Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Omnis - baner

Multiwyszukiwarka

Usługa Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS udostępni odbiorcom dwie podstawowe funkcjonalności:

  • zintegrowane przeszukiwanie katalogów bibliotek z całej Polski w celu znalezienia poszukiwanej książki, czasopisma, artykułu z czasopisma, mapy, grafiki, fotografii, druku ulotnego, rękopisu lub innego typu dokumentu bibliotecznego oraz inwentarzy wybranych archiwów i muzeów
  • zintegrowane przeszukiwanie pełnotekstowe treści książek, czasopism oraz artykułów w postaci cyfrowej umożliwiające wysokojakościową eksplorację bibliotecznych zasobów informacji

Usługa obejmie również zintegrowane przeszukiwanie katalogów elektronicznych innych bibliotek w Polsce. Dzięki temu użytkownik uzyska dostęp nie tylko do informacji katalogowej, lecz również do informacji o lokalizacji najbliższej biblioteki, w której znajduje się fizyczny egzemplarz interesującej go publikacji. E-usługa obejmować będzie zatem zbiory wszystkich kategorii bibliotek: Biblioteki Narodowej oraz bibliotek naukowych, publicznych, kościelnych, pedagogicznych, bibliotek muzeów i innych instytucji z terenu całego kraju, jak również zasoby bibliotek i archiwów cyfrowych.

Usługa przeszukiwania obejmie zbiory Biblioteki Narodowej - Centralnej Biblioteki Państwa, instytucji kultury dysponującej największym w Polsce, liczącym ponad 10 mln jednostek księgozbiorem oraz największą w kraju biblioteką cyfrową polona.pl. Według stanu na dzień 25.03.2016 portal polona.pl udostępniał ponad 1,46 miliona obiektów cyfrowych: książek, czasopism, artykułów, rękopisów, nut, map, druków ulotnych, grafik, pocztówek i fotografii. Digitalizowane książki i czasopisma są poddawane procesowi optycznego rozpoznawania tekstu (OCR), co umożliwia ich pełnotekstowe przeszukiwanie. Zasób biblioteki cyfrowej polona.pl jest systematycznie powiększany przez prace digitalizacyjne BN oraz  wpływ egzemplarza obowiązkowego publikacji elektronicznych. Dynamika wzrostu zasobu cyfrowego BN wynosi co najmniej 1000 obiektów dziennie.

Oprócz zbiorów bibliotecznych przeszukiwanie obejmować będzie także inne typy zasobów:

  • prace naukowe udostępnione w serwisie POLONA Scholar, powstałe w ramach usługi POLONA w Chmurze dla naukowców
  • informacje przekazywane przez wydawców podczas rejestracji numeru ISBN na temat planowanych publikacji  analogowych i elektronicznych
  • książki i czasopisma elektroniczne  przekazywane przez wydawców w ramach usługi  "Repozytorium wydawnicze e-ISBN" jako ostatni krok w procesie rejestracji publikacji w bazie e-ISBN 
  • pochodzące od wydawców informacje o publikacjach dostępnych na rynku księgarskim, publikacjach w przygotowaniu oraz tych, których nakład został wyczerpany
  • zbiory muzeów i archiwów cyfrowych, których zasoby są udostępniane poprzez protokół OAI-PMH

Wartością dodaną usługi będzie możliwość natychmiastowego dostępu online do cyfrowych wersji publikacji z domeny publicznej, będących w otwartym dostępie lub pozyskanych w oparciu o licencje niewyłączne. W przypadku publikacji chronionych prawem autorskim system będzie wskazywał najbliższą bibliotekę posiadającą wersję papierową egzemplarza lub najbliższą bibliotekę z dostępem do systemu Academica, który umożliwia czytanie online publikacji pozostających pod ochroną prawa autorskiego na terminalach znajdujących się na terenie bibliotek.

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie indeksowana przez Google, co wprowadzi nową jakość w zakresie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie. W projekcie szczególny nacisk położono na udostępnienie danych w modelu Linked Data oraz udostępnienie ich do ponownego wykorzystania przez podmioty trzecie poprzez otwarte API OMNIS.

Usługa Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie świadczona bezpłatnie.

Głównymi odbiorcami dla e-usługi Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będą przede wszystkim użytkownicy indywidualni (uczniowie, studenci uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, nauczyciele, także bibliotekarze), którzy dzięki usłudze uzyskają możliwość przeszukiwania katalogów bibliotek z całej Polski w celu znalezienia poszukiwanej książki, czasopisma, artykułu z czasopisma, mapy, grafiki, fotografii, druku ulotnego, rękopisu lub innego typu dokumentu bibliotecznego oraz inwentarzy wybranych archiwów i muzeów. Wyszukiwarka umożliwi ponadto przeszukiwanie pełnotekstowe treści książek, czasopism oraz artykułów w postaci cyfrowej umożliwiające wysokojakościową eksplorację bibliotecznych zasobów informacji. Potencjalna grupa odbiorców usługi liczy 5,9 mln osób.