Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Udostępnianie zbiorów BN w 2008 r.

Komunikat dyrektora Tomasza Makowskiego

Szanowni Państwo,

rewolucja cyfrowa w radykalny sposób zmieniła komunikację między biblioteką a jej użytkownikiem. Dlatego Biblioteka Narodowa w ostatnich latach podjęła starania o zaspokojenie nowych potrzeb czytelników.

Kładziemy duży nacisk na rozwój baz danych, katalogów internetowych i powołanej we wrześniu 2006 r. cyfrowej Biblioteki Narodowej cBN Polona. W 2008 r. zarejestrowała ona 6 325 000 odwiedzin, co stanowi wzrost o 53 % w stosunku do 2007 r. (2 945 000 odwiedzin). Dla porównania wszystkie czytelnie odwiedziło łącznie w 2008 r. 154 216 osób. (w 2007 było to 166 589, a w 2006 - 176 275 osób). Znacznie wzrosła także liczba odwiedzin strony internetowej BN, których w minionym roku było 1 868 777 (w 2007 r. - 1 720 000, w 2006 r. - 1 400 000). W tym miejscu pragnę z prawdziwą satysfakcją poinformować, że aż 78 % ankietowanych bibliotekarzy wskazało stronę internetową BN jako najczęściej odwiedzany portal bibliotekarski w Polsce. Dla porównania strony internetowe bibliotek wojewódzkich odwiedza 70%, EBIB - 52%, Bibliotekę w Szkole - 31%, a Bibliotekę 2.0 - 13% badanych. Badania przeprowadziła w 2008 r. agencja Millward Brown na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W badaniu wzięło udział pięćset osób wylosowanych spośród grupy 9 616 bibliotekarzy.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników w minionym roku. Stanowią one fragment „Sprawozdania Biblioteki Narodowej za 2008 rok", które ukaże się niebawem.

Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski

Pobierz komunikat o udostępnianiu zbiorów w r. 2008

 

Oficyna drukarska Samuela Tyszkiewicza - wystawa w Muzeum Historycznym Warszawy

Rzeczy piękne wydawać pięknie... - takim mottem kierował się Samuel Tyszkiewicz, twórca i właściciel Stamperia Polacca, znanej florenckiej oficyny drukarskiej, działającej w latach 1926-1954. Wystawa poświęcona drukarni i jej twórcy otwarta zostanie 31 marca w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. Współorganizatorem wystawy jest Biblioteka Narodowa więcej o Oficyna drukarska Samuela Tyszkiewicza - wystawa w Muzeum Historycznym Warszawy

Korespondencja Giedroycia i Janty-Połczyńskiego w opracowaniu Pawła Kądzieli

Nakładem Wydawnictwa BN ukazał się zbiór korespondencji Jerzego Giedroycia i Aleksandra Janty-Połczyńskiego z lat 1947-1974, opracowany przez Pawła Kądzielę. Autorzy listów wywodzili się ze środowisk ziemiańskich i należeli do tego samego pokolenia urodzonych przed wybuchem I wojny światowej. Gdy rozpoczęli korespondencję, Jerzy Giedroyc mieszkał w Maisons-Laffitte, a Aleksander Janta-Połczyński w Stanach Zjednoczonych więcej o Korespondencja Giedroycia i Janty-Połczyńskiego w opracowaniu Pawła Kądzieli

Marcowy numer „Dialogu"

Numer 3/2009 otwiera sztuka Marka Kochana Szczęście Kolombiny, niecodzienny eksperyment dramaturgiczny, gdzie postacie wzorowane na charakterach z commedii dell'arte wpisują się we współczesne problemy uczuciowe i społeczne. O dramaturgii Marka Kochana pisze Monika Żółkłoś więcej o Marcowy numer „Dialogu"

Nowa publikacja: Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi

Co i jak czytają Polacy mieszkający na wsi: jak często sięgają po książkę, czego oczekują od lektury, jakie wartości z niej wynoszą, jakie książki chcieliby mieć na własność, częściej korzystają z księgarni czy z biblioteki? W obszernym studium Katarzyna Wolff stara się znaleźć odpowiedź na te i podobne pytania, analizując stan czytelnictwa mieszkańców wsi w momencie szczególnym - u początku integracji Polski z Unią Europejską i jednocześnie ekspansji Internetu oraz kultury popularnej więcej o Nowa publikacja: Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi

Nagroda „Odry" za rok 2008 dla Janiny Katz

Rada Redakcyjna i redakcja miesięcznika „Odra" postanowiły przyznać swoją doroczną nagrodę Janinie Katz, autorce napisanej w języku duńskim powieści Pucka (przekład Bogusława Sochańska) i zbioru wierszy Pisane po polsku, za umiejętność ukazania bez autocenzury i z dystansem zarówno własnego losu, jak i drażliwych wątków polskiej historii do roku 1968. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w maju więcej o Nagroda „Odry" za rok 2008 dla Janiny Katz

Rekordowe opracowanie zbiorów w Bibliotece Narodowej w 2008 r.

Komunikat dyrektora Tomasza Makowskiego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję o wynikach gromadzenia i opracowania zbiorów przez Bibliotekę Narodową w 2008 r. Pod wieloma względami był to rok wyjątkowy. Udało się zlikwidować zaległości w opracowaniu książek - ostatni numer „Przewodnika Bibliograficznego" zamknęliśmy liczbą 31 234 opisów (w 2005 r. było ich 22 120).

Miniony rok był rekordowy dla retrokonwersji zbiorów, opracowano bowiem ponad 184 tysiące opisów bibliograficznych, czyli więcej niż łącznie w latach 2004 - 2007. O prawie milion rekordów powiększyła się baza danych INNOPAC/MILLENNIUM i w końcu roku liczyła ich łącznie 4 719 208 (w 2005 r. - 2 902 242, w 2007 r. - 3 812 591).

Ponadto pragnę poinformować, że w końcu 2008 r. zbiory Książnicy Narodowej liczyły 8 706 532 wol./j. Na szczególne podkreślenie zasługuje znaczący wzrost wpływu egzemplarza obowiązkowego dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych w ostatnich dwóch latach (przykładowo: w 2004 r. - 2 450, w 2006 r. - 6 501, w 2007 r. - 18 547, w 2008 r. - 18 095), a także wzrost wpływu egzemplarza obowiązkowego książek (z 46 359 w 2006 r. poprzez 51 349 w 2007 r. do 57 660 w minionym roku).

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi gromadzenia i opracowania zbiorów w minionym roku. Stanowią one fragment „Sprawozdania Biblioteki Narodowej za 2008 rok", które ukaże się niebawem.

dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski

Pobierz komunikat o gromadzeniu zbiorów w r. 2008

Pobierz komunikat o opracowaniu zbiorów w r. 2008