Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Omnis - baner

Aktualności projektu

OMNIS – inwestycja w przyszłość polskiego bibliotekarstwa

Listopad 2017

Podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie Biblioteka Narodowa zaprosiła bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Biblioteka to inwestycja”. Jej celem było podkreślenie znaczenia inwestowania w biblioteki. O potrzebie dyskusji na ten temat świadczył fakt, że wszystkie miejsca na sali były zapełnione. Uczestnicy wysłuchali 6 referatów oraz wzięli aktywny udział w panelu dyskusyjnym.

Podczas powitania gości wskazano różne aspekty inwestowania w biblioteki. Jednym z nich jest tworzenie i dostarczanie nowoczesnych i funkcjonalnych usług bibliotecznych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych. Najlepszym przykładem nowych usług są projekty i inicjatywy takie jak e-usługa OMNIS, Patrimonium, Academica czy POLONA realizowane przez Bibliotekę Narodową.

Jeden z referatów przedstawionych 26 października br. dotyczył projektu e-usługa OMNIS. W wystąpieniu „Biblioteka jako kapitał społeczny, czyli lokata w czytelnika” Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i Informacja w Zespole projektowym do realizacji projektu e-usługa OMNIS, przybliżyła znaczenie projektu, który przy wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii jest inwestycją w przyszłość e-usług bibliotecznych odpowiadających potrzebom współczesnych użytkowników.

W referacie zaznaczono, że projekt e-usługa OMNIS jest inwestycją w kapitał społeczny ukierunkowaną na użytkowników, który zapewni im jeden punkt dostępu do książek i innych zbiorów bibliotecznych znajdujących się w bibliotekach oraz instytucjach kultury.

– Projekt OMNIS składa się z czterech niezależnych, ale zazębiających się usług. Jest to projekt, który będzie przyszłością polskiego bibliotekarstwa. Jest on nowoczesny, potrzebny i wszyscy użytkownicy będą z niego korzystać - zaznaczył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w panelu dyskusyjnym – To ponad 63 mln zł pochodzących ze środków europejskich na unowocześnienie m.in. administracji, gdyż to właśnie biblioteki są kluczowe dla sprawnej administracji w Polsce – podkreślił.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział prelegenci z Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Pytania do prelegentów kierowali także zgromadzeni na sali licznie przybyli goście. Rozważania panelistów były skupione wokół strategii rozwoju bibliotek, roli finansowania i wspierania działalności bibliotecznej, tworzenia otwartej przestrzeni dla lokalnej społeczności oraz inwestowania w czytelnika.

OMNIS. System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek – relacja ze spotkania konsultacyjnego

Lipiec 2017

W ostatni piątek czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne dla bibliotekarzy „System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek” w ramach realizacji projektu „E-usługa OMNIS” (link: http://bn.org.pl/omnis/o-projekcie/). Jego tematem było zaprezentowanie najważniejszych funkcjonalności ogólnopolskiego systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi oraz zagadnień związanych z jego wdrażaniem.

Bibliotekarze zainteresowani tematem licznie przybyli do Biblioteki Narodowej – łącznie 144 przedstawicieli z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.

W pierwszej części w imieniu dyrektora Biblioteki Narodowej uczestników powitała Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i informacja projektu „E-usługa OMNIS”, podkreślając, że jednym z celów projektu „E-usługa OMNIS” jest realizacja zapisu art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. dotyczącego tworzenia spójnej i jednolitej ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

W ramach zadania 4., którego dotyczyło spotkanie konsultacyjne, zostanie zakupiony nowoczesny i funkcjonalny system informatyczny dla bibliotek. Umożliwi on z jednego punktu dostępu dostarczanie użytkownikom opracowanych według jednolitych zasad precyzyjnych danych dotyczących nie tylko tradycyjnych zasobów bibliotecznych, ale także zbiorów cyfrowych oraz informacji z rynku wydawniczego.

Główną częścią spotkania była prezentacja Kacpra Trzaski, zastępcy kierownika Instytutu Bibliograficznego oraz kierownika zadania 4. projektu „E-usługa OMNIS”. Prelegent omówił najważniejsze elementy systemu informatycznego dla bibliotek: dostęp do piśmiennictwa polskiego z jednego miejsca oraz podniesienie jakości wyszukiwania zbiorów bibliotecznych i wydawniczych. System ten ma działać w chmurze, dzięki czemu będzie dostępny w przeglądarce internetowej bez konieczności tworzenia rozbudowanego zaplecza serwerowego. Rozwiązane to zgodne jest z oczekiwaniami wszystkich typów bibliotek. Dzięki wdrożeniu modelu jednego miejsca dostępu OMNIS zapewni integrację różnorodnych systemów i narzędzi informatycznych, co umożliwi pozyskiwanie informacji z wielu rozproszonych i zróżnicowanych źródeł. Całość przybierze charakter usługowy. W efekcie system zintegrowanego zarządzania zasobami zapewni wspólne środowisko katalogowe, kompleksowo dostarczy precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych opracowanych według jednolitych zasad oraz poprawi jakość świadczonych e-usług bibliotecznych.

Usługa „system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek”, zostanie zakupiona i udostępniona wszystkim instytucjom chcącym przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. Implementacja systemu zarządzania zasobami dla polskich bibliotek rozpocznie się po jego zakupie w wyniku przetargu nieograniczonego, natomiast wdrożenie potrwa do czasu zakończenia projektu „E-usługa OMNIS” (wrzesień 2019 r.).

Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji o przyszłości ogólnopolskiego systemu informatycznego. W tym celu bibliotekarzy zaproszono do zabrania głosu w dwóch grupach dyskusyjnych by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy.

W pierwszej grupie dyskusyjnej Kacper Trzaska omówił wyniki prac związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup zintegrowanego systemu, w tym metodę prac, konsultacje funkcjonalności przeprowadzone z zespołem bibliotekarzy z różnych jednostek, konsultacje wymagań pozafunkcjonalnych oraz kierunki prac.

W drugiej grupie, w której udział wzięli bibliotekarze systemowi, prowadząca Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego oraz Główny użytkownik w projekcie „E-usługa OMNIS” przybliżyła funkcjonalności zintegrowanych systemów bibliotecznych obecnie wykorzystywanych w bibliotekach różnych typów. W dalszej części uczestnicy rozmawiali o indywidualnym dostosowaniu systemów bibliotecznych, ich ograniczeniach oraz możliwościach ulepszenia.

Po krótkiej przerwie odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Projektu „E-usługa OMNIS” pod przewodnictwem Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.

Projekt OMNIS – prezentacja systemu zintegrowanego zarządzania zasobami. Konsultacje z bibliotekarzami

30 czerwca 2017

Biblioteka Narodowa zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone realizacji projektu„E-usługa OMNIS”. Tym razem zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy systemu zarządzania zasobami i zagadnienia związane z jego wdrażaniem. Ku końcowi zmierzają intensywne prace związane z przygotowaniem wymagań planowanego systemu - liczymy na Państwa obecność i głosy w dyskusji, by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy wszystkich bibliotekarzy.

Pozwoli to bibliotekom rozwijać nowe formy działania. Umożliwi - z jednego punktu dostępu - dostarczanie użytkownikom opracowanych według jednolitych zasad precyzyjnych danych dotyczących nie tylko tradycyjnych zasobów bibliotecznych, ale także zbiorów cyfrowych oraz informacji z rynku wydawniczego.

Spotkanie odbędzie się w piątek 30 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Zgłoszenia należy przesłać do 24 czerwca na adres e-mail: info.omnis@bn.org.pl

Program spotkania

Od 11.00 – rejestracja uczestników

12.00–13.00 Prezentacja założeń Systemu zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek - Sala Darczyńców

13.00–14:30 Grupy dyskusyjne

  • System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek – konsultacje dla bibliotekarzy. Prowadzenie: Kacper Trzaska, zastępca kierownika Instytutu Bibliograficznego – sala 200
  • System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek – konsultacje dla bibliotekarzy systemowych. Prowadzenie: Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego, Bibliotekarz Systemowy – Sala Darczyńców

15:00 Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Projektu „E-usługa OMNIS” - sala 3001

Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS”

7 lutego 2017

OMNIS jest przedsięwzięciem wpisującym się w realizowaną przez Bibliotekę Narodową politykę rozwoju świadczonych usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają współczesnym standardom – tłumaczył na wstępie konferencji otwierającej projekt „e-usługa OMNIS”  dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

W sympozjum, które odbyło się 7 lutego w gmachu głównym BN, udział wzięło 120 przedstawicieli bibliotek z całej Polski. Podczas konferencji szczegółowo przedstawione zostały cele i założenia projektu OMNIS. O jego idei opowiadał między innymi Tomasz Makowski.– Czy biblioteki mają przyszłość? – pytał zgromadzonych. – Czy biblioteka jako miejsce, jako azyl społeczny czy jako darmowy dostęp do treści kultury, nauki to rzecz potrzebna i konieczna? – Zdaniem dyrektora BN biblioteki przetrwają, ale pod warunkiem, że będą rozwijać się z duchem czasu i staną się nowoczesne.

Spadek zainteresowania użytkowników bibliotekami był jedną z głównych przesłanek powstania projektu OMNIS. – Doskonale znamy statystyki i nasze zamierzenia nie wynikają z intuicyjnych przeświadczeń – zapewniał dyrektor BN. Według Tomasza Makowskiego polskie biblioteki mają wiele do zaoferowania, nie posiadają jednak narzędzi, za pomocą których mogłyby dotrzeć ze swoją ofertą do użytkowników. – Trzydzieści dwa tysiące bibliotek i wiele tysięcy innych instytucji dziedzictwa i nauki ma zasoby, które w niewystarczającym stopniu są dziś wykorzystywane – stwierdził. Projekt Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS” ma to zmienić.

Zdaniem dyrektora Makowskiego BN to nie tylko centralna biblioteka państwa, miejsce wieczystego przechowywania zasobów czy wieczyste archiwum piśmiennictwa polskiego, ale przede wszystkim instytucja, która powinna pełnić centralne funkcje w systemie bibliotek w Polsce. Tego samego zdania co do roli BN jest prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. – Biblioteka Narodowa jest i powinna być liderem wszystkich bibliotek – powiedział po konferencji. Sam projekt określił jako urzeczywistnienie długoletnich planów. Profesor uznał za bardzo istotne to, że projekt przygotowany został z myślą o użytkowniku. – Obserwując studentów, widzę, że oni inaczej podchodzą do czytania. Dla mnie książka to papier, a dla nich to e-papier, zbiory cyfrowe – opowiadał. Podkreślił, że najważniejsze jest czytelnictwo. – Nie forma, a treść – akcentował.

Fakt, że OMNIS jest projektem wyczekiwanym przez bibliotekarzy od wielu lat potwierdził także Jędrzej Leśniewski, zastępca dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. – OMNIS niesie za sobą szansę realizacji misji i pomysłu na biblioteki, która przyświeca bibliotekom od ponad stu lat – zauważył. – Biblioteki chcą być miejscem uczęszczanym, a nie tylko przechowalnią książek – dodał. Według dyrektora Leśniewskiego idea kompletności projektu jest cechą, która świadczy na rzecz jego sukcesu.

To ogromny, przełomowy projekt – stwierdził Andrzej Dąbrowski, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zwrócił uwagę na fakt, że polskie biblioteki, zgodnie z ustawą, działają już w sieci, jednak do tej pory nie udało się zbudować struktury, która konsoliduje zasoby wszystkich bibliotek. – Tak, aby odbiorca ofert bibliotecznych miał do nich łatwy dostęp i mógł korzystać z nich z jednego miejsca – tłumaczył. – Projekt OMNIS daje taką szansę i to jest rzecz przełomowa – podkreślił dyrektor Dąbrowski.

Projekt OMNIS to wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Dzięki dotacji z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, we współpracy z najważniejszymi polskimi bibliotekami i sektorem wydawniczym, zostanie stworzony jednolity cyfrowy obieg danych dla całości polskiego piśmiennictwa.

Zapraszamy wszystkie instytucje, biblioteki, muzea, archiwa, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia społeczne, podmioty kościelne do współpracy. To szansa, na którą długo czekaliśmy – zachęcał do udziału w projekcie dyrektor BN Tomasz Makowski.

***

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego, oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Głównym narzędziem będzie multiwyszukiwarka OMNIS, pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca. OMNIS to także serwis e-ISBN z usługą przydzielania numerów ISBN/ISSN dla wydawnictw wraz z bezpłatnym repozytorium wydawniczym, POLONA dla bibliotek – serwis umożliwiający bibliotekom bezinwestycyjne założenie biblioteki cyfrowej i prowadzenie katalogu oraz POLONA dla naukowców, służąca wsparciem procesu badawczego z szansą na  rozpowszechnianie wyników badań w dowolnym momencie. Więcej o projekcie OMNIS www.bn.org.pl/omnis