Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Aktualności - Biblioteka Narodowa

Omnis - baner

Aktualności projektu

Prezentacje ze spotkania konsultacyjnego „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”

Marzec 2018
POLONA w Chmurze dla bibliotek, POLONA w Chmurze dla naukowców oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN to trzy e-usługi wchodzące w skład jednego z zadań realizowanego w projekcie e-usługa OMNIS.

W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem projektu technicznego i implementacją wymienionych e-usług, w szczególności dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników.
W poniższych prezentacjach ze spotkania konsultacyjnego „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”, które odbyło się 22 marca 2018 r., zostały omówione założenia poszczególnych e-usług oraz korzyści wynikające z ich integracji.
POLONA dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi w jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce. Pozwoli także na archiwizowanie ważnych dokumentów i publikacji w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.
POLONA dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi i zarządzania pracą zespołu naukowego. Umożliwi tworzenie i publikowanie online tekstów naukowych, prezentowanie wyników badań na zasadach Open Access i zwiększenie ich widoczności m.in. w ramach Multiwyszukiwarki OMNIS.
POLONA dla wydawców (Repozytorium wydawnicze e-ISBN) – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Dzięki temu wydawcy poprawią widoczność swoich zasobów w Internecie, docierając z informacjami o publikacjach do szerokiego grona odbiorców.


Prace nad nową POLONĄ - spotkanie konsultacyjne

Marzec 2018
W Bibliotece Narodowej dyskutowano o rozwoju POLONY i e-usługach, które są komponentami projektu e-usługa OMNIS. W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło prawie 200 osób z całej Polski.

W czwartek 22 marca w Bibliotece Narodowej miało miejsce spotkanie konsultacyjne „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”. Celem spotkania było zaprezentowanie kierunku rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz wskazanie kluczowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych do zastosowania w ramach poszczególnych e-usług.

Czytaj więcej

Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS – konsultacje

Biblioteka Narodowa zaprasza bibliotekarzy, naukowców, wydawców i wszystkich zainteresowanych na konsultacje „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”, które odbędą się 22 marca 2018 r. Celem spotkania jest zaprezentowanie kierunku rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz wskazanie kluczowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych do zastosowania w ramach poszczególnych e-usług.

Czytaj więcej »

OMNIS – inwestycja w przyszłość polskiego bibliotekarstwa

Listopad 2017

Podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie Biblioteka Narodowa zaprosiła bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Biblioteka to inwestycja”. Jej celem było podkreślenie znaczenia inwestowania w biblioteki. O potrzebie dyskusji na ten temat świadczył fakt, że wszystkie miejsca na sali były zapełnione. Uczestnicy wysłuchali 6 referatów oraz wzięli aktywny udział w panelu dyskusyjnym.

Podczas powitania gości wskazano różne aspekty inwestowania w biblioteki. Jednym z nich jest tworzenie i dostarczanie nowoczesnych i funkcjonalnych usług bibliotecznych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych. Najlepszym przykładem nowych usług są projekty i inicjatywy takie jak e-usługa OMNIS, Patrimonium, Academica czy POLONA realizowane przez Bibliotekę Narodową.

Jeden z referatów przedstawionych 26 października br. dotyczył projektu e-usługa OMNIS. W wystąpieniu „Biblioteka jako kapitał społeczny, czyli lokata w czytelnika” Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i Informacja w Zespole projektowym do realizacji projektu e-usługa OMNIS, przybliżyła znaczenie projektu, który przy wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii jest inwestycją w przyszłość e-usług bibliotecznych odpowiadających potrzebom współczesnych użytkowników.

W referacie zaznaczono, że projekt e-usługa OMNIS jest inwestycją w kapitał społeczny ukierunkowaną na użytkowników, który zapewni im jeden punkt dostępu do książek i innych zbiorów bibliotecznych znajdujących się w bibliotekach oraz instytucjach kultury.

– Projekt OMNIS składa się z czterech niezależnych, ale zazębiających się usług. Jest to projekt, który będzie przyszłością polskiego bibliotekarstwa. Jest on nowoczesny, potrzebny i wszyscy użytkownicy będą z niego korzystać - zaznaczył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w panelu dyskusyjnym – To ponad 63 mln zł pochodzących ze środków europejskich na unowocześnienie m.in. administracji, gdyż to właśnie biblioteki są kluczowe dla sprawnej administracji w Polsce – podkreślił.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział prelegenci z Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Pytania do prelegentów kierowali także zgromadzeni na sali licznie przybyli goście. Rozważania panelistów były skupione wokół strategii rozwoju bibliotek, roli finansowania i wspierania działalności bibliotecznej, tworzenia otwartej przestrzeni dla lokalnej społeczności oraz inwestowania w czytelnika.

OMNIS. System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek – relacja ze spotkania konsultacyjnego

Lipiec 2017

W ostatni piątek czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne dla bibliotekarzy „System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek” w ramach realizacji projektu „E-usługa OMNIS” (link: http://bn.org.pl/omnis/o-projekcie/). Jego tematem było zaprezentowanie najważniejszych funkcjonalności ogólnopolskiego systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi oraz zagadnień związanych z jego wdrażaniem.

Bibliotekarze zainteresowani tematem licznie przybyli do Biblioteki Narodowej – łącznie 144 przedstawicieli z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.

W pierwszej części w imieniu dyrektora Biblioteki Narodowej uczestników powitała Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i informacja projektu „E-usługa OMNIS”, podkreślając, że jednym z celów projektu „E-usługa OMNIS” jest realizacja zapisu art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. dotyczącego tworzenia spójnej i jednolitej ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

W ramach zadania 4., którego dotyczyło spotkanie konsultacyjne, zostanie zakupiony nowoczesny i funkcjonalny system informatyczny dla bibliotek. Umożliwi on z jednego punktu dostępu dostarczanie użytkownikom opracowanych według jednolitych zasad precyzyjnych danych dotyczących nie tylko tradycyjnych zasobów bibliotecznych, ale także zbiorów cyfrowych oraz informacji z rynku wydawniczego.

Główną częścią spotkania była prezentacja Kacpra Trzaski, zastępcy kierownika Instytutu Bibliograficznego oraz kierownika zadania 4. projektu „E-usługa OMNIS”. Prelegent omówił najważniejsze elementy systemu informatycznego dla bibliotek: dostęp do piśmiennictwa polskiego z jednego miejsca oraz podniesienie jakości wyszukiwania zbiorów bibliotecznych i wydawniczych. System ten ma działać w chmurze, dzięki czemu będzie dostępny w przeglądarce internetowej bez konieczności tworzenia rozbudowanego zaplecza serwerowego. Rozwiązane to zgodne jest z oczekiwaniami wszystkich typów bibliotek. Dzięki wdrożeniu modelu jednego miejsca dostępu OMNIS zapewni integrację różnorodnych systemów i narzędzi informatycznych, co umożliwi pozyskiwanie informacji z wielu rozproszonych i zróżnicowanych źródeł. Całość przybierze charakter usługowy. W efekcie system zintegrowanego zarządzania zasobami zapewni wspólne środowisko katalogowe, kompleksowo dostarczy precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych opracowanych według jednolitych zasad oraz poprawi jakość świadczonych e-usług bibliotecznych.

Usługa „system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek”, zostanie zakupiona i udostępniona wszystkim instytucjom chcącym przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. Implementacja systemu zarządzania zasobami dla polskich bibliotek rozpocznie się po jego zakupie w wyniku przetargu nieograniczonego, natomiast wdrożenie potrwa do czasu zakończenia projektu „E-usługa OMNIS” (wrzesień 2019 r.).

Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji o przyszłości ogólnopolskiego systemu informatycznego. W tym celu bibliotekarzy zaproszono do zabrania głosu w dwóch grupach dyskusyjnych by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy.

W pierwszej grupie dyskusyjnej Kacper Trzaska omówił wyniki prac związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup zintegrowanego systemu, w tym metodę prac, konsultacje funkcjonalności przeprowadzone z zespołem bibliotekarzy z różnych jednostek, konsultacje wymagań pozafunkcjonalnych oraz kierunki prac.

W drugiej grupie, w której udział wzięli bibliotekarze systemowi, prowadząca Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego oraz Główny użytkownik w projekcie „E-usługa OMNIS” przybliżyła funkcjonalności zintegrowanych systemów bibliotecznych obecnie wykorzystywanych w bibliotekach różnych typów. W dalszej części uczestnicy rozmawiali o indywidualnym dostosowaniu systemów bibliotecznych, ich ograniczeniach oraz możliwościach ulepszenia.

Po krótkiej przerwie odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Projektu „E-usługa OMNIS” pod przewodnictwem Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.

Projekt OMNIS – prezentacja systemu zintegrowanego zarządzania zasobami. Konsultacje z bibliotekarzami

30 czerwca 2017

Biblioteka Narodowa zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone realizacji projektu e-usługa OMNIS. Tym razem zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy systemu zarządzania zasobami i zagadnienia związane z jego wdrażaniem. Ku końcowi zmierzają intensywne prace związane z przygotowaniem wymagań planowanego systemu - liczymy na Państwa obecność i głosy w dyskusji, by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy wszystkich bibliotekarzy.

Czytaj więcej »

Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS”

7 lutego 2017

– OMNIS jest przedsięwzięciem wpisującym się w realizowaną przez Bibliotekę Narodową politykę rozwoju świadczonych usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają współczesnym standardom – tłumaczył na wstępie konferencji otwierającej projekt „e-usługa OMNIS” dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Czytaj więcej »