Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Omnis - baner

E-ISBN

Jest to usługa dedykowana dla wydawców, która umożliwi zbudowanie i udostępnienie jednolitej bazy danych dotyczącej rynku wydawniczego oraz wymianę metadanych o publikacjach planowanych, publikacjach dostępnych na rynku księgarskim oraz tych, których nakłady zostały wyczerpane.

Usługa Repozytorium będzie powiązana z działającą od 2013 roku bazą e-ISBN, do której wydawcy wprowadzają metadane przygotowywanych publikacji analogowych i elektronicznych. W ramach usługi wydawcy uzyskają możliwość archiwizacji w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej elektronicznych wersji publikacji przekazywanych w postaci papierowej w ramach egzemplarza obowiązkowego już na etapie poprzedzającym wprowadzenie publikacji do obiegu księgarskiego. Umożliwi to użytkownikom dotarcie do informacji do tej pory niedostępnej – do metadanych zapowiedzi wydawniczych i nowości księgarskich, jak również zapewni możliwość ich pełnotekstowego przeszukiwania. Usługa da także wydawcom możliwość bezpiecznej archiwizacji plików cyfrowych swoich publikacji z możliwością bieżącego zarządzania zasobem.

Wydawcy w Polsce nie dysponują obecnie jakąkolwiek jednorodną scentralizowaną i ustandaryzowaną bazą metadanych publikacji. Większość podmiotów wprowadza własne zasady wymiany danych oraz autorskie kategoryzacje, co powoduje z jednej strony konieczność wielokrotnego wykonywania tych samych działań na każdym etapie procesu sprzedaży publikacji, z drugiej strony doprowadza do zwiększenia liczby błędów, dublowania się (czy wręcz multiplikowania) rekordów i powstawania szumu informacyjnego. Tak złożona sytuacja uniemożliwia też automatyczne mapowanie i utrudnia wprowadzenie w życie przepływu danych w sieci semantycznej w ramach modelu Linked Data.

W ramach usługi wydawcy uzyskają pełne dane publikacji w formacie ONIX i dostęp do kompletnej bazy numerów ISBN, porównywanej z bazami BIP, w której rekordy będą porządkowane zgodnie ze standardem ISO 2108, zawierającej nie tylko opisy publikacji dostępnych na rynku księgarskim, lecz również opisy publikacji o nakładach wyczerpanych, wystawioną w formacie ONIX for Books 3.0 online poprzez API. Usługa tego typu będzie unikatowa na skalę światową.

Metadane publikacji będą przedmiotem wymiany między wydawcami, Biblioteką Narodową, innymi bibliotekami oraz księgarzami i hurtowniami. Dane będą ponadto dostępne dla wyszukiwarek, w tym dla Google, co umożliwi dotarcie z ofertą wydawniczą do szerszej grupy odbiorców. Przekazywane przez wydawców wersje elektroniczne publikacji będą przeszukiwane pełnotekstowo przez zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS i udostępniane do odczytu w systemie Academica.

Standaryzacja i podniesienie jakości metadanych rozpowszechnianych w środowisku sprzedawców książek przełoży się również na lepszą ekspozycję książek w handlu, co ma znaczenie tak dla nabywców (wyszukiwanie szybsze i bardziej sprofilowane) oraz dla sprzedawców (potencjalnie większy poziom sprzedaży na skutek większej widoczności) i pozwoli na obniżenie kosztów działania poszczególnych firm rynku książki poprzez skrócenie czasu poświęconego na powtarzalne prace, jak wprowadzanie tych samych rekordów do wielu baz danych, melioracja tych baz i mapowanie.

Usługa repozytorium będzie bezpłatna.