie drukowanej. Obecnie całość zarejestrowanego materiału jest udostępniana w postaci elektronicznej - w pliku pdf.
Poszczególne roczniki bibliografii do 2007 roku zawierały opisy dokumentów kartograficznych opublikowanych w danym roku. Następne roczniki zawierają opisy dokumentów, które jako egzemplarz obowiązkowy wpłynęły do Biblioteki Narodowej w danym roku. Brak rocznika 2008 (w nazwie) związany był z tym, że bibliografia opracowywana na podstawie bieżącego wpływu w 2009 roku objęła publikacje z roku 2008 i 2009, a została zatytułowana jako BDK 2009.

„Bibliografia Dokumentów Kartograficznych” ma układ geograficzny, w którym podstawowe wydzielenia oparte są na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Dalsze szeregowanie dokumentów w działach UKD dokonywane jest alfabetycznie według haseł geograficznych oraz w następnej kolejności według skali map.

Kolejne numery bibliografii zaopatrzone są w sześć indeksów: tytułów map, tytułów atlasów, instytucji sprawczych, osobowy, arkuszy w seriach, haseł przedmiotowych. Każdy numer zawiera skorowidze tablicowe ułatwiające wyszukiwane arkuszy map w seriach.

Bibliografia utworzona z rekordów bibliograficznych dokumentów kartograficznych w bazie MAK jest aktualizowana raz na rok.

Uwagi dotyczące bazy prosimy kierować bezpośrednio do:

Zakład Zbiorów Kartograficznych
Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

tel. (22) 608 27 16
e-mail: kart@bn.org.pl